Dow Jones US30

24120 58 0,24 %
Thông tin
khai mạc 24136
phạm vi hàng ngày 24077 24225
phạm vi hàng tuần 24077 24225
phạm vi hàng năm 23055 26939
tuần 0,24%
tháng -5,73%
năm -2,19%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới