euro kanadski dolar (EUR/CAD) EUR/CAD

Informacija
dnevni raspon 1.5239 1.5287 dan 0.21%
tjedno raspon 1.5239 1.5287 tjedan 0.21%
mjesečni opseg 1.5199 1.5355 mjesec 0.14%
godišnji hod 1.4264 1.5993 godina 4.85%
1.5272 0.0033 0.21%
  Prijaviti se