ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.5557 1.567 ημέρα -0.43%
εβδομαδιαία σειρά 1.5523 1.567 εβδομάδα 0.03%
μηνιαίο εύρος 1.539 1.567 μήνας -0.2%
ετήσιο εύρος 1.4264 1.5993 έτος 6.91%
1.5571 -0.0067 -0.43%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση