Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.6639 0.6688 ngày 0.06%
phạm vi hàng tuần 0.6639 0.6778 tuần -1.35%
phạm vi hàng tháng 0.6601 0.6798 tháng -0.96%
phạm vi hàng năm 0.5469 0.6798 năm -0.91%
0.6668 0.0004 0.06%
  Đăng nhập