πίνακα μετατροπής: λιρέτες Μάλτας/λίρες Τουρκίας

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 λιρέτα Μάλτας MTL MTL TRY 25.41 λίρες Τουρκίας TRY
2 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 50.82 λίρες Τουρκίας TRY
3 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 76.23 λίρες Τουρκίας TRY
4 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 101.64 λίρες Τουρκίας TRY
5 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 127.05 λίρες Τουρκίας TRY
6 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 152.47 λίρες Τουρκίας TRY
7 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 177.88 λίρες Τουρκίας TRY
8 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 203.29 λίρες Τουρκίας TRY
9 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 228.70 λίρες Τουρκίας TRY
10 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 254.11 λίρες Τουρκίας TRY
15 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 381.16 λίρες Τουρκίας TRY
20 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 508.22 λίρες Τουρκίας TRY
25 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 635.27 λίρες Τουρκίας TRY
30 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 762.33 λίρες Τουρκίας TRY
40 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 1 016.44 λίρα Τουρκίας TRY
50 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 1 270.55 λίρα Τουρκίας TRY
60 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 1 524.65 λίρα Τουρκίας TRY
70 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 1 778.76 λίρα Τουρκίας TRY
80 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 2 032.87 λίρες Τουρκίας TRY
90 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 2 286.98 λίρες Τουρκίας TRY
100 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 2 541.09 λίρες Τουρκίας TRY
150 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 3 811.64 λίρες Τουρκίας TRY
200 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 5 082.18 λίρες Τουρκίας TRY
500 λιρέτες Μάλτας MTL MTL TRY 12 705.45 λίρες Τουρκίας TRY
1 000 λιρέτα Μάλτας MTL MTL TRY 25 410.90 λίρες Τουρκίας TRY

Μετατροπέας MTL TRY - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print