Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.653 0.6589 ngày -0.69%
phạm vi hàng tuần 0.653 0.6728 tuần -2.64%
phạm vi hàng tháng 0.653 0.6891 tháng -4.47%
phạm vi hàng năm 0.653 0.6891 năm -4.47%
0.6538 -0.0046 -0.69%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

  Đăng nhập