Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.5557 1.567 ngày -0.46%
phạm vi hàng tuần 1.5523 1.567 tuần 0%
phạm vi hàng tháng 1.539 1.567 tháng -0.23%
phạm vi hàng năm 1.4264 1.5993 năm 6.88%
1.5567 -0.0071 -0.46%

Forex biến động

  Đăng nhập