Chuyển đổi lương của bạn - Kim Kardashian

Điều gì tượng trưng cho thu nhập của Kim Kardashian so với của bạn?

USD

kẻ gian lận

65
phút
Kim Kardashian mất 65 phút để kiếm được tiền lương hàng năm của bạn.
1000
USD
Mua một chiếc bánh tương đương với việc Kim Kardashian chi tiêu 1000 USD.
5 ngày mức lương của bạn.
$3 000 000
Aston Martin AM-RB 001
Kim Kardashian phải tiết kiệm 10 ngày để mua được chiếc xe hơi này.
Bạn sẽ phải chờ 5 năm.
posts on Instagram
Với bài đăng trên Instagram, thu nhập của Kim Kardashian tương đương với mức lương cả đời của bạn.
12556
năm
Để có được của cải tương đương với mức lương hàng năm, lẽ ra bạn nên bắt đầu tiết kiệm từ 1256 năm trước, mà không xài tiền!
100
USD
Từ lúc bạn bắt đầu đọc trang này, Kim Kardashian đã kiếm được 100 USD.
Bạn kiếm được 1 USD trong 2 giây.

Sources: