всички цени

price high low   %
Суров петрол Брент 79.14 79.42 79.03 0.22 %
Петрол „Западен Тексас“ 71.65 71.93 71.62 0.3 %
Природен газ 2.81 2.83 2.81 -0.64 %
злато (usd) 1283.84 1291.36 1282.03 -0.72 %
сребърен (usd) 16.3135 16.4498 16.2754 -0.8 %
платина (usd) 880.56 886.6 877.9 -0.74 %
мед (usd) 3.0671 3.074 3.0426 0.98 %

Цени на стоки на живо

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света