всички цени

price high low   %
Dow Jones 27256 27309 27214 -0.14 %
S&P500 3147 3154 3142 -0.2 %
Nasdaq 100 8900 8921 8881 -0.21 %
Euro Stoxx 50 3548 3548 3540 0.65 %
FTSE 100 6934 7204 6912 -2.64 %
CAC40 5606 5831 5596 -2.6 %
DAX 12705 12709 12680 0.61 %
Hong Kong HSI 26389 26875 26389 -0.44 %
Nikkei 225 22358 22428 22293 0.09 %

Цени на фондовите пазари на живо

Dow Jones 27248 -0.17%
S&P500 3146 -0.23%
Nasdaq 100 8895 -0.27%
FTSE 100 6934 -2.64%
CAC40 5606 -2.6%
Nikkei 225 22358 0.09%
Euro Stoxx 50 3547 0.62%
DAX 12701 0.58%