ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 30.4799 THB
1 THB = 39.0192 KRW
1 EUR = 33.7093 THB
1 MYR = 7.2919 THB
1 CNY = 4.2998 THB
1 THB = 3.5407 JPY
1 GBP = 38.2396 THB
1 THB = 289.3937 LAK
1 THB = 0.0328 USD
1 TWD = 0.9844 THB
1 SGD = 22.1396 THB
1 THB = 50.4401 MMK
1 AUD = 20.6958 THB
1 KRW = 0.0256 THB
1 JPY = 0.2824 THB
1 ILS = 8.6764 THB
1 THB = 461.1398 IDR
1 THB = 761.9767 VND
1 SEK = 3.1488 THB
1 HKD = 3.8913 THB
1 IDR = 0.0022 THB
1 THB = 0.0452 SGD
1 INR = 0.4278 THB
1 THB = 134.6056 KHR
1 BTC = 311135.0064 THB
1 THB = 1.7121 PHP
1 THB = 0.0297 EUR
1 THB = 0.1205 AED
1 TRY = 5.3296 THB
1 AED = 8.2980 THB
1 CHF = 30.7662 THB
1 NOK = 3.3991 THB
1 XAU = 1787888.1793 KRW
1 BHD = 80.8373 THB
1 LAK = 0.0035 THB
1 VND = 0.0013 THB
1 THB = 0.0325 CHF
1 THB = 0.1371 MYR
1 CAD = 22.9753 THB
1 THB = 0.0483 AUD
1 THB = 2.3376 INR
1 NZD = 19.1755 THB
1 THB = 2.1021 RUB
1 THB = 0.1153 ILS
1 MMK = 0.0198 THB
1 THB = 0.2570 HKD
1 KHR = 0.0074 THB
1 THB = 0.0522 NZD
1 EUR = 1.1059 USD
1 THB = 5.1566 PKR
1 KWD = 100.2767 THB
1 THB = 0.1876 TRY
1 DKK = 4.5145 THB
1 THB = 0.0126 OMR
1 OMR = 79.1657 THB
1 THB = 0.2326 CNY
1 BTC = 10207.8584 USD
1 THB = 0.2215 DKK
1 THB = 0.1231 SAR
1 THB = 0.0000 BTC
1 USD = 7.0887 CNY
1 XRP = 8.9227 THB
1 RUB = 0.4757 THB
1 THB = 0.0262 GBP
1 THB = 0.1368 BRL
1 USD = 8820.7062 LAK
1 THB = 0.2942 NOK
1 ZAR = 2.0629 THB
1 PHP = 0.5841 THB
1 THB = 0.1289 PLN
1 THB = 0.0435 CAD
1 BND = 22.5701 THB
1 THB = 9.8624 HUF
1 EGP = 1.8692 THB
1 KPW = 0.0339 THB
1 THB = 0.2651 MOP
1 THB = 2.7775 BDT
1 PKR = 0.1939 THB
1 THB = 0.0100 KWD
1 QAR = 8.3700 THB
1 XAU = 1503.3072 USD
1 XDG = 0.0818 THB
1 THB = 0.0971 GEL
1 CZK = 1.3015 THB
1 THB = 1381.3992 IRR
1 GBP = 1.1344 EUR
1 USD = 3.5130 ILS
1 THB = 0.6374 MXN
1 THB = 0.1408 RON
1 THB = 39.2206 IQD
1 EUR = 0.8815 GBP
1 MOP = 3.7722 THB
1 THB = 0.5053 MVR
1 SAR = 8.1259 THB
1 GBP = 1.2546 USD
1 ISK = 0.2460 THB
1 PLN = 7.7574 THB
1 THB = 0.0580 ANG
1 THB = 0.2196 HRK
1 USD = 1537.4113 MMK