Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

1.4659 0.0027 0.19%
Thông tin
khai mạc 1.4632
phạm vi hàng ngày 1.4611 1.4688
phạm vi hàng tuần 1.4598 1.4759
phạm vi hàng năm 1.4416 1.5637
tuần 0.19%
tháng 0.19%
năm -6.26%