ευρώ δολάριο Καναδά (EUR/CAD) EUR/CAD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.4953 1.498 ημέρα 0.03%
εβδομαδιαία σειρά 1.4901 1.498 εβδομάδα 0.4%
μηνιαίο εύρος 1.4731 1.5032 μήνας 1.59%
ετήσιο εύρος 1.4726 1.5681 έτος -3.77%
1.497 0.0004 0.03%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση