Dow Jones US30

25822 -17 -0,06 %
Thông tin
khai mạc 25838
phạm vi hàng ngày 25805 25856
phạm vi hàng tuần 25753 26081
phạm vi hàng năm 22563 26081
tuần -0,29%
tháng 3,31%
năm 10,76%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới