всички цени

price high low   %
Суров петрол Брент 57.4 57.81 56.67 0.06 %
Петрол „Западен Тексас“ 51.22 51.49 50.56 -0.14 %
Природен газ 2.86 2.91 2.85 -0.57 %
злато (usd) 1279.47 1290.75 1278.44 -0.83 %
сребърен (usd) 17.0112 17.2795 16.9332 -1.5 %
платина (usd) 921 926.37 919 -0.47 %
мед (usd) 3.1412 3.1928 3.1263 -0.34 %

Цени на стоки на живо

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света