всички цени

price high low   %
Суров петрол Брент 63.4 63.86 63.25 -0.27 %
Петрол „Западен Тексас“ 57.3 57.44 56.92 0.44 %
Природен газ 2.59 2.69 2.55 -2.27 %
злато (usd) 1254.67 1261.91 1253.16 0.08 %
сребърен (usd) 16.0413 16.0844 15.9005 0.82 %
платина (usd) 893.84 894.25 880.06 1.12 %
мед (usd) 3.1134 3.1142 3.0381 2.21 %

Цени на стоки на живо

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света