Εξέλιξη ρουπία Ινδονησίας / δηνάρια Ιορδανίας

IDR

Εξέλιξη JOD / IDR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπία Ινδονησίας σε δηνάρια Ιορδανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000000 ρουπία Ινδονησίας = 87.31034715 δηνάρια Ιορδανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπία Ινδονησίας σε δηνάρια Ιορδανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000000 ρουπία Ινδονησίας = 41.76109749 δηνάρια Ιορδανίας