Nikkei 225 JP225

21392 253 1,2 %
Thông tin
khai mạc 21139
phạm vi hàng ngày 21105 21460
phạm vi hàng tuần 20977 21702
phạm vi hàng năm 19271 22569
tuần -0,96%
tháng 0,05%
năm 7,59%

Tokyo Stock Exchange TSE