ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 31.7186 THB
1 THB = 36.8591 KRW
1 EUR = 37.0175 THB
1 CNY = 4.6483 THB
1 THB = 290.3438 LAK
1 MYR = 7.6091 THB
1 THB = 0.0315 USD
1 GBP = 40.7348 THB
1 ILS = 9.1610 THB
1 THB = 41.1808 MMK
1 SEK = 3.5076 THB
1 KRW = 0.0271 THB
1 THB = 470.1668 IDR
1 TWD = 1.0925 THB
1 NOK = 3.3473 THB
1 SGD = 23.1239 THB
1 IDR = 0.0021 THB
1 XAU = 2202011.2035 KRW
1 JPY = 0.3006 THB
1 THB = 730.4086 VND
1 LAK = 0.0034 THB
1 THB = 0.1314 MYR
1 TRY = 4.0534 THB
1 THB = 308.3055 GNF
1 THB = 0.1158 AED
1 CAD = 23.7049 THB
1 AUD = 22.4638 THB
1 THB = 3.3267 JPY
1 BTC = 338851.5616 THB
1 AED = 8.6351 THB
1 THB = 0.0432 SGD
1 THB = 1.5281 PHP
1 THB = 128.7391 KHR
1 THB = 2.3238 INR
1 INR = 0.4303 THB
1 USD = 9209.2952 LAK
1 BHD = 84.1179 THB
1 THB = 0.0270 EUR
1 THB = 0.0000 BTC
1 THB = 0.0291 CHF
1 CHF = 34.3145 THB
1 THB = 0.1785 BRL
1 HKD = 4.0927 THB
1 THB = 0.2467 TRY
1 KPW = 0.0352 THB
1 VND = 0.0014 THB
1 DKK = 4.9721 THB
1 THB = 0.7353 CZK
1 MMK = 0.0243 THB
1 XDG = 0.0850 THB
1 LAK = 2.5157 VND
1 THB = 0.0445 AUD
1 VND = 0.3975 LAK
1 THB = 5.2247 PKR
1 KWD = 103.5446 THB
1 THB = 2.4984 RUB
1 USD = 3.4624 ILS
1 RUB = 0.4003 THB
1 BRL = 5.6024 THB
1 THB = 0.1183 SAR
1 USD = 79.2467 RUB
1 THB = 0.0480 NZD
1 NZD = 20.8231 THB
1 EUR = 1.1671 USD
1 THB = 0.2011 DKK
1 EUR = 0.9087 GBP
1 GBP = 1.1004 EUR
1 BTC = 10683.0581 USD
1 MXN = 1.4148 THB
1 THB = 0.1240 PLN
1 XRP = 7.6833 THB
1 THB = 0.0422 CAD
1 EGP = 2.0129 THB
1 XAU = 1883.4819 USD
1 CZK = 1.3600 THB
1 KHR = 0.0078 THB
1 THB = 37.5847 IQD
1 ZAR = 1.8628 THB
1 THB = 0.0432 BND
1 THB = 0.7068 MXN
1 XAU = 7851.3272 MYR
1 QAR = 8.7115 THB
1 THB = 0.0565 ANG
1 OMR = 82.3900 THB
1 THB = 2.6695 BDT
1 THB = 1327.4586 IRR
1 BND = 23.1238 THB
1 THB = 9.8939 HUF
1 THB = 0.1092 ILS
1 THB = 0.4968 EGP
1 THB = 122.4370 COP
1 THB = 7834.1595 VEF
1 THB = 0.0121 OMR
1 THB = 12.1368 NGN
1 THB = 0.0315 PAB
1 ISK = 0.2288 THB
1 PLN = 8.0617 THB
1 THB = 13.5676 KZT
1 CNY = 15.4638 JPY
1 LTC = 1449.1661 THB