Nikkei 225 JP225

21215 267 1,28 %
Thông tin
khai mạc 20950
phạm vi hàng ngày 20944 21217
phạm vi hàng tuần 20834 21481
phạm vi hàng năm 19271 22569
tuần -0,27%
tháng -5,67%
năm 6,7%

Tokyo Stock Exchange TSE