новозеландски долар амерички долар (NZD/USD) NZD/USD

informacije
дневни распон 0.6423 0.6459 дан 0.15%
недељно опсег 0.6419 0.6492 Недеља 0.74%
мјесечна 0.6217 0.6569 месец -0.05%
годишњи опсег 0.6217 0.7034 година -5.69%
0.6455 0.0009 0.15%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Форекс волатилност

.
  Пријава