ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 THB = 37.5427 KRW
1 USD = 30.8503 THB
1 EUR = 35.0305 THB
1 MYR = 7.4712 THB
1 CNY = 4.4779 THB
1 THB = 3.4827 JPY
1 SGD = 22.7589 THB
1 GBP = 39.1386 THB
1 THB = 283.0688 LAK
1 KRW = 0.0266 THB
1 THB = 0.0324 USD
1 HKD = 3.9505 THB
1 TWD = 0.9911 THB
1 THB = 49.1512 MMK
1 ILS = 8.5867 THB
1 JPY = 0.2871 THB
1 AUD = 21.4897 THB
1 BTC = 367077.1207 THB
1 THB = 459.3140 IDR
1 SEK = 3.3185 THB
1 IDR = 0.0022 THB
1 THB = 0.0439 SGD
1 THB = 757.1573 VND
1 THB = 132.1231 KHR
1 THB = 0.1191 AED
1 THB = 1.6695 PHP
1 INR = 0.4446 THB
1 XAU = 1629007.3651 KRW
1 TRY = 5.3091 THB
1 THB = 2.2494 INR
1 NOK = 3.6098 THB
1 THB = 0.2233 CNY
1 THB = 0.0465 AUD
1 THB = 0.2531 HKD
1 VND = 0.0013 THB
1 THB = 0.1338 MYR
1 BHD = 81.8294 THB
1 AED = 8.3988 THB
1 CHF = 31.5832 THB
1 THB = 0.0285 EUR
1 THB = 0.0487 NZD
1 BTC = 11898.6618 USD
1 LAK = 0.0035 THB
1 NZD = 20.5287 THB
1 CAD = 23.4000 THB
1 THB = 2.0383 RUB
1 MMK = 0.0203 THB
1 THB = 0.1884 TRY
1 THB = 0.0317 CHF
1 THB = 0.1165 ILS
1 THB = 0.1216 SAR
1 THB = 0.0000 BTC
1 EUR = 1.1355 USD
1 THB = 0.0125 OMR
1 THB = 5.1081 PKR
1 DKK = 4.6922 THB
1 KWD = 101.7471 THB
1 THB = 201.4761 PTS
1 THB = 0.1247 BRL
1 RUB = 0.4906 THB
1 KHR = 0.0076 THB
1 THB = 0.2610 MOP
1 THB = 0.2131 DKK
1 THB = 9.2320 HUF
1 THB = 0.0256 GBP
1 XDG = 0.1030 THB
1 THB = 0.1215 PLN
1 THB = 11.7026 NGN
1 ZAR = 2.1466 THB
1 OMR = 80.1331 THB
1 USD = 8732.7521 LAK
1 PHP = 0.5990 THB
1 THB = 8054.6096 VEF
1 CZK = 1.3768 THB
1 THB = 0.2770 NOK
1 XXC = 0.6945 USD
1 BND = 22.8469 THB
1 THB = 1364.8107 IRR
1 EGP = 1.8468 THB
1 USD = 0.0001 BTC
1 USD = 6.8895 CNY
1 XRP = 14.4837 THB
1 EUR = 0.8950 GBP
1 KPW = 0.0343 THB
1 PKR = 0.1958 THB
1 THB = 103.7210 COP
1 THB = 0.0609 ANG
1 THB = 2.7429 BDT
1 THB = 0.0919 GEL
1 FAC = 0.0930 THB
1 QAR = 8.4731 THB
1 THB = 0.6236 MXN
1 PTS = 0.0050 THB
1 USD = 3.5928 ILS
1 HRK = 4.7351 THB
1 MXN = 1.6036 THB
1 THB = 38.7362 IQD
1 USD = 62.8833 RUB
1 PLN = 8.2320 THB
1 GBP = 1.2687 USD