πίνακα μετατροπής: ρουπία Ινδονησίας/δηνάρια Ιορδανίας

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
10 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 0.48 δηνάριο Ιορδανίας JOD
20 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 0.96 δηνάριο Ιορδανίας JOD
30 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 1.43 δηνάριο Ιορδανίας JOD
40 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 1.91 δηνάριο Ιορδανίας JOD
50 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 2.39 δηνάρια Ιορδανίας JOD
60 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 2.87 δηνάρια Ιορδανίας JOD
70 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 3.34 δηνάρια Ιορδανίας JOD
80 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 3.82 δηνάρια Ιορδανίας JOD
90 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 4.30 δηνάρια Ιορδανίας JOD
100 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 4.78 δηνάρια Ιορδανίας JOD
150 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 7.17 δηνάρια Ιορδανίας JOD
200 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 9.56 δηνάρια Ιορδανίας JOD
250 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 11.95 δηνάρια Ιορδανίας JOD
300 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 14.33 δηνάρια Ιορδανίας JOD
400 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 19.11 δηνάρια Ιορδανίας JOD
500 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 23.89 δηνάρια Ιορδανίας JOD
600 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 28.67 δηνάρια Ιορδανίας JOD
700 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 33.45 δηνάρια Ιορδανίας JOD
800 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 38.22 δηνάρια Ιορδανίας JOD
900 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 43.00 δηνάρια Ιορδανίας JOD
1 000 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 47.78 δηνάρια Ιορδανίας JOD
1 500 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 71.67 δηνάρια Ιορδανίας JOD
2 000 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 95.56 δηνάρια Ιορδανίας JOD
5 000 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 238.90 δηνάρια Ιορδανίας JOD
10 000 000 ρουπία Ινδονησίας IDR IDR JOD 477.80 δηνάρια Ιορδανίας JOD

Μετατροπέας IDR JOD - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print