Euro Đô la Canada (EUR/CAD) EUR/CAD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.3852 1.3936 ngày 0.21%
phạm vi hàng tuần 1.3852 1.3936 tuần 0.21%
phạm vi hàng tháng 1.3273 1.3936 tháng 3.38%
phạm vi hàng năm 1.2876 1.4635 năm -3.24%
1.3911 0.0029 0.21%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập