ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

1,5046 -0,0003 -0,02%
Πληροφορίες
άνοιγμα 1,5049
το εύρος της ημερήσιας 1,5043 1,5052
εβδομαδιαία σειρά 1,5013 1,5133
ετήσιο εύρος 1,4883 1,5637
εβδομάδα -0,08%
μήνας 0,47%
έτος -3,78%