ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 34.7383 THB
1 MYR = 7.5889 THB
1 LAK = 0.0019 THB
1 KRW = 0.0266 THB
1 CNY = 4.9031 THB
1 EUR = 37.2169 THB
1 JPY = 0.2482 THB
1 THB = 517.4423 LAK
1 AED = 9.4580 THB
1 IDR = 0.0023 THB
1 VND = 0.0015 THB
1 THB = 37.5999 KRW
1 HKD = 4.4319 THB
1 TWD = 1.1322 THB
1 THB = 60.4604 MMK
1 ILS = 9.2619 THB
1 TRY = 1.6573 THB
1 SGD = 25.7245 THB
1 INR = 0.4216 THB
1 SEK = 3.2161 THB
1 KPW = 0.0386 THB
1 CAD = 25.8729 THB
1 CHF = 38.2142 THB
1 AUD = 22.9967 THB
1 XAU = 2544471.6587 KRW
1 THB = 675.9832 VND
1 THB = 0.0288 USD
1 PHP = 0.6201 THB
1 OMR = 90.2269 THB
1 THB = 428.9772 IDR
1 GBP = 43.2508 THB
1 BHD = 92.3011 THB
1 BTC = 940849.4642 THB
1 XAU = 67672.3817 THB
1 BRL = 7.0083 THB
1 NOK = 3.1512 THB
1 RUB = 0.4299 THB
1 THB = 118.9949 KHR
1 THB = 1.6127 PHP
1 SAR = 9.2617 THB
1 PLN = 8.2852 THB
1 XAU = 35016555.8398 LAK
1 USD = 17975.0782 LAK
1 THB = 4.0288 JPY
1 THB = 0.1318 MYR
1 ARS = 0.1441 THB
1 THB = 1217.6780 IRR
1 QAR = 9.4904 THB
1 THB = 0.6034 TRY
1 KHR = 0.0084 THB
1 ZAR = 1.7805 THB
1 KWD = 113.1278 THB
1 MMK = 0.0165 THB
1 CNY = 2537.0928 LAK
1 SSP = 0.2667 THB
1 THB = 8.2527 PKR
1 LAK = 1.3064 VND
1 XAG = 820.7263 THB
1 GEL = 13.3097 THB
1 THB = 6.9408 ARS
1 THB = 3.0887 BDT
1 HUF = 0.1005 THB
1 BDT = 0.3238 THB
1 THB = 0.0389 SGD
1 USD = 0.3764 BHD
1 MXN = 1.9787 THB
1 THB = 0.1080 SAR
1 XAU = 8917.2608 MYR
1 THB = 7525.8015 VEF
1 NZD = 21.0635 THB
1 NGN = 0.0750 THB
1 THB = 0.8887 EGP
1 USD = 3.7507 ILS
1 DKK = 4.9947 THB
1 THB = 0.1057 AED
1 THB = 37.8239 IQD
1 LAK = 0.0045 RUB
1 XAU = 1948.0614 USD
1 MAD = 3.4089 THB
1 THB = 0.0519 ANG
1 THB = 0.0269 EUR
1 MOP = 4.3022 THB
1 THB = 0.2934 MAD
1 CZK = 1.5755 THB
1 CNY = 0.1411 USD
1 THB = 2.3720 INR
1 THB = 0.3173 NOK
1 USD = 7.0849 CNY
1 TRY = 0.0477 USD
1 THB = 0.6347 CZK
1 MNT = 0.0099 THB
1 THB = 0.4420 MVR
1 RUB = 222.4635 LAK
1 SGD = 3.3897 MYR
1 BND = 25.7352 THB
1 THB = 2.5192 AFN
1 THB = 0.1080 ILS
1 THB = 2.3260 RUB
1 KHR = 0.0002 USD
1 KZT = 0.0774 THB