วิวัฒนาการของ รูปีปากีสถาน / เยนญี่ปุ่น

PKR

วิวัฒนาการของ JPY / PKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น เยนญี่ปุ่น คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีปากีสถาน = 209.1150 เยนญี่ปุ่น

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น เยนญี่ปุ่น คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีปากีสถาน = 45.4910 เยนญี่ปุ่น