Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.5903 0.5954 ngày -0.54%
phạm vi hàng tuần 0.5903 0.5954 tuần -0.54%
phạm vi hàng tháng 0.5903 0.6083 tháng -1.26%
phạm vi hàng năm 0.5903 0.633 năm -6.56%
0.5905 -0.0032 -0.54%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập