ชิ้นส่วนได้รับการร้องขอมากที่สุด

สกุลเงิน ISO 4217
1 THB = 38.2049 KRW
1 USD = 30.7800 THB
1 EUR = 33.9242 THB
1 CNY = 4.4373 THB
1 MYR = 7.5358 THB
1 THB = 288.2977 LAK
1 GBP = 40.1958 THB
1 THB = 3.5412 JPY
1 JPY = 0.2824 THB
1 THB = 47.6648 MMK
1 TWD = 1.0216 THB
1 SGD = 22.6808 THB
1 KRW = 0.0262 THB
1 THB = 752.9993 VND
1 SEK = 3.1986 THB
1 AUD = 20.7970 THB
1 HKD = 3.9567 THB
1 THB = 0.0325 USD
1 THB = 0.0441 SGD
1 ILS = 8.8967 THB
1 THB = 443.3060 IDR
1 VND = 0.0013 THB
1 THB = 0.0315 CHF
1 THB = 2.3209 INR
1 AED = 8.3796 THB
1 THB = 0.1193 AED
1 INR = 0.4309 THB
1 IDR = 0.0023 THB
1 TRY = 5.1785 THB
1 XAU = 1859412.4803 KRW
1 THB = 0.0295 EUR
1 THB = 132.0403 KHR
1 NOK = 3.3665 THB
1 LAK = 0.0035 THB
1 THB = 1.6516 PHP
1 THB = 0.1327 MYR
1 CAD = 23.3390 THB
1 BTC = 280302.7424 THB
1 BHD = 81.6542 THB
1 NZD = 20.1455 THB
1 MMK = 0.0210 THB
1 THB = 2.0446 RUB
1 USD = 8873.8103 LAK
1 CHF = 31.7235 THB
1 THB = 0.0496 NZD
1 THB = 0.2527 HKD
1 THB = 0.0481 AUD
1 EUR = 1.1021 USD
1 RUB = 0.4891 THB
1 KHR = 0.0076 THB
1 THB = 0.1124 ILS
1 KWD = 101.3483 THB
1 THB = 5.0247 PKR
1 THB = 0.0428 CAD
1 THB = 0.1219 SAR
1 THB = 0.0000 BTC
1 OMR = 79.9494 THB
1 KPW = 0.0342 THB
1 THB = 0.1367 BRL
1 THB = 0.1931 TRY
1 THB = 0.2203 DKK
1 XAU = 6458.4266 MYR
1 THB = 0.2254 CNY
1 DKK = 4.5396 THB
1 PHP = 0.6055 THB
1 THB = 0.0125 OMR
1 THB = 0.1261 PLN
1 ZAR = 2.1079 THB
1 CZK = 1.3432 THB
1 QAR = 8.4537 THB
1 BRL = 7.3159 THB
1 THB = 9.9423 HUF
1 USD = 6.9367 CNY
1 THB = 0.2970 NOK
1 THB = 2.7593 BDT
1 USD = 62.9332 RUB
1 THB = 1367.9320 IRR
1 THB = 0.6137 MXN
1 THB = 0.0249 GBP
1 XAU = 1581.2043 USD
1 EGP = 1.9493 THB
1 EUR = 0.8440 GBP
1 THB = 0.2604 MOP
1 MNT = 0.0114 THB
1 BND = 22.6781 THB
1 THB = 0.0536 ANG
1 PLN = 7.9308 THB
1 XRP = 7.1228 THB
1 USD = 108.9988 JPY
1 THB = 0.0099 KWD
1 PKR = 0.1990 THB
1 XXC = 1.0300 NZD
1 BTC = 9106.6456 USD
1 THB = 0.5019 MVR
1 THB = 11.7768 NGN
1 XDG = 0.0727 THB
1 THB = 0.1410 RON
1 THB = 38.8012 IQD
1 MOP = 3.8409 THB
1 THB = 8072.9980 VEF