Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.4371 1.4477 ngày -0.62%
phạm vi hàng tuần 1.4371 1.4614 tuần -1.56%
phạm vi hàng tháng 1.4371 1.454 tháng -0.89%
phạm vi hàng năm 1.4235 1.5113 năm -0.85%
1.4378 -0.0089 -0.62%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập