всички цени

price high low   %
Суров петрол Брент 66,65 67,64 65,28 -0,55 %
Петрол „Западен Тексас“ 56,85 57,41 55,13 -0,03 %
Природен газ 4,69 4,77 4,41 7,53 %
злато (usd) 1224,92 1225,21 1218,1 0,25 %
сребърен (usd) 14,4419 14,4419 14,3549 0,12 %
платина (usd) 853,32 855,5 842,51 0,94 %
мед (usd) 2,7854 2,7979 2,7489 0,21 %

Цени на стоки на живо

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света