Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.5732 0.5856 ngày -1.74%
phạm vi hàng tuần 0.5732 0.5856 tuần -1.74%
phạm vi hàng tháng 0.5732 0.6162 tháng -5.99%
phạm vi hàng năm 0.5732 0.7034 năm -16.07%
0.5744 -0.0102 -1.74%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập