Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.3636 1.3728 ngày -0.43%
phạm vi hàng tuần 1.3545 1.3809 tuần 0.76%
phạm vi hàng tháng 1.339 1.3809 tháng 0.68%
phạm vi hàng năm 1.339 1.4635 năm -5.04%
1.3652 -0.0059 -0.43%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập