VND
USD 0.99
JPY 107.74
GBP 0.77
CHF 0.98
CAD 1.31
IDR 14 016.73
MYR 4.07

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf