ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 32.7702 THB
1 THB = 34.4302 KRW
1 MYR = 7.8350 THB
1 EUR = 37.1273 THB
1 SGD = 23.8709 THB
1 CNY = 4.7581 THB
1 KRW = 0.0290 THB
1 THB = 48.2855 MMK
1 JPY = 0.2889 THB
1 GBP = 40.9860 THB
1 THB = 3.4618 JPY
1 THB = 0.0305 USD
1 AUD = 23.6501 THB
1 HKD = 4.1922 THB
1 TWD = 1.0626 THB
1 THB = 262.5499 LAK
1 INR = 0.4535 THB
1 THB = 0.0443 NZD
1 NZD = 22.5746 THB
1 THB = 709.9008 VND
1 THB = 445.0768 IDR
1 VND = 0.0014 THB
1 CHF = 33.0126 THB
1 TRY = 6.1245 THB
1 THB = 123.6672 KHR
1 SEK = 3.6095 THB
1 LAK = 0.0038 THB
1 IDR = 0.0022 THB
1 THB = 0.0269 EUR
1 THB = 0.1121 AED
1 THB = 0.1276 MYR
1 THB = 1.6074 PHP
1 ILS = 8.7362 THB
1 THB = 0.0419 SGD
1 BTC = 109905.8642 THB
1 THB = 2.2051 INR
1 THB = 0.2385 HKD
1 RUB = 0.4932 THB
1 BHD = 86.9429 THB
1 NOK = 3.8240 THB
1 CAD = 24.5023 THB
1 MMK = 0.0207 THB
1 THB = 2.0277 RUB
1 XAU = 1404606.4234 KRW
1 AED = 8.9214 THB
1 KHR = 0.0081 THB
1 KWD = 107.7881 THB
1 THB = 0.1633 TRY
1 DKK = 4.9739 THB
1 THB = 0.2011 DKK
1 EUR = 1.1330 USD
1 THB = 0.1145 SAR
1 THB = 0.2102 CNY
1 THB = 0.1191 BRL
1 THB = 4.2899 PKR
1 PHP = 0.6221 THB
1 THB = 0.2456 MOP
1 THB = 0.0117 OMR
1 THB = 0.0423 AUD
1 BND = 20.7929 THB
1 OMR = 85.1159 THB
1 KPW = 0.0364 THB
1 ZAR = 2.2930 THB
1 THB = 8.7220 HUF
1 THB = 0.2615 NOK
1 THB = 0.1145 ILS
1 THB = 0.1158 PLN
1 THB = 0.0303 CHF
1 THB = 36.6143 IQD
1 THB = 1296.8139 IRR
1 THB = 0.0545 ANG
1 THB = 2.5594 BDT
1 THB = 0.0408 CAD
1 EGP = 1.8295 THB
1 QAR = 9.0003 THB
1 XDG = 0.0680 THB
1 MOP = 4.0717 THB
1 USD = 1582.3242 MMK
1 USD = 66.4489 RUB
1 CZK = 1.4357 THB
1 XRP = 9.8742 THB
1 PLN = 8.6369 THB
1 USD = 8603.8077 LAK
1 THB = 0.0244 GBP
1 THB = 0.6159 MXN
1 THB = 0.0093 KWD
1 THB = 3.5295 NPR
1 SAR = 8.7351 THB
1 THB = 0.0000 BTC
1 MXN = 1.6235 THB
1 THB = 5.4711 LKR
1 THB = 0.0481 BND
1 USD = 0.0003 BTC
1 JPY = 0.0088 USD
1 USD = 6.8872 CNY
1 UAH = 1.1758 THB
1 USD = 113.4453 JPY
1 EUR = 0.9059 GBP
1 THB = 0.4361 ZAR
1 BRL = 8.3963 THB