VND
USD 0.99
JPY 103.08
GBP 0.73
CHF 0.89
CAD 1.27
IDR 13 993.57
MYR 4.02

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf