ยูโร ดอลลาร์แคนาดา (EUR/CAD) EUR/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.4142 1.4217 วัน 0.28%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.41 1.4329 สัปดาห์ -1.04%
ช่วงรายเดือน 1.41 1.4481 เดือน -1.36%
ช่วงประจำปี 1.41 1.4481 ปี -1.36%
1.4183 0.004 0.28%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ