ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.4142 1.4217 ημέρα 0.42%
εβδομαδιαία σειρά 1.41 1.4329 εβδομάδα -0.9%
μηνιαίο εύρος 1.41 1.4481 μήνας -1.22%
ετήσιο εύρος 1.41 1.4481 έτος -1.22%
1.4203 0.006 0.42%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση