новозеландски долар амерички долар (NZD/USD) NZD/USD

informacije
дневни распон 0.5919 0.5989 дан 0.5%
недељно опсег 0.5919 0.5989 Недеља 0.5%
мјесечна 0.5859 0.6015 месец -0.22%
годишњи опсег 0.5859 0.6538 година -6.15%
0.596 0.003 0.5%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Форекс волатилност

.
  Пријава