ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 THB = 36.1446 KRW
1 USD = 31.1101 THB
1 MYR = 7.6391 THB
1 CNY = 4.6318 THB
1 EUR = 35.2739 THB
1 GBP = 40.5436 THB
1 KRW = 0.0277 THB
1 SGD = 23.0154 THB
1 JPY = 0.2806 THB
1 THB = 3.5632 JPY
1 THB = 275.7733 LAK
1 TWD = 1.0095 THB
1 THB = 49.5366 MMK
1 HKD = 3.9639 THB
1 THB = 0.0321 USD
1 SEK = 3.3378 THB
1 THB = 127.6587 KHR
1 THB = 451.5520 IDR
1 INR = 0.4376 THB
1 ILS = 8.6198 THB
1 THB = 745.5399 VND
1 AUD = 22.2815 THB
1 IDR = 0.0022 THB
1 THB = 0.1181 AED
1 THB = 0.1309 MYR
1 TRY = 5.8395 THB
1 THB = 0.0283 EUR
1 THB = 1.6730 PHP
1 THB = 2.2851 INR
1 CHF = 31.0666 THB
1 NOK = 3.6179 THB
1 AED = 8.4695 THB
1 THB = 0.0469 NZD
1 BHD = 82.5122 THB
1 LAK = 0.0036 THB
1 VND = 0.0013 THB
1 THB = 0.2523 HKD
1 THB = 2.1105 RUB
1 THB = 0.0449 AUD
1 CAD = 23.6139 THB
1 NZD = 21.3000 THB
1 XAU = 1505701.1768 KRW
1 DKK = 4.7273 THB
1 MMK = 0.0202 THB
1 BTC = 122534.9813 THB
1 RUB = 0.4738 THB
1 THB = 0.0124 OMR
1 THB = 0.1712 TRY
1 KHR = 0.0078 THB
1 BND = 23.0339 THB
1 KWD = 102.4038 THB
1 THB = 0.2115 DKK
1 OMR = 80.8054 THB
1 THB = 4.4943 PKR
1 THB = 0.0434 SGD
1 THB = 0.1205 SAR
1 THB = 0.0000 BTC
1 THB = 0.2764 NOK
1 PHP = 0.5977 THB
1 THB = 0.1160 ILS
1 EGP = 1.7715 THB
1 THB = 0.2597 MOP
1 THB = 0.1197 BRL
1 THB = 0.2159 CNY
1 CZK = 1.3747 THB
1 THB = 0.1228 PLN
1 GBP = 1.1494 EUR
1 KPW = 0.0346 THB
1 USD = 3.6091 ILS
1 EUR = 1.1338 USD
1 THB = 8.9939 HUF
1 USD = 110.8507 JPY
1 USD = 8579.3410 LAK
1 THB = 1353.4228 IRR
1 THB = 0.0434 BND
1 ZAR = 2.2181 THB
1 THB = 0.0423 CAD
1 HRK = 4.7572 THB
1 ISK = 0.2599 THB
1 THB = 0.0580 ANG
1 THB = 0.6184 MXN
1 USD = 1541.0905 MMK
1 MXN = 1.6170 THB
1 XDG = 0.0645 THB
1 THB = 2.7019 BDT
1 THB = 38.3252 IQD
1 THB = 0.0322 CHF
1 EUR = 0.8700 GBP
1 BTC = 3938.7497 USD
1 QAR = 8.5444 THB
1 USD = 6.7166 CNY
1 THB = 0.4969 MVR
1 THB = 5.7726 LKR
1 MOP = 3.8510 THB
1 THB = 0.7275 CZK
1 THB = 3.6495 NPR
1 VND = 0.0000 USD
1 THB = 0.2102 HRK
1 PEN = 9.3818 THB
1 SAR = 8.2956 THB