Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.7264 0.7288 ngày 0.45%
phạm vi hàng tuần 0.7264 0.7288 tuần 0.45%
phạm vi hàng tháng 0.7264 0.7288 tháng 0.45%
phạm vi hàng năm 0.7096 0.7465 năm 1.16%
0.7266 0.0033 0.45%

Forex biến động

  Đăng nhập