ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 33.1446 THB
1 THB = 33.8486 KRW
1 MYR = 8.0801 THB
1 CNY = 4.8280 THB
1 EUR = 37.8787 THB
1 THB = 3.3352 JPY
1 TRY = 5.4737 THB
1 THB = 0.0302 USD
1 KRW = 0.0295 THB
1 THB = 432.6336 IDR
1 GBP = 42.2395 THB
1 SGD = 24.1741 THB
1 JPY = 0.2998 THB
1 THB = 256.0719 LAK
1 TWD = 1.0772 THB
1 THB = 44.7573 MMK
1 BTC = 215443.8991 THB
1 AUD = 24.2015 THB
1 THB = 697.2362 VND
1 SEK = 3.6153 THB
1 THB = 0.0264 EUR
1 THB = 0.1827 TRY
1 HKD = 4.2225 THB
1 THB = 0.1238 MYR
1 IDR = 0.0023 THB
1 THB = 0.1108 AED
1 MMK = 0.0223 THB
1 THB = 2.5173 BDT
1 ILS = 9.0540 THB
1 LAK = 0.0039 THB
1 INR = 0.4746 THB
1 AED = 9.0234 THB
1 THB = 0.0414 SGD
1 NOK = 3.9164 THB
1 THB = 1.6106 PHP
1 THB = 2.1070 INR
1 VND = 0.0014 THB
1 THB = 122.3176 KHR
1 CAD = 25.3715 THB
1 XAU = 1438326.4285 KRW
1 KHR = 0.0082 THB
1 CHF = 33.3313 THB
1 BHD = 87.8571 THB
1 THB = 2.0261 RUB
1 THB = 0.2071 CNY
1 THB = 0.2368 HKD
1 THB = 0.0413 AUD
1 THB = 0.0394 CAD
1 THB = 0.1104 ILS
1 RUB = 0.4936 THB
1 THB = 0.0000 BTC
1 BTC = 6500.1109 USD
1 EUR = 1.1428 USD
1 DKK = 5.0789 THB
1 TRY = 0.1651 USD
1 USD = 8487.4128 LAK
1 NZD = 21.9311 THB
1 KWD = 109.2005 THB
1 EUR = 0.8968 GBP
1 THB = 3.6815 PKR
1 THB = 10.8935 NGN
1 THB = 0.2766 SEK
1 BDT = 0.3972 THB
1 PHP = 0.6209 THB
1 KPW = 0.0368 THB
1 THB = 0.0116 OMR
1 ZAR = 2.4578 THB
1 THB = 0.0456 NZD
1 THB = 0.2553 NOK
1 XDG = 0.0792 THB
1 THB = 0.1132 SAR
1 THB = 1302.2913 IRR
1 USD = 0.0002 BTC
1 THB = 0.2429 MOP
1 THB = 0.0300 CHF
1 THB = 0.1179 BRL
1 BND = 24.2179 THB
1 XAU = 1282.0461 USD
1 THB = 0.1969 DKK
1 BRL = 8.4784 THB
1 ISK = 0.3084 THB
1 OMR = 86.0631 THB
1 THB = 0.0092 KWD
1 EGP = 1.8505 THB
1 THB = 0.1136 PLN
1 THB = 35.8418 IQD
1 DTC = 0.0356 THB
1 CZK = 1.4728 THB
1 SGD = 5.7251 HKD
1 THB = 0.0554 ANG
1 THB = 8.5226 HUF
1 USD = 6.8650 CNY
1 THB = 0.0237 GBP
1 SAR = 8.8371 THB
1 THB = 0.1094 QAR
1 THB = 0.0413 BND
1 QAR = 9.1434 THB
1 VND = 0.0000 USD
1 THB = 0.5709 MXN
1 USD = 67.1550 RUB