ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 THB = 38.6087 KRW
1 THB = 285.2610 LAK
1 USD = 31.5302 THB
1 EUR = 35.2996 THB
1 MYR = 7.4014 THB
1 CNY = 4.4375 THB
1 THB = 0.0317 USD
1 THB = 44.2033 MMK
1 GBP = 39.6511 THB
1 ILS = 9.0778 THB
1 KRW = 0.0259 THB
1 SEK = 3.3875 THB
1 TWD = 1.0540 THB
1 THB = 735.7647 VND
1 THB = 0.1351 MYR
1 THB = 0.0443 SGD
1 THB = 3.4424 JPY
1 JPY = 0.2905 THB
1 XAU = 2103782.0749 KRW
1 NOK = 3.3164 THB
1 THB = 130.4479 KHR
1 THB = 449.7700 IDR
1 SGD = 22.5559 THB
1 AUD = 21.8712 THB
1 CAD = 23.3377 THB
1 TRY = 4.7041 THB
1 THB = 1.5905 PHP
1 IDR = 0.0022 THB
1 THB = 0.0283 EUR
1 AED = 8.5838 THB
1 BTC = 299458.7624 THB
1 LAK = 0.0035 THB
1 INR = 0.4205 THB
1 CHF = 32.7978 THB
1 HKD = 4.0682 THB
1 THB = 2.3780 INR
1 THB = 0.1165 AED
1 THB = 0.0000 BTC
1 THB = 0.1650 BRL
1 USD = 8994.3281 LAK
1 MMK = 0.0226 THB
1 THB = 2.6879 BDT
1 KPW = 0.0350 THB
1 DKK = 4.7341 THB
1 USD = 68.6107 RUB
1 VND = 0.0014 THB
1 BHD = 83.5043 THB
1 THB = 0.0457 AUD
1 THB = 0.0305 CHF
1 THB = 5.2320 PKR
1 KWD = 102.3379 THB
1 NZD = 20.1968 THB
1 THB = 0.1240 PLN
1 USD = 7.1053 CNY
1 ZAR = 1.8432 THB
1 THB = 2.1760 RUB
1 XXC = 4.5897 TRY
1 KHR = 0.0077 THB
1 RUB = 0.4596 THB
1 THB = 0.2254 CNY
1 THB = 0.2126 TRY
1 BRL = 6.0624 THB
1 XDG = 0.0809 THB
1 THB = 0.6876 MXN
1 POT = 0.0227 XXC
1 BND = 22.5464 THB
1 THB = 37.7761 IQD
1 THB = 0.0495 NZD
1 ARS = 0.4593 THB
1 XRP = 6.3922 THB
1 THB = 12.2381 NGN
1 OMR = 81.9041 THB
1 PLN = 8.0634 THB
1 THB = 0.1190 SAR
1 PHP = 0.6287 THB
1 THB = 0.0122 OMR
1 EGP = 1.9710 THB
1 THB = 0.0317 PAB
1 THB = 0.0428 CAD
1 THB = 2.1771 ARS
1 MXN = 1.4543 THB
1 THB = 0.0444 BND
1 XAU = 1728.1833 USD
1 GBP = 1.1233 EUR
1 EUR = 1.1196 USD
1 THB = 1335.3947 IRR
1 BTC = 9497.5313 USD
1 THB = 0.2112 DKK
1 THB = 0.0252 GBP
1 XJO = 0.1328 THB
1 THB = 9.7799 HUF
1 CZK = 1.3285 THB
1 USD = 3.4733 ILS
1 EUR = 0.8903 GBP
1 THB = 0.7527 CZK
1 THB = 5.8809 LKR
1 VRC = 1.4324 BET
1 THB = 0.0098 KWD
1 XAU = 7362.0872 MYR
1 LAK = 2.5793 VND