ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 32.8702 THB
1 THB = 290.2963 LAK
1 CNY = 5.0767 THB
1 EUR = 38.8069 THB
1 KRW = 0.0286 THB
1 THB = 35.0038 KRW
1 XDG = 6.4550 THB
1 MYR = 7.7726 THB
1 LAK = 0.0034 THB
1 THB = 0.0304 USD
1 ILS = 10.0959 THB
1 AED = 8.9487 THB
1 BTC = 1205321.7295 THB
1 THB = 50.0084 MMK
1 GBP = 45.4381 THB
1 SEK = 3.8106 THB
1 TRY = 3.8393 THB
1 IDR = 0.0023 THB
1 JPY = 0.2982 THB
1 NOK = 3.7288 THB
1 KPW = 0.0365 THB
1 THB = 0.1117 AED
1 CAD = 26.2055 THB
1 USD = 9542.1011 LAK
1 XRP = 20.2816 THB
1 BDT = 0.3876 THB
1 SGD = 24.2139 THB
1 TWD = 1.1720 THB
1 THB = 699.2004 VND
1 THB = 440.5840 IDR
1 INR = 0.4422 THB
1 CHF = 35.8974 THB
1 THB = 1.5305 PHP
1 BRL = 6.3494 THB
1 HKD = 4.2270 THB
1 LAK = 2.4086 VND
1 THB = 2.2614 INR
1 XAU = 2070258.8605 KRW
1 THB = 123.6680 KHR
1 AUD = 24.2614 THB
1 THB = 0.0258 EUR
1 BTC = 36669.1204 USD
1 USD = 3.2558 ILS
1 BHD = 87.1999 THB
1 THB = 0.0000 BTC
1 MXN = 1.6399 THB
1 THB = 0.1575 BRL
1 VND = 0.0014 THB
1 XAG = 828.5133 THB
1 THB = 0.6612 CZK
1 THB = 0.1287 MYR
1 USD = 73.6873 RUB
1 THB = 44.3267 IQD
1 THB = 0.2605 TRY
1 PHP = 0.6534 THB
1 THB = 2.2418 RUB
1 RUB = 0.4461 THB
1 THB = 7417.9849 VEF
1 THB = 27.3802 KPW
1 DKK = 5.2177 THB
1 THB = 4.9102 PKR
1 EGP = 2.0951 THB
1 LTC = 4220.0495 THB
1 QAR = 9.0272 THB
1 KWD = 109.2401 THB
1 ZAR = 2.2229 THB
1 THB = 0.1184 PLN
1 THB = 2.5802 BDT
1 OMR = 85.3822 THB
1 THB = 3.3530 JPY
1 XAU = 1799.3127 USD
1 EUR = 0.8541 GBP
1 THB = 0.0220 GBP
1 GHS = 5.5507 THB
1 NZD = 22.9787 THB
1 THB = 0.0412 AUD
1 USD = 110.2151 JPY
1 MMK = 0.0200 THB
1 THB = 0.0413 SGD
1 ARS = 0.3415 THB
1 THB = 0.0545 ANG
1 PLN = 8.4459 THB
1 KHR = 0.0081 THB
1 THB = 0.1141 SAR
1 CNY = 1473.7356 LAK
1 THB = 5.2213 LRD
1 THB = 0.0220 SHP
1 THB = 0.0304 PAB
1 CZK = 1.5125 THB
1 THB = 38.2525 SYP
1 EUR = 1.1806 USD
1 XAU = 59143.7868 THB
1 USD = 6.4748 CNY
1 CNY = 177.7025 KRW
1 VND = 0.4152 LAK
1 SAR = 8.7642 THB
1 THB = 12.5095 NGN
1 THB = 4.0900 DZD
1 USD = 0.7234 GBP
1 LAK = 0.0007 CNY