เพิ่มเนื้อหาของเราบนเว็บไซต์ของคุณ

คุณสามารถใส่อุปกรณ์ของเราบนเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรง ไม่มีค่าบริการ คุณจะพบเครื่องมือที่มีให้ใช้ได้จากรายการด้านล่างนี้:

สกุลเงิน แปลง
1 MYR = 7.7422 THB
1 USD = 36.5199 THB
1 EUR = 39.5456 THB
1 LAK = 0.0017 THB
1 KRW = 0.0268 THB
1 VND = 0.0014 THB
1 CNY = 5.1474 THB
1 JPY = 0.2330 THB
1 IDR = 0.0023 THB
1 THB = 585.5847 LAK
1 ILS = 9.9403 THB
1 AED = 9.9428 THB
1 HKD = 4.6782 THB
1 TRY = 1.1340 THB
1 KPW = 0.0406 THB
1 XAU = 86536.0713 THB
1 BHD = 96.9036 THB
1 THB = 0.0274 USD
1 BRL = 7.0880 THB
1 THB = 0.1292 MYR