всички цени

price high low   %
Dow Jones 37707 37765 37244 -0.06%
S&P500 5004 5013 4930 -0.06%
Nasdaq 100 17342 17373 17049 -0.08%
Euro Stoxx 50 4933 4940 4827 0.02%
FTSE 100 7849 7872 7764 -0.32%
CAC40 8016 8026 7918 0.11%
DAX 17797 17825 17479 -0.2%
Hong Kong HSI 16222 16254 16007 -0.69%
Nikkei 225 37181 37326 36376 -0.36%

Цени на фондовите пазари на живо

Dow Jones 37712 -0.05%
S&P500 5005 -0.03%
Nasdaq 100 17349 -0.04%
Nikkei 225 37183 -0.36%
DAX 17797 -0.2%
FTSE 100 7849 -0.33%
CAC40 8016 0.11%
Euro Stoxx 50 4933 0.02%
.
  Влизане