новозеландски долар щатски долар (NZD/USD) NZD/USD

0,6644 0,0021 0,31%
информация
отвор 0,6624
дневна гама 0,6624 0,6661
седмичен интервал 0,6591 0,6661
годишен кръг 0,6482 0,6942
седмица 0,84%
месец 1,66%
година -1,1%