ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.5437 1.5453 ημέρα 0.05%
εβδομαδιαία σειρά 1.5385 1.5479 εβδομάδα 0.46%
μηνιαίο εύρος 1.5335 1.5681 μήνας -0.67%
ετήσιο εύρος 1.5335 1.5681 έτος -0.67%
1.5452 0.0008 0.05%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση