Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

1.4423 0.0007 0.05%
Thông tin
khai mạc 1.4415
phạm vi hàng ngày 1.4382 1.4442
phạm vi hàng tuần 1.4345 1.4442
phạm vi hàng năm 1.4264 1.472
tuần 0.54%
tháng -1.79%
năm -0.97%