всички цени

price high low   %
Dow Jones 33768 33819 33500 0.53%
S&P500 4125 4132 4092 0.34%
Nasdaq 100 13825 13856 13664 0.06%
Euro Stoxx 50 3993 3994 3974 0.31%
FTSE 100 6940 6965 6912 -0.15%
CAC40 6189 6191 6160 0.43%
DAX 15286 15286 15177 0.45%
Hong Kong HSI 28671 29132 28568 -1.11%
Nikkei 225 29953 30085 29757 0.13%

Цени на фондовите пазари на живо

Dow Jones 33768 0.53%
S&P500 4125 0.34%
Nasdaq 100 13825 0.06%
Nikkei 225 29953 0.13%
DAX 15286 0.45%
FTSE 100 6940 -0.15%
CAC40 6189 0.43%
Euro Stoxx 50 3993 0.31%
  Влизане