Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.464 1.4696 ngày 0.24%
phạm vi hàng tuần 1.464 1.4696 tuần 0.24%
phạm vi hàng tháng 1.4614 1.4929 tháng -0.73%
phạm vi hàng năm 1.4461 1.4929 năm 0.36%
1.4677 0.0036 0.24%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập