ยูโร ดอลลาร์แคนาดา (EUR/CAD) EUR/CAD

1.4386 -0.003 -0.21%
ข้อมูล
การเปิด 1.4415
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.4382 1.4442
ช่วงรายสัปดาห์ 1.4345 1.4442
ช่วงประจำปี 1.4264 1.472
สัปดาห์ 0.28%
เดือน -2.04%
ปี -1.23%