USD
USD 1.00
JPY 109.61
GBP 0.79
CHF 1.00
CAD 1.35
IDR 14 461.35
MYR 4.19

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf