Εξέλιξη δηνάρια Ιράκ / λίρες Τουρκίας

IQD

Εξέλιξη TRY / IQD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Ιράκ σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 δηνάρια Ιράκ = 207.794829 λίρες Τουρκίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Ιράκ σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 δηνάρια Ιράκ = 4.197333 λίρες Τουρκίας