Nikkei 225 JP225

21580 70 0,32 %
Thông tin
khai mạc 21560
phạm vi hàng ngày 21491 21606
phạm vi hàng tuần 21491 21606
phạm vi hàng năm 19271 21869
tuần 0,32%
tháng 0,47%
năm 8,54%

Tokyo Stock Exchange TSE