Размер на позицията

Вашият капитал

Риск

EUR = %

Trade

Position

Entry Stop = pips

Result.

За да се спази си за управление на парите, трябва да се предприемат следните позиции:

 • Договор: 10 = 10
 • Стойността на семки: 1.2
 • Leverage: 5

10k = 10'000

Закръглен

 • Договор: 10
 • Стойността на семки: 1.2
 • Leverage: 5
 • Риск: 100€ = 100€

Закръглен

 • Договор: 10
 • Стойността на семки: 1.2
 • Leverage: 5
 • Риск: 100€ = 100€

50k = 50'000

Закръглен

 • Договор: 10
 • Стойността на семки: 1.2
 • Leverage: 5
 • Риск: 100€ = 100€

Закръглен

 • Договор: 10
 • Стойността на семки: 1.2
 • Leverage: 5
 • Риск: 100€ = 100€

100k = 100'000

Закръглен

 • Договор: 10
 • Стойността на семки: 1.2
 • Leverage: 5
 • Риск: 100€ = 100€

Закръглен

 • Договор: 10
 • Стойността на семки: 1.2
 • Leverage: 5
 • Риск: 100€ = 100€

A personalized analysis of your trading account

 • A quick detailed analysis
 • Tips to limit your losses
 • A summary of your strengths and weaknesses

Confidentiality and security of your data

 • Your account is private and anonymous by default
 • Your data belongs to you and can be completely deleted on request
 • The security of your is our priority

Инструменти за търговия

Forex съответствието

Forex съответствието

Таблиците по-долу представлява съотношение между различните паритети на валутния пазар. Графиките да уточнява връзката между две паритета.

Валута индекс

Валута индекс

Валутата индекс представлява еволюция на валута в сравнение с цялата валута. Индексът е средната стойност на една валута в сравнение с други. Графиката представителство го прави лесен за да видите тенденциите по валути.

Forex нестабилност

Forex нестабилност

Таблица на нестабилност в продължение на няколко валутни двойки. променливостта се изчислява в реално време

цена разпределение

цена разпределение

Графиките по-долу показват много видове цената разпределение. Всяка графика се обновява в реално време.

Осовите точки

Осовите точки

Изчисляване на осовите точки. Таблица на осовите точки изчислява на основните двойки Forex

Forex календар

Forex календар

Календар на последните икономически новини и показатели. Осигурява оценка на въздействието върху валутния пазар.

Извършва търговия

Извършва търговия

Извършва търговия. Калкулаторът ще ви даде лихвен процент, която ще платите или ще бъдат платени с вашите позиции. Лихвеният процент се изчислява със срока и размера на позицията си.

Размер на позицията

Размер на позицията

Изчисляване на размера на позицията. Инструментът дава най-доброто размера на позицията за Forex търговия.

СТОЙНОСТ, ИЗЛОЖЕНА НА РИСК (VAR)

СТОЙНОСТ, ИЗЛОЖЕНА НА РИСК (VAR)

Стойност, изложена на риск (Value At Risk - VaR) е инструмент, служещ за измерване риска от загуба за портфейла. Нашият интерактивен инструмент Ви дава възможност да измервате VaR при търговията с валута (форекс).

Стойност на семки

Стойност на семки

Таблица на стойността на семки за валутна двойка. Стойността на семки от валутните двойки се изчислява в реално време.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

  Влизане