Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

1,4912 0,0003 0,02%
Thông tin
khai mạc 1,491
phạm vi hàng ngày 1,4901 1,4931
phạm vi hàng tuần 1,4901 1,5085
phạm vi hàng năm 1,4883 1,5637
tuần -0,81%
tháng -1,22%
năm -4,64%