ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 32.6069 THB
1 THB = 34.7133 KRW
1 MYR = 7.8420 THB
1 EUR = 37.5240 THB
1 KRW = 0.0288 THB
1 CNY = 4.7033 THB
1 JPY = 0.2896 THB
1 SGD = 23.6773 THB
1 THB = 3.4536 JPY
1 TWD = 1.0540 THB
1 THB = 260.5583 LAK
1 THB = 48.6036 MMK
1 THB = 0.0307 USD
1 GBP = 42.6048 THB
1 HKD = 4.1587 THB
1 THB = 712.3974 VND
1 AUD = 23.1817 THB
1 INR = 0.4443 THB
1 SEK = 3.6261 THB
1 TRY = 5.7687 THB
1 THB = 465.9338 IDR
1 THB = 0.1275 MYR
1 THB = 0.1127 AED
1 THB = 0.0266 EUR
1 IDR = 0.0021 THB
1 THB = 2.2506 INR
1 BTC = 209785.9874 THB
1 CHF = 32.7089 THB
1 THB = 2.5995 BDT
1 ILS = 8.9156 THB
1 VND = 0.0014 THB
1 LAK = 0.0038 THB
1 THB = 1.6484 PHP
1 MMK = 0.0206 THB
1 NOK = 3.9636 THB
1 THB = 0.2405 HKD
1 CAD = 24.8858 THB
1 THB = 126.1827 KHR
1 BHD = 86.4437 THB
1 AED = 8.8770 THB
1 THB = 0.1734 TRY
1 THB = 2.0114 RUB
1 THB = 0.0000 BTC
1 THB = 0.0422 SGD
1 XAU = 1389885.6683 KRW
1 BDT = 0.3847 THB
1 RUB = 0.4972 THB
1 NZD = 21.4887 THB
1 THB = 0.0431 AUD
1 KWD = 107.4968 THB
1 THB = 4.0472 PKR
1 KHR = 0.0079 THB
1 THB = 0.1122 ILS
1 ZAR = 2.2681 THB
1 THB = 0.2126 CNY
1 THB = 0.2466 MOP
1 THB = 0.0118 OMR
1 DKK = 5.0297 THB
1 THB = 0.1151 SAR
1 OMR = 84.6810 THB
1 BRL = 8.7835 THB
1 THB = 0.1138 BRL
1 THB = 0.0465 NZD
1 EGP = 1.8189 THB
1 THB = 8.6080 HUF
1 EUR = 1.1508 USD
1 THB = 0.1988 DKK
1 CZK = 1.4507 THB
1 THB = 0.0402 CAD
1 XDG = 0.1487 THB
1 THB = 7620.1897 VEF
1 THB = 0.0306 CHF
1 THB = 0.1145 PLN
1 USD = 112.6112 JPY
1 THB = 0.2523 NOK
1 USD = 65.5849 RUB
1 THB = 1303.2699 IRR
1 PHP = 0.6066 THB
1 BTC = 6433.7948 USD
1 THB = 0.6893 CZK
1 KPW = 0.0362 THB
1 BND = 23.7600 THB
1 THB = 36.4388 IQD
1 THB = 0.0542 ANG
1 THB = 188.0879 PTS
1 QAR = 8.9555 THB
1 EUR = 69.7948 MZN
1 USD = 60.6489 MZN
1 THB = 0.0093 KWD
1 NTR = 0.0026 THB
1 MOP = 4.0554 THB
1 USD = 8495.9941 LAK
1 THB = 0.2758 SEK
1 THB = 11.0548 NGN
1 CNY = 16.2433 JPY
1 JPY = 10.0513 KRW
1 NDL = 0.0001 THB
1 VND = 0.0000 USD
1 MXN = 1.6930 THB
1 XRP = 14.9472 THB