Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.5324 1.5369 ngày 0.13%
phạm vi hàng tuần 1.5239 1.5369 tuần 0.79%
phạm vi hàng tháng 1.5199 1.5369 tháng 0.71%
phạm vi hàng năm 1.4264 1.5993 năm 5.45%
1.5359 0.0019 0.13%
  Đăng nhập