Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

0,6341 -0,002 -0,31%
Thông tin
khai mạc 0,6361
phạm vi hàng ngày 0,6329 0,6361
phạm vi hàng tuần 0,6322 0,6392
phạm vi hàng năm 0,627 0,6942
tuần -0,58%
tháng 0,46%
năm -5,62%