све цене

price high low   %
EUR/USD 1,1118 1,1153 1,111 -0,23 %
USD/JPY 105,87 105,99 104,85 0,45 %
EUR/JPY 117,71 117,88 116,84 0,21 %
GBP/USD 1,2239 1,2285 1,2234 -0,41 %
AUD/USD 0,6764 0,6768 0,6706 0,16 %
USD/CAD 1,3302 1,3316 1,3286 0,14 %
USD/CHF 0,9795 0,98 0,9729 0,48 %

Тренутне цене на тришту страних алута

EUR/USD 1,1117 -0,23%
USD/CHF 0,9794 0,48%
EUR/CHF 1,0888 0,22%
GBP/USD 1,2239 -0,41%
EUR/GBP 0,9083 0,16%
NZD/USD 0,6378 -0,33%
USD/JPY 105,87 0,45%
EUR/JPY 117,7 0,2%
USD/CAD 1,3302 0,14%
EUR/CAD 1,4788 -0,1%
AUD/USD 0,6763 0,15%
EUR/AUD 1,6437 -0,39%

Традинг алати