Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

1,4972 0,0011 0,07%
Thông tin
khai mạc 1,4956
phạm vi hàng ngày 1,4947 1,5004
phạm vi hàng tuần 1,4947 1,5004
phạm vi hàng năm 1,4915 1,5637
tuần 0,07%
tháng -0,37%
năm -4,26%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới