ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 34.2947 THB
1 KRW = 0.0270 THB
1 THB = 386.8500 LAK
1 LAK = 0.0026 THB
1 EUR = 36.3133 THB
1 MYR = 7.8102 THB
1 AED = 9.3367 THB
1 INR = 0.4411 THB
1 CNY = 5.1300 THB
1 THB = 37.0021 KRW
1 ILS = 10.2043 THB
1 BTC = 1032772.1055 THB
1 JPY = 0.2693 THB
1 IDR = 0.0023 THB
1 TRY = 2.1504 THB
1 USD = 13266.9097 LAK
1 BDT = 0.3918 THB
1 THB = 1.5252 PHP
1 SGD = 24.9324 THB
1 CHF = 35.2974 THB
1 NOK = 3.5354 THB
1 GBP = 43.0161 THB
1 TWD = 1.1557 THB
1 CAD = 26.7914 THB
1 THB = 675.5431 VND
1 SEK = 3.4623 THB
1 AUD = 24.3157 THB
1 KPW = 0.0381 THB
1 THB = 54.0204 MMK
1 THB = 0.0292 USD
1 VND = 0.0015 THB
1 THB = 427.4963 IDR
1 BRL = 7.0254 THB
1 HKD = 4.3695 THB
1 CNY = 1984.5422 LAK
1 BHD = 91.1295 THB
1 XAG = 749.5083 THB
1 RUB = 0.5487 THB
1 LAK = 1.7463 VND
1 XRP = 14.3895 THB
1 THB = 0.4650 TRY
1 PHP = 0.6557 THB
1 XAU = 2350778.9743 KRW
1 ARS = 0.2898 THB
1 MXN = 1.7273 THB
1 THB = 3.7134 JPY
1 THB = 0.1280 MYR
1 XAU = 1852.4979 USD
1 THB = 2.2668 INR
1 EGP = 1.8807 THB
1 XDG = 2.9362 THB
1 KHR = 0.0084 THB
1 LTC = 2436.6600 THB
1 XAU = 63530.8834 THB
1 ZAR = 2.1727 THB
1 PLN = 7.8468 THB
1 USD = 3.3608 ILS
1 OMR = 89.1932 THB
1 THB = 0.0275 EUR
1 XAU = 24576922.0676 LAK
1 NZD = 22.1531 THB
1 DKK = 4.8799 THB
1 THB = 118.4990 KHR
1 VND = 0.5727 LAK
1 SAR = 9.1428 THB
1 THB = 0.0411 AUD
1 MMK = 0.0185 THB
1 QAR = 9.3818 THB
1 THB = 5.8682 PKR
1 THB = 0.1094 SAR
1 THB = 0.0000 BTC
1 LKR = 0.0965 THB
1 THB = 0.1423 BRL
1 USD = 127.3483 JPY
1 THB = 0.1274 PLN
1 THB = 1.8224 RUB
1 THB = 0.0232 GBP
1 THB = 0.1071 AED
1 EUR = 0.8442 GBP
1 THB = 3.4506 ARS
1 THB = 0.0847 GEL
1 THB = 0.2922 MAD
1 THB = 0.0401 SGD
1 THB = 10.5689 HUF
1 USD = 62.5001 RUB
1 THB = 0.6776 CZK
1 USD = 0.9444 EUR
1 GEL = 11.8054 THB
1 THB = 0.4498 MVR
1 USD = 6.6851 CNY
1 KWD = 112.0739 THB
1 THB = 1233.4296 IRR
1 THB = 7522.9737 VEF
1 BTC = 30114.6156 USD
1 USD = 1.4104 AUD
1 CNY = 0.1496 USD
1 THB = 2.5524 BDT
1 THB = 10.3586 LKR
1 NGN = 0.0826 THB
1 EUR = 3.8893 AED