Većina Traženi dijelovi

valuta ISO 4217
1 USD = 1,7216 BAM
1 HRK = 0,2645 BAM
1 CHF = 1,7318 BAM
1 HRK = 0,1353 EUR
1 BAM = 3,7803 HRK
1 RSD = 0,0165 BAM
1 USD = 0,8803 EUR
1 USD = 6,5081 HRK
1 EUR = 1,9557 BAM
1 EUR = 7,3930 HRK
1 RSD = 0,0625 HRK
1 SEK = 0,1899 BAM
1 CHF = 0,8855 EUR
1 GBP = 1,1117 EUR
1 HRK = 43,7701 HUF
1 BAM = 0,5113 EUR
1 HUF = 0,0228 HRK
1 TRY = 0,3213 BAM
1 SEK = 0,0971 EUR
1 GBP = 2,1741 BAM
1 CAD = 1,2875 BAM
1 HUF = 0,0031 EUR
1 EUR = 6,0875 TRY
1 PLN = 1,7185 HRK
1 GBP = 8,2188 HRK
1 HRK = 16,0092 RSD
1 SEK = 0,7177 HRK
1 EUR = 118,3570 RSD
1 EUR = 25,8014 CZK
1 BAM = 60,5193 RSD
1 RSD = 0,0084 EUR
1 EUR = 1,1293 CHF
1 TRY = 1,2145 HRK
1 DKK = 0,2620 BAM
1 PLN = 0,2324 EUR
1 CHF = 6,5469 HRK
1 HRK = 3,4900 CZK
1 NOK = 0,2009 BAM
1 NOK = 0,1027 EUR
1 RUB = 0,0133 EUR
1 TRY = 0,1643 EUR
1 CZK = 0,2865 HRK
1 EUR = 323,5940 HUF
1 INR = 0,0907 HRK
1 BAM = 5,2668 SEK
1 USD = 5,3588 TRY
1 HRK = 0,1217 GBP
1 BAM = 0,5809 USD
1 BAM = 0,5774 CHF
1 RUB = 0,0981 HRK
1 EUR = 1,1360 USD
1 RON = 1,5886 HRK
1 AUD = 4,6757 HRK
1 CZK = 0,0388 EUR
1 HUF = 0,0060 BAM
1 AED = 0,2397 EUR
1 MKD = 0,1200 HRK
1 HRK = 0,8234 TRY
1 SEK = 11,4906 RSD
1 KWD = 5,6600 BAM
1 MKD = 0,0317 BAM
1 SAR = 0,4589 BAM
1 NOK = 0,7596 HRK
1 AUD = 1,2369 BAM
1 EUR = 123,6230 ALL
1 CAD = 4,8671 HRK
1 HRK = 1,0584 CNY
1 RSD = 0,0095 CHF
1 EUR = 10,3003 SEK
1 BAM = 3,1127 TRY
1 ISK = 0,0071 EUR
1 TRY = 19,4427 RSD
1 THB = 0,1987 HRK
1 ALL = 0,0081 EUR
1 EUR = 4,2775 ILS
1 AUD = 0,6325 EUR
1 HRK = 10,1988 RUB
1 HRK = 0,2648 BGN
1 EUR = 4,2621 SAR
1 HRK = 0,2139 AUD
1 SAR = 0,2346 EUR
1 HRK = 0,1537 USD
1 BTC = 21270,8953 HRK
1 HRK = 0,5819 PLN
1 HRK = 0,0000 BTC
1 AED = 0,4687 BAM
1 DKK = 0,1340 EUR
1 EUR = 7,4651 DKK
1 JPY = 0,0573 HRK
1 BAM = 0,4600 GBP
1 EUR = 0,8995 GBP
1 ZAR = 0,4572 HRK
1 RUB = 1,5697 RSD
1 CZK = 0,0758 BAM
1 THB = 0,0269 EUR
1 HRK = 8,3334 MKD
1 INR = 0,0240 BAM
1 HRK = 0,1527 CHF
1 HRK = 1,3165 NOK
1 IDR = 0,0001 EUR