Преобразувай заплатата си - Kim Kardashian

Как се съотнасят приходите на Kim Kardashian към твоя доход?

BGN

мошеник

65
минути
Kim Kardashian успява да изкара твоята годишна заплата за 65 минути.
1000
BGN
Да си купиш един "Биг Мак" е равностойно на това Kim Kardashian да похарчи 1000 BGN.
Твоята заплата за 5 дни.
$3 000 000
Aston Martin AM-RB 001
Kim Kardashian трябва да спестява 10 дни, за да си купи тази кола.
Ти ще трябва да изчакаш 5 години.
posts on Instagram
С публикации във Instagram, Kim Kardashian печели равностойността на заплатата ти за цял живот.
12556
години
За да натрупаш състояние, равностойно на годишната заплата, ти трябваше да започнеш да спестяваш преди 1256 години, без да харчиш никакви пари!
100
BGN
От момента, в който започна да четеш тази страница, Kim Kardashian спечели 100 BGN.
Ти спечели 1 BGN за 2 секунди.

Sources: