πίνακα μετατροπής: δηνάρια Ιράκ/λίρες Τουρκίας

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
100 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 1.15 λίρα Τουρκίας TRY
200 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 2.30 λίρες Τουρκίας TRY
300 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 3.44 λίρες Τουρκίας TRY
400 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 4.59 λίρες Τουρκίας TRY
500 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 5.74 λίρες Τουρκίας TRY
600 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 6.89 λίρες Τουρκίας TRY
700 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 8.03 λίρες Τουρκίας TRY
800 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 9.18 λίρες Τουρκίας TRY
900 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 10.33 λίρες Τουρκίας TRY
1 000 δηνάριο Ιράκ IQD IQD TRY 11.48 λίρες Τουρκίας TRY
1 500 δηνάριο Ιράκ IQD IQD TRY 17.22 λίρες Τουρκίας TRY
2 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 22.96 λίρες Τουρκίας TRY
2 500 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 28.70 λίρες Τουρκίας TRY
3 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 34.43 λίρες Τουρκίας TRY
4 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 45.91 λίρες Τουρκίας TRY
5 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 57.39 λίρες Τουρκίας TRY
6 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 68.87 λίρες Τουρκίας TRY
7 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 80.35 λίρες Τουρκίας TRY
8 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 91.82 λίρες Τουρκίας TRY
9 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 103.30 λίρες Τουρκίας TRY
10 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 114.78 λίρες Τουρκίας TRY
15 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 172.17 λίρες Τουρκίας TRY
20 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 229.56 λίρες Τουρκίας TRY
50 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 573.90 λίρες Τουρκίας TRY
100 000 δηνάρια Ιράκ IQD IQD TRY 1 147.80 λίρα Τουρκίας TRY

Μετατροπέας IQD TRY - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print