Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.6265 0.6298 ngày -0.01%
phạm vi hàng tuần 0.6181 0.6298 tuần 1.09%
phạm vi hàng tháng 0.6084 0.6298 tháng 1.34%
phạm vi hàng năm 0.6084 0.6538 năm -1.29%
0.6269 0 -0.01%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập