Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

0.6535 -0.0005 -0.07%
Thông tin
khai mạc 0.654
phạm vi hàng ngày 0.6529 0.6543
phạm vi hàng tuần 0.6521 0.659
phạm vi hàng năm 0.6521 0.6739
tuần -1.09%
tháng -2.89%
năm -2.89%