ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.4765 1.483 ημέρα -0.38%
εβδομαδιαία σειρά 1.4765 1.483 εβδομάδα -0.38%
μηνιαίο εύρος 1.4765 1.5098 μήνας -0.87%
ετήσιο εύρος 1.4583 1.5681 έτος -5.05%
1.4771 -0.0057 -0.38%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση