Валута индекс

Валутата индекс представлява еволюция на валута в сравнение с цялата валута. Индексът е средната стойност на една валута в сравнение с други. Графиката представителство го прави лесен за да видите тенденциите по валути.

Впиши се. Запазете оформлението на графиката си.
Forex charts: TradingView Data feed: Mataf

Инструменти за търговия