ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.4286 1.4371 ημέρα -0.1%
εβδομαδιαία σειρά 1.4286 1.4371 εβδομάδα -0.1%
μηνιαίο εύρος 1.4286 1.4733 μήνας -2.02%
ετήσιο εύρος 1.4235 1.5113 έτος -1.02%
1.4354 -0.0014 -0.1%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση