Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.5437 1.5453 ngày 0.04%
phạm vi hàng tuần 1.5385 1.5479 tuần 0.45%
phạm vi hàng tháng 1.5335 1.5681 tháng -0.68%
phạm vi hàng năm 1.5335 1.5681 năm -0.68%
1.545 0.0006 0.04%

Forex biến động

  Đăng nhập