ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.4461 1.4618 ημέρα -0.38%
εβδομαδιαία σειρά 1.4461 1.4618 εβδομάδα -0.38%
μηνιαίο εύρος 1.4444 1.4642 μήνας 0.1%
ετήσιο εύρος 1.4235 1.4644 έτος -0.23%
1.4468 -0.0055 -0.38%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση