ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 KRW = 0.0283 THB
1 USD = 33.1599 THB
1 XDG = 9.1300 THB
1 EUR = 38.6260 THB
1 MYR = 7.9836 THB
1 LAK = 0.0033 THB
1 CNY = 5.1911 THB
1 THB = 35.3407 KRW
1 THB = 306.2756 LAK
1 JPY = 0.2915 THB
1 BTC = 2052194.7954 THB
1 THB = 0.0302 USD
1 THB = 56.1974 MMK
1 IDR = 0.0023 THB
1 ILS = 10.3476 THB
1 AED = 9.0275 THB
1 XRP = 36.3245 THB
1 SEK = 3.8651 THB
1 TWD = 1.1892 THB
1 NOK = 3.9739 THB
1 KPW = 0.0368 THB
1 CHF = 36.1911 THB
1 TRY = 3.4092 THB
1 CAD = 26.8486 THB
1 GBP = 45.6759 THB
1 SGD = 24.6418 THB
1 THB = 427.5617 IDR
1 USD = 10156.0729 LAK
1 THB = 0.1108 AED
1 THB = 0.0000 BTC
1 INR = 0.4423 THB
1 THB = 685.4606 VND
1 VND = 0.0015 THB
1 THB = 1.5307 PHP
1 XAU = 2103829.8528 KRW
1 HKD = 4.2659 THB
1 BHD = 88.0272 THB
1 BRL = 5.8685 THB
1 THB = 2.2610 INR
1 AUD = 24.7879 THB
1 THB = 0.0403 AUD
1 MXN = 1.6443 THB
1 XAG = 791.8020 THB
1 LAK = 2.2381 VND
1 THB = 0.0259 EUR
1 BTC = 61887.8109 USD
1 PHP = 0.6533 THB
1 RUB = 0.4708 THB
1 THB = 0.1253 MYR
1 THB = 0.0219 GBP
1 THB = 0.2933 TRY
1 THB = 0.0406 SGD
1 USD = 74.9734 INR
1 USD = 3.6732 AED
1 LTC = 6439.1799 THB
1 USD = 3.2046 ILS
1 QAR = 9.1147 THB
1 THB = 122.7031 KHR
1 THB = 0.1704 BRL
1 PLN = 8.3925 THB
1 THB = 0.6646 CZK
1 THB = 44.0027 IQD
1 THB = 0.1192 PLN
1 ZAR = 2.2380 THB
1 BDT = 0.3876 THB
1 ARS = 0.3342 THB
1 THB = 3.4307 JPY
1 THB = 2.1243 RUB
1 MMK = 0.0178 THB
1 XAU = 59529.9376 THB
1 DKK = 5.1919 THB
1 THB = 5.2574 PKR
1 USD = 0.3767 BHD
1 USD = 14177.9128 IDR
1 NZD = 23.7220 THB
1 THB = 2.7094 AFN
1 KWD = 109.9801 THB
1 USD = 113.7624 JPY
1 THB = 2.5803 BDT
1 EUR = 4.2787 AED
1 THB = 7387.7958 VEF
1 THB = 0.1131 SAR
1 CNY = 1589.8947 LAK
1 EGP = 2.1122 THB
1 THB = 2.9924 ARS
1 GBP = 1.3774 USD
1 OMR = 86.1084 THB
1 KHR = 0.0081 THB
1 THB = 37.9089 SYP
1 THB = 0.0276 CHF
1 XAU = 1795.2377 USD
1 THB = 4.7497 LRD
1 THB = 0.0543 ANG
1 THB = 1274.5042 IRR
1 EUR = 0.8457 GBP
1 THB = 16.9823 XAF
1 GHS = 5.4538 THB
1 THB = 0.1926 CNY
1 THB = 0.2724 MAD
1 EUR = 1.1648 USD