ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 MYR = 7.6975 THB
1 USD = 36.7670 THB
1 LAK = 0.0017 THB
1 EUR = 39.1594 THB
1 KRW = 0.0265 THB
1 VND = 0.0015 THB
1 JPY = 0.2392 THB
1 CNY = 5.0796 THB
1 IDR = 0.0023 THB
1 THB = 578.0272 LAK
1 ILS = 9.7427 THB
1 AED = 10.0119 THB
1 HKD = 4.6927 THB
1 THB = 0.0272 USD
1 TRY = 1.1344 THB
1 XAU = 86755.4173 THB
1 THB = 0.1299 MYR
1 BRL = 7.1830 THB
1 TWD = 1.1357 THB
1 THB = 57.0982 MMK
1 CHF = 40.2242 THB
1 XAU = 3268708.8620 KRW
1 KPW = 0.0409 THB
1 XAU = 50146994.6408 LAK
1 SEK = 3.3854 THB
1 THB = 681.8618 VND
1 SGD = 27.0123 THB
1 INR = 0.4405 THB
1 AUD = 23.8235 THB
1 GBP = 45.8121 THB
1 XAU = 11270.6452 MYR
1 THB = 37.6773 KRW
1 XAU = 2359.6018 USD
1 PHP = 0.6480 THB
1 PLN = 9.1351 THB
1 CAD = 26.7196 THB
1 BTC = 2397078.8979 THB
1 BHD = 97.5746 THB
1 NOK = 3.3801 THB
1 BDT = 0.3351 THB
1 GHS = 2.7344 THB
1 THB = 4.1808 JPY
1 KHR = 0.0091 THB
1 SAR = 9.8044 THB
1 THB = 109.9690 KHR
1 XAU = 362705.6762 JPY
1 OMR = 95.5273 THB
1 KWD = 119.4893 THB
1 XAU = 17079.2708 CNY
1 RUB = 0.3940 THB
1 MMK = 0.0175 THB
1 THB = 0.1026 ILS
1 THB = 7176.6166 VEF
1 ZAR = 1.9518 THB
1 THB = 0.1969 CNY
1 EGP = 0.7735 THB
1 THB = 1144.3689 IRR
1 THB = 0.2195 MOP
1 THB = 0.0255 EUR
1 GEL = 13.7704 THB
1 THB = 2.2703 INR
1 THB = 0.0999 AED
1 SSP = 0.2823 THB
1 NGN = 0.0306 THB
1 SYP = 0.0146 THB
1 USD = 21252.3121 LAK
1 THB = 1.5433 PHP
1 THB = 437.7289 IDR
1 QAR = 10.0855 THB
1 ARS = 0.0425 THB
1 KZT = 0.0819 THB
1 DKK = 5.2487 THB
1 CNY = 2936.1321 LAK
1 MOP = 4.5561 THB
1 THB = 0.0490 ANG
1 XAG = 1039.4663 THB
1 EUR = 50.6270 EGP
1 THB = 2.5381 RUB
1 XCP = 451148.2798 THB
1 MNT = 0.0107 THB
1 XAU = 9540406.3565 KHR
1 THB = 35.6183 IQD
1 THB = 0.1392 BRL
1 NZD = 21.8526 THB
1 THB = 0.8815 TRY
1 THB = 0.0218 GBP
1 THB = 0.1905 DKK
1 THB = 12.2139 KZT
1 THB = 7.5581 PKR
1 THB = 0.2734 MAD
1 THB = 0.1004 PEN
1 XAU = 3211.7055 SGD
1 VND = 0.8477 LAK
1 MXN = 2.2159 THB
1 CZK = 1.5453 THB
1 HUF = 0.0998 THB
1 THB = 0.0370 SGD
1 XOF = 0.0597 THB
1 IRR = 0.0009 THB
1 EUR = 1.0651 USD