новозеландски долар амерички долар (NZD/USD) NZD/USD

informacije
дневни распон 0.6328 0.6419 дан 0.66%
недељно опсег 0.6156 0.6419 Недеља 2.59%
мјесечна 0.6306 0.6419 месец 1.55%
годишњи опсег 0.5512 0.7034 година -6.33%
0.6411 0.0042 0.66%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Форекс волатилност

.
  Пријава