всички цени

price high low   %
Dow Jones 25006 25007 24685 1.22 %
S&P500 3014 3014 2985 0.93 %
Nasdaq 100 9601 9602 9510 0.91 %
Euro Stoxx 50 2999 3002 2957 1.08 %
FTSE 100 6142 6142 6053 2.39 %
CAC40 4590 4590 4578 1.1 %
DAX 11516 11530 11354 1.06 %
Hong Kong HSI 23417 23439 23164 2.26 %
Nikkei 225 21298 21341 20938 1.56 %

Цени на фондовите пазари на живо

Dow Jones 25006 1.22%
S&P500 3015 0.94%
Nasdaq 100 9601 0.91%
FTSE 100 6142 2.38%
CAC40 4590 1.1%
Nikkei 225 21298 1.56%
Euro Stoxx 50 3000 1.12%
DAX 11517 1.07%
  Влизане