ยูโร ดอลลาร์แคนาดา (EUR/CAD) EUR/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.5324 1.5353 วัน 0.08%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.5239 1.5362 สัปดาห์ 0.74%
ช่วงรายเดือน 1.5199 1.5362 เดือน 0.67%
ช่วงประจำปี 1.4264 1.5993 ปี 5.4%
1.5352 0.0012 0.08%
  เข้าสู่ระบบ