VND
CAD 0.05
CHF 0.04
GBP 0.03
IDR 617.50
JPY 5.02
MYR 0.18
USD 0.04

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf