всички цени

price high low   %
Dow Jones 34136 34194 33786 0.8%
S&P500 4378 4386 4334 0.77%
Nasdaq 100 15086 15118 14950 0.62%
Euro Stoxx 50 4084 4105 4037 1.24%
FTSE 100 7066 7071 6931 1.48%
CAC40 6537 6569 6455 1.42%
DAX 15435 15468 15250 0.8%
Hong Kong HSI 24137 24272 23786 1.92%
Nikkei 225 29883 29960 29657 0.12%

Цени на фондовите пазари на живо

Dow Jones 34138 0.8%
S&P500 4378 0.77%
Nasdaq 100 15086 0.63%
Nikkei 225 29883 0.12%
DAX 15432 0.78%
FTSE 100 7065 1.48%
CAC40 6537 1.42%
Euro Stoxx 50 4084 1.24%
  Влизане