Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.4953 1.498 ngày 0.03%
phạm vi hàng tuần 1.4901 1.498 tuần 0.4%
phạm vi hàng tháng 1.4731 1.5032 tháng 1.59%
phạm vi hàng năm 1.4726 1.5681 năm -3.77%
1.497 0.0004 0.03%

Forex biến động

  Đăng nhập