Većina Traženi dijelovi

valuta ISO 4217
1 USD = 1,7425 BAM
1 HRK = 0,2632 BAM
1 CHF = 1,7069 BAM
1 USD = 0,8917 EUR
1 BAM = 3,8001 HRK
1 EUR = 1,9541 BAM
1 RSD = 0,0166 BAM
1 RSD = 0,0630 HRK
1 USD = 6,6216 HRK
1 EUR = 7,4256 HRK
1 HRK = 0,1347 EUR
1 TRY = 0,2977 BAM
1 SEK = 0,1859 BAM
1 GBP = 1,1532 EUR
1 EUR = 6,5647 TRY
1 HRK = 15,8830 RSD
1 BAM = 0,5117 EUR
1 CHF = 0,8735 EUR
1 DKK = 0,2617 BAM
1 CAD = 1,2956 BAM
1 GBP = 2,2535 BAM
1 PLN = 1,7335 HRK
1 SEK = 0,7065 HRK
1 TRY = 1,1312 HRK
1 GBP = 8,5635 HRK
1 NOK = 0,2033 BAM
1 EUR = 1,1448 CHF
1 HRK = 3,4660 CZK
1 RSD = 0,0085 EUR
1 EUR = 117,9410 RSD
1 SEK = 0,0951 EUR
1 HRK = 9,6228 RUB
1 BAM = 60,3563 RSD
1 HUF = 0,0031 EUR
1 PLN = 0,2334 EUR
1 INR = 0,0949 HRK
1 HUF = 0,0232 HRK
1 HRK = 0,8841 TRY
1 TRY = 0,1523 EUR
1 NOK = 0,1040 EUR
1 CZK = 0,2885 HRK
1 CHF = 6,4862 HRK
1 EUR = 25,7375 CZK
1 NOK = 0,7726 HRK
1 BAM = 3,3595 TRY
1 HRK = 43,1959 HUF
1 SAR = 0,4647 BAM
1 EUR = 1,1214 USD
1 BAM = 0,5859 CHF
1 RUB = 0,0140 EUR
1 HUF = 0,0061 BAM
1 MKD = 0,1207 HRK
1 HRK = 0,1168 GBP
1 USD = 5,8539 TRY
1 RUB = 0,1039 HRK
1 RON = 1,5601 HRK
1 AUD = 1,2265 BAM
1 PLN = 0,4562 BAM
1 MKD = 0,0318 BAM
1 AUD = 4,6608 HRK
1 EUR = 320,7560 HUF
1 BAM = 0,5739 USD
1 BTC = 36827,5869 HRK
1 DKK = 0,1339 EUR
1 HRK = 1,0149 CNY
1 HRK = 0,1542 CHF
1 JPY = 0,0592 HRK
1 RUB = 0,0273 BAM
1 BAM = 5,3785 SEK
1 TRY = 17,9660 RSD
1 EUR = 123,6130 ALL
1 HRK = 0,1510 USD
1 MKD = 0,0163 EUR
1 EUR = 71,4551 RUB
1 EUR = 7,5366 CNY
1 ISK = 0,0547 HRK
1 EUR = 4,2054 SAR
1 CZK = 0,0389 EUR
1 THB = 0,2069 HRK
1 AUD = 0,6277 EUR
1 HRK = 0,2633 BGN
1 IDR = 0,0005 HRK
1 EUR = 1,5083 CAD
1 SEK = 11,2218 RSD
1 EUR = 10,5100 SEK
1 RON = 0,2101 EUR
1 BAM = 164,1468 HUF
1 ALL = 0,0081 EUR
1 HRK = 1,2944 NOK
1 ISK = 0,0074 EUR
1 UAH = 0,2479 HRK
1 DKK = 0,9945 HRK
1 EUR = 4,0452 ILS
1 CNY = 0,2593 BAM
1 EUR = 0,8671 GBP
1 CAD = 4,9232 HRK
1 SAR = 0,2378 EUR
1 AED = 0,4744 BAM
1 BGN = 0,9993 BAM
1 USD = 63,7184 RUB