всички цени

price high low   %
Dow Jones 28234 28259 28064 0.53 %
S&P500 3259 3261 3239 0.54 %
Nasdaq 100 9213 9214 9127 0.83 %
Euro Stoxx 50 3677 3680 3648 1.41 %
FTSE 100 7194 7203 7165 1.01 %
CAC40 5756 5921 5753 -4.38 %
DAX 13146 13158 13047 1.34 %
Hong Kong HSI 26809 26875 26612 1.15 %
Nikkei 225 22709 22742 22307 1.49 %

Цени на фондовите пазари на живо

Dow Jones 28234 0.53%
S&P500 3259 0.54%
Nasdaq 100 9213 0.83%
FTSE 100 7194 1.01%
CAC40 5756 -4.38%
Nikkei 225 22709 1.49%
Euro Stoxx 50 3677 1.41%
DAX 13147 1.34%