Converter ดอลลาร์ฮ่องกง บาทไทย

Graphic ดอลลาร์ฮ่องกง / บาทไทย

ดอลลาร์ฮ่องกง currency

  • iso 4217: HKD
  • ฮ่องกง

บาทไทย currency

  • iso 4217: THB
  • ประเทศไทย

Converter ดอลลาร์ฮ่องกง / บาทไทย

2016-08-25 ► 1 HKD = 4.4499 THB ► Converter ดอลลาร์ฮ่องกง บาทไทย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง บาทไทย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-25

1 HKD = 4.4499 THB

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ