всички цени

price high low   %
Суров петрол Брент 61,04 61,16 60,9 0,21 %
Петрол „Западен Тексас“ 52,38 52,47 52,11 0,3 %
Природен газ 3,04 3,05 3,04 0,12 %
злато (usd) 1284,44 1284,88 1283,06 0,04 %
сребърен (usd) 15,392 15,395 15,3667 0,14 %
платина (usd) 797,4 797,77 795,36 0,18 %
мед (usd) 2,6494 2,6504 2,6429 0,21 %

Цени на стоки на живо

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света