всички цени

price high low   %
Dow Jones 27944 27955 27916 0 %
S&P500 3146 3148 3143 0 %
Nasdaq 100 8413 8417 8403 -0.01 %
Euro Stoxx 50 3690 3691 3685 0.16 %
FTSE 100 7225 7229 7218 0.1 %
CAC40 5857 5866 5825 0.23 %
DAX 13154 13161 13138 0.12 %
Hong Kong HSI 27005 27061 26740 1.41 %
Nikkei 225 23436 23459 23351 0.04 %

Цени на фондовите пазари на живо

Dow Jones 27944 0%
S&P500 3146 0%
Nasdaq 100 8412 -0.01%
FTSE 100 7225 0.1%
CAC40 5857 0.23%
Nikkei 225 23436 0.04%
Euro Stoxx 50 3690 0.16%
DAX 13153 0.12%