Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.7026 0.7088 ngày -0.48%
phạm vi hàng tuần 0.7026 0.7151 tuần -1.07%
phạm vi hàng tháng 0.7026 0.717 tháng -0.22%
phạm vi hàng năm 0.6805 0.7465 năm -2.04%
0.7036 -0.0034 -0.48%

Forex biến động

  Đăng nhập