Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

1,4773 0,0001 0,01%
Thông tin
khai mạc 1,4772
phạm vi hàng ngày 1,4749 1,4779
phạm vi hàng tuần 1,4708 1,478
phạm vi hàng năm 1,4575 1,5637
tuần 0,4%
tháng 1,12%
năm -5,53%