ตารางการแปลง: รูปีปากีสถาน/เยนญี่ปุ่น

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 0.62 เยนญี่ปุ่น JPY
2 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 1.23 เยนญี่ปุ่น JPY
3 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 1.85 เยนญี่ปุ่น JPY
4 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 2.46 เยนญี่ปุ่น JPY
5 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 3.08 เยนญี่ปุ่น JPY
6 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 3.69 เยนญี่ปุ่น JPY
7 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 4.31 เยนญี่ปุ่น JPY
8 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 4.92 เยนญี่ปุ่น JPY
9 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 5.54 เยนญี่ปุ่น JPY
10 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 6.15 เยนญี่ปุ่น JPY
15 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 9.23 เยนญี่ปุ่น JPY
20 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 12.30 เยนญี่ปุ่น JPY
25 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 15.38 เยนญี่ปุ่น JPY
30 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 18.46 เยนญี่ปุ่น JPY
40 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 24.61 เยนญี่ปุ่น JPY
50 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 30.76 เยนญี่ปุ่น JPY
60 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 36.91 เยนญี่ปุ่น JPY
70 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 43.06 เยนญี่ปุ่น JPY
80 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 49.22 เยนญี่ปุ่น JPY
90 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 55.37 เยนญี่ปุ่น JPY
100 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 61.52 เยนญี่ปุ่น JPY
150 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 92.28 เยนญี่ปุ่น JPY
200 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 123.04 เยนญี่ปุ่น JPY
500 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 307.60 เยนญี่ปุ่น JPY
1 000 รูปีปากีสถาน PKR PKR JPY 615.20 เยนญี่ปุ่น JPY

แปลง PKR JPY - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print