ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 31.8900 THB
1 THB = 35.7655 KRW
1 EUR = 35.8460 THB
1 MYR = 7.7169 THB
1 CNY = 4.7540 THB
1 THB = 3.5106 JPY
1 THB = 0.0314 USD
1 GBP = 41.4475 THB
1 SGD = 23.5125 THB
1 JPY = 0.2849 THB
1 KRW = 0.0280 THB
1 HKD = 4.0650 THB
1 TWD = 1.0335 THB
1 THB = 271.4975 LAK
1 ILS = 8.8711 THB
1 THB = 47.7216 MMK
1 THB = 728.5666 VND
1 SEK = 3.4276 THB
1 AUD = 22.7756 THB
1 THB = 441.2319 IDR
1 THB = 0.1152 AED
1 INR = 0.4577 THB
1 TRY = 5.4739 THB
1 THB = 0.1296 MYR
1 BTC = 168046.5051 THB
1 IDR = 0.0023 THB
1 THB = 128.2352 KHR
1 THB = 0.0279 EUR
1 THB = 2.1847 INR
1 THB = 0.2460 HKD
1 THB = 1.6214 PHP
1 AED = 8.6819 THB
1 NOK = 3.7499 THB
1 THB = 0.0439 AUD
1 BHD = 84.5118 THB
1 LAK = 0.0037 THB
1 XAU = 1458371.4880 KRW
1 CHF = 31.4279 THB
1 THB = 0.1827 TRY
1 VND = 0.0014 THB
1 THB = 0.0425 SGD
1 THB = 2.0074 RUB
1 NZD = 21.2972 THB
1 CAD = 23.8679 THB
1 THB = 0.0470 NZD
1 MMK = 0.0210 THB
1 KHR = 0.0078 THB
1 EUR = 1.1240 USD
1 THB = 0.1127 ILS
1 THB = 0.2103 CNY
1 THB = 4.4461 PKR
1 THB = 0.0000 BTC
1 RUB = 0.4982 THB
1 THB = 0.0318 CHF
1 BTC = 5269.5607 USD
1 THB = 0.0121 OMR
1 DKK = 4.8008 THB
1 THB = 0.1176 SAR
1 KWD = 104.8739 THB
1 USD = 8658.0668 LAK
1 THB = 0.2083 DKK
1 XXC = 0.6875 USD
1 THB = 8.9314 HUF
1 THB = 0.2536 MOP
1 PHP = 0.6168 THB
1 KPW = 0.0354 THB
1 THB = 7792.0270 VEF
1 THB = 0.2667 NOK
1 THB = 0.1232 BRL
1 THB = 11.2832 NGN
1 THB = 0.0095 KWD
1 CZK = 1.3950 THB
1 XRP = 10.2576 THB
1 ZAR = 2.2643 THB
1 THB = 0.1194 PLN
1 OMR = 82.9400 THB
1 USD = 0.0002 BTC
1 JPY = 0.0000 XPT
1 THB = 2.6472 BDT
1 EGP = 1.8545 THB
1 USD = 6.7080 CNY
1 THB = 0.0419 CAD
1 EUR = 0.8649 GBP
1 THB = 0.5890 MXN
1 THB = 1333.6969 IRR
1 BND = 23.5136 THB
1 MOP = 3.9426 THB
1 FAC = 0.0952 THB
1 USD = 3.5948 ILS
1 USD = 1521.8451 MMK
1 THB = 5.4674 LKR
1 THB = 0.0585 ANG
1 GBP = 1.2997 USD
1 THB = 0.7168 CZK
1 GBP = 1.1563 EUR
1 PKR = 0.2249 THB
1 THB = 0.1061 PGK
1 THB = 0.0241 GBP
1 XXC = 76.9687 JPY
1 THB = 37.4505 IQD