ยูโร ดอลลาร์แคนาดา (EUR/CAD) EUR/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.4306 1.437 วัน -0.4%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.4304 1.4431 สัปดาห์ -0.77%
ช่วงรายเดือน 1.4304 1.4733 เดือน -2.31%
ช่วงประจำปี 1.4235 1.5113 ปี -1.32%
1.431 -0.0058 -0.4%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ