Đô la New Zealand Đô la Mỹ (NZD/USD) NZD/USD

0.6284 0.0078 1.26%
Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.6197 0.629 ngày 1.26%
phạm vi hàng tuần 0.6197 0.629 tuần 1.26%
phạm vi hàng tháng 0.6197 0.629 tháng 1.26%
phạm vi hàng năm 0.5469 0.6739 năm -6.62%
  Đăng nhập