Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.4803 1.4899 ngày 0.57%
phạm vi hàng tuần 1.4796 1.4899 tuần 0.67%
phạm vi hàng tháng 1.4614 1.51 tháng 1.34%
phạm vi hàng năm 1.4583 1.5681 năm -4.27%
1.4892 0.0084 0.57%

Forex biến động

  Đăng nhập