Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.7215 0.7242 ngày 0.24%
phạm vi hàng tuần 0.7182 0.7243 tuần -0.22%
phạm vi hàng tháng 0.7116 0.7305 tháng 1.03%
phạm vi hàng năm 0.6943 0.7465 năm 0.74%
0.7236 0.0018 0.24%

Forex biến động

  Đăng nhập