ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 29.9554 THB
1 THB = 36.7876 KRW
1 EUR = 36.4683 THB
1 BTC = 918985.8681 THB
1 THB = 310.2750 LAK
1 THB = 0.0334 USD
1 MYR = 7.4220 THB
1 CNY = 4.6310 THB
1 ILS = 9.1525 THB
1 KRW = 0.0272 THB
1 NOK = 3.5594 THB
1 AED = 8.1551 THB
1 GBP = 41.0905 THB
1 TRY = 4.0640 THB
1 THB = 44.3750 MMK
1 SEK = 3.6217 THB
1 TWD = 1.0707 THB
1 XDG = 0.2379 THB
1 JPY = 0.2893 THB
1 IDR = 0.0021 THB
1 LAK = 0.0032 THB
1 THB = 0.0000 BTC
1 BTC = 30678.4735 USD
1 XAU = 2052572.7155 KRW
1 THB = 768.2014 VND
1 THB = 0.1226 AED
1 CAD = 23.6528 THB
1 KPW = 0.0333 THB
1 XRP = 7.8160 THB
1 SGD = 22.6209 THB
1 CHF = 33.8472 THB
1 BRL = 5.5979 THB
1 USD = 9294.4095 LAK
1 THB = 469.4982 IDR
1 THB = 2.4373 INR
1 BHD = 79.4414 THB
1 AUD = 23.2003 THB
1 THB = 0.1786 BRL
1 INR = 0.4103 THB
1 VND = 0.0013 THB
1 THB = 1.6050 PHP
1 THB = 135.8871 KHR
1 HKD = 3.8642 THB
1 THB = 3.4564 JPY
1 XAU = 1862.6121 USD
1 CZK = 1.3976 THB
1 THB = 0.1347 MYR
1 DKK = 4.9019 THB
1 USD = 3.2729 ILS
1 THB = 0.0442 SGD
1 THB = 0.0274 EUR
1 MMK = 0.0225 THB
1 KWD = 98.9355 THB
1 LAK = 2.4759 VND
1 MXN = 1.5162 THB
1 THB = 5.3533 PKR
1 EUR = 1.2174 USD
1 EGP = 1.9041 THB
1 NZD = 21.5659 THB
1 THB = 0.1243 PLN
1 LTC = 3903.0287 THB
1 THB = 2.4694 RUB
1 THB = 0.0295 CHF
1 THB = 0.7155 CZK
1 OMR = 77.8027 THB
1 THB = 0.1252 SAR
1 XAG = 765.8077 THB
1 THB = 48.6211 IQD
1 THB = 0.0598 ANG
1 THB = 342.1026 GNF
1 VND = 0.4039 LAK
1 THB = 0.2461 TRY
1 QAR = 8.2278 THB
1 RUB = 0.4050 THB
1 THB = 8025.3261 VEF
1 EUR = 0.8875 GBP
1 KHR = 0.0074 THB
1 USD = 73.9727 RUB
1 THB = 2.8238 BDT
1 ZAR = 2.0006 THB
1 THB = 1405.5906 IRR
1 THB = 0.6595 MXN
1 THB = 0.0129 OMR
1 THB = 13.1460 NGN
1 THB = 0.0431 AUD
1 ARS = 0.3466 THB
1 THB = 2.8852 ARS
1 THB = 0.1337 RON
1 LRD = 0.1762 THB
1 PHP = 0.6231 THB
1 USD = 0.0000 BTC
1 BDT = 0.3541 THB
1 EUR = 2.1799 ANG
1 THB = 0.0464 NZD
1 THB = 0.0101 KWD
1 GBP = 1.3717 USD
1 USD = 6.4685 CNY
1 NGN = 0.0761 THB
1 THB = 0.0334 PAB
1 THB = 0.0423 CAD