ยูโร ดอลลาร์แคนาดา (EUR/CAD) EUR/CAD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.5385 1.5479 วัน 0.29%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.5385 1.5479 สัปดาห์ 0.41%
ช่วงรายเดือน 1.5335 1.5681 เดือน -0.73%
ช่วงประจำปี 1.5335 1.5681 ปี -0.73%
1.5443 0.0044 0.29%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ