ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.31 1.321 ημέρα 0.07%
εβδομαδιαία σειρά 1.31 1.321 εβδομάδα 0.07%
μηνιαίο εύρος 1.3025 1.3274 μήνας 0.21%
ετήσιο εύρος 1.2967 1.4635 έτος -8.78%
1.3115 0.001 0.07%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση