всички цени

price high low   %
Dow Jones 28418 28428 28030 1.1 %
S&P500 3458 3459 3412 1.04 %
Nasdaq 100 11680 11739 11527 0.34 %
Euro Stoxx 50 3183 3185 3132 0.37 %
FTSE 100 5811 5811 5718 0.78 %
CAC40 4870 4874 4781 0.77 %
DAX 12598 12601 12339 0.52 %
Hong Kong HSI 24841 24873 24520 0.57 %
Nikkei 225 23599 23602 23419 0.26 %

Цени на фондовите пазари на живо

Dow Jones 28419 1.1%
S&P500 3457 1.04%
Nasdaq 100 11680 0.33%
FTSE 100 5811 0.78%
CAC40 4870 0.77%
Nikkei 225 23599 0.26%
Euro Stoxx 50 3183 0.37%
DAX 12598 0.52%
  Влизане