ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 35.8416 THB
1 MYR = 8.0003 THB
1 LAK = 0.0021 THB
1 KRW = 0.0268 THB
1 CNY = 4.9822 THB
1 EUR = 37.1351 THB
1 THB = 486.3000 LAK
1 VND = 0.0014 THB
1 THB = 37.3445 KRW
1 JPY = 0.2587 THB
1 TWD = 1.1564 THB
1 AED = 9.7578 THB
1 IDR = 0.0023 THB
1 SGD = 26.0212 THB
1 HKD = 4.5865 THB
1 GBP = 43.2043 THB
1 ILS = 10.4735 THB
1 THB = 691.8953 VND
1 AUD = 23.9813 THB
1 TRY = 1.9250 THB
1 INR = 0.4383 THB
1 THB = 58.8322 MMK
1 CAD = 26.6725 THB
1 SEK = 3.4202 THB
1 THB = 438.1677 IDR
1 CHF = 37.8691 THB
1 BRL = 6.6244 THB
1 KPW = 0.0398 THB
1 NOK = 3.6064 THB
1 BHD = 94.6484 THB
1 THB = 0.0279 USD
1 THB = 0.5195 TRY
1 BTC = 577496.4388 THB
1 XAU = 2342784.1626 KRW
1 THB = 115.8405 KHR
1 THB = 1.5829 PHP
1 PHP = 0.6317 THB
1 USD = 17429.7600 LAK
1 ARS = 0.2164 THB
1 OMR = 93.0779 THB
1 THB = 3.8648 JPY
1 PLN = 7.9115 THB
1 XAG = 761.3677 THB
1 XAU = 30507770.2001 LAK
1 LAK = 1.4228 VND
1 SSP = 0.2752 THB
1 RUB = 0.5967 THB
1 KHR = 0.0086 THB
1 DKK = 4.9935 THB
1 SAR = 9.5376 THB
1 CNY = 2422.8325 LAK
1 MXN = 1.8527 THB
1 KWD = 116.2772 THB
1 THB = 0.1048 SAR
1 MMK = 0.0170 THB
1 ZAR = 2.0926 THB
1 BDT = 0.3505 THB
1 QAR = 9.7362 THB
1 THB = 1182.9886 IRR
1 XAU = 7841.4910 MYR
1 THB = 7375.5827 VEF
1 THB = 0.2991 MAD
1 BND = 25.9430 THB
1 GEL = 13.1529 THB
1 THB = 4.6208 ARS
1 THB = 11.0180 HUF
1 THB = 0.1250 MYR
1 THB = 6.2880 PKR
1 THB = 0.0231 GBP
1 THB = 0.1025 AED
1 THB = 1.6760 RUB
1 NZD = 22.2528 THB
1 THB = 40.8877 IQD
1 USD = 24798.6179 VND
1 EGP = 1.4534 THB
1 THB = 2.2815 INR
1 THB = 0.0760 GEL
1 THB = 0.0269 EUR
1 USD = 0.3787 BHD
1 CNY = 0.1390 USD
1 USD = 7.1940 CNY
1 XAU = 62734.4617 THB
1 VND = 0.7029 LAK
1 THB = 0.2773 NOK
1 THB = 0.0000 BTC
1 THB = 2.8533 BDT
1 THB = 0.0384 SGD
1 THB = 137.3601 COP
1 USD = 0.9652 EUR
1 EUR = 0.8595 GBP
1 USD = 138.5218 JPY
1 THB = 0.0505 ANG
1 THB = 70.1013 SYP
1 XRP = 13.6408 THB
1 THB = 0.6556 CZK
1 NGN = 0.0807 THB
1 XAU = 1750.3265 USD
1 EUR = 19.2906 TRY
1 GBP = 1.1634 EUR
1 GBP = 1.2054 USD