ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.5324 1.5369 ημέρα 0.1%
εβδομαδιαία σειρά 1.5239 1.5369 εβδομάδα 0.77%
μηνιαίο εύρος 1.5199 1.5369 μήνας 0.69%
ετήσιο εύρος 1.4264 1.5993 έτος 5.43%
1.5356 0.0016 0.1%
  Σύνδεση