ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.4897 1.4911 ημέρα 0.02%
εβδομαδιαία σειρά 1.4856 1.4916 εβδομάδα 0.25%
μηνιαίο εύρος 1.4679 1.4916 μήνας 1.73%
ετήσιο εύρος 1.4461 1.4929 έτος 1.94%
1.4909 0.0003 0.02%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση