всички цени

price high low   %
Суров петрол Брент 45.16 45.72 44.47 1 %
Петрол „Западен Тексас“ 42.52 43.1 42.05 0.38 %
Природен газ 2.88 2.94 2.84 0.07 %
злато (usd) 1248.57 1255.08 1246.67 -0.04 %
сребърен (usd) 16.5533 16.685 16.5033 0.3 %
платина (usd) 925.12 934.95 922.68 -0.4 %
мед (usd) 2.5903 2.6073 2.5638 -0.03 %

Цени на стоки на живо

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни