Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

0,6686 -0,0039 -0,58%
Thông tin
khai mạc 0,6725
phạm vi hàng ngày 0,6673 0,6729
phạm vi hàng tuần 0,6667 0,6783
phạm vi hàng năm 0,6582 0,6942
tuần -1,13%
tháng -1,75%
năm -0,47%