Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.7002 0.7031 ngày 0.33%
phạm vi hàng tuần 0.6897 0.7031 tuần 1.38%
phạm vi hàng tháng 0.6589 0.7031 tháng 6.23%
phạm vi hàng năm 0.5469 0.7031 năm 4.41%
0.7026 0.0023 0.33%

Forex biến động

  Đăng nhập