ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 USD = 31.4971 THB
1 THB = 35.7333 KRW
1 EUR = 37.4774 THB
1 KRW = 0.0280 THB
1 THB = 0.0317 USD
1 THB = 299.1216 LAK
1 MYR = 7.6181 THB
1 CNY = 4.8109 THB
1 BTC = 1914505.3766 THB
1 NOK = 3.7095 THB
1 ILS = 9.5565 THB
1 TRY = 3.8612 THB
1 SEK = 3.6686 THB
1 AED = 8.5752 THB
1 THB = 44.7753 MMK
1 IDR = 0.0022 THB
1 GBP = 43.2861 THB
1 LAK = 0.0033 THB
1 XDG = 2.3318 THB
1 JPY = 0.2873 THB
1 THB = 0.0000 BTC
1 KPW = 0.0350 THB
1 CAD = 25.0511 THB
1 TWD = 1.1068 THB
1 XRP = 45.4781 THB
1 SGD = 23.4902 THB
1 XAU = 1953738.4200 KRW
1 THB = 0.1166 AED
1 THB = 733.0525 VND
1 CHF = 34.0917 THB
1 BRL = 5.4933 THB
1 THB = 464.6560 IDR
1 USD = 9421.4494 LAK
1 THB = 2.3798 INR
1 THB = 1.5407 PHP
1 THB = 0.0267 EUR
1 AUD = 23.9708 THB
1 THB = 0.1820 BRL
1 LAK = 2.4507 VND
1 INR = 0.4202 THB
1 BTC = 60783.6326 USD
1 THB = 128.4513 KHR
1 THB = 3.4807 JPY
1 DKK = 5.0388 THB
1 ZAR = 2.1613 THB
1 VND = 0.0014 THB
1 THB = 0.1313 MYR
1 MXN = 1.5630 THB
1 THB = 0.1210 PLN
1 BHD = 83.5415 THB
1 NZD = 22.1065 THB
1 HKD = 4.0517 THB
1 OMR = 81.8161 THB
1 THB = 2.4551 RUB
1 THB = 0.6942 CZK
1 RUB = 0.4073 THB
1 USD = 3.2959 ILS
1 USD = 77.3272 RUB
1 MMK = 0.0223 THB
1 THB = 0.0426 SGD
1 THB = 4.8433 PKR
1 EGP = 2.0076 THB
1 KWD = 104.3744 THB
1 QAR = 8.6506 THB
1 LTC = 7938.8488 THB
1 THB = 0.0417 AUD
1 THB = 1336.7950 IRR
1 THB = 7737.0095 VEF
1 THB = 0.0570 ANG
1 THB = 0.2590 TRY
1 THB = 5.4910 LRD
1 KRW = 0.0009 USD
1 XAU = 1735.8961 USD
1 EUR = 1.1899 USD
1 THB = 12.0805 NGN
1 THB = 0.0231 GBP
1 THB = 0.0122 OMR
1 XAU = 16354657.5243 LAK
1 XAG = 785.1564 THB
1 THB = 0.0293 CHF
1 PHP = 0.6491 THB
1 USD = 6.5470 CNY
1 BDT = 0.3714 THB
1 VND = 0.4080 LAK
1 THB = 0.6398 MXN
1 THB = 46.3695 IQD
1 XAU = 54675.6146 THB
1 THB = 0.1191 SAR
1 THB = 2.6925 BDT
1 THB = 2.9389 ARS
1 THB = 0.0317 PAB
1 LRD = 0.1821 THB
1 CZK = 1.4405 THB
1 CNY = 16.7452 JPY
1 THB = 0.0452 NZD
1 THB = 0.2696 NOK
1 EUR = 17414.1000 IDR
1 SAR = 8.3987 THB
1 THB = 0.2844 MAD
1 EUR = 0.8658 GBP