Piese mai solicitate

monedă ISO 4217
1 EUR = 4.0183 ILS
1 XAU = 2199.7796 EUR
1 TRY = 0.1444 RON
1 XAU = 75875.8972 TRY
1 EUR = 34.4925 TRY
1 TRY = 0.0290 EUR
1 XAU = 2344.5471 USD
1 GBP = 1.1688 EUR
1 USD = 3.7702 ILS
1 RUB = 0.0501 RON
1 PLN = 0.2328 EUR
1 SYP = 0.0019 RON
1 EUR = 25.3679 CZK
1 USD = 4.6733 RON
1 CHF = 1.0263 EUR
1 VEF = 0.0000 RON
1 NOK = 0.0861 EUR
1 BTC = 294912.7554 RON
1 BWP = 0.3413 RON
1 CNY = 0.6458 RON
1 RON = 3.7678 MDL
1 RON = 2.9303 BWP
1 RON = 0.8068 ILS
1 RON = 0.7858 AED
1 CZK = 0.7398 MDL
1 CAD = 3.3922 RON
1 HUF = 0.0025 EUR
1 RON = 78.9655 HUF
1 EUR = 149.7680 ISK
1 XAU = 8609.9373 AED
1 SEK = 0.0863 EUR
1 UAH = 0.1187 RON
1 XAG = 26.2175 EUR
1 TRY = 0.0248 GBP
1 EUR = 50.7114 EGP
1 VND = 0.0002 RON
1 TRY = 0.5441 MDL
1 INR = 0.0559 RON
1 EUR = 1.9579 BGN
1 EUR = 3.9140 AED
1 KRW = 0.0034 RON
1 USD = 32.3627 TRY
1 XAU = 111553.9023 EGP
1 RON = 10.1812 EGP
1 JPY = 0.0305 RON
1 RON = 295.4223 KRW
1 RON = 0.2912 SGD
1 BGN = 0.5108 EUR
1 RON = 0.3931 BGN
1 USD = 0.9383 EUR
1 MDL = 0.2654 RON
1 EUR = 393.3170 HUF
1 MDL = 0.0533 EUR
1 EUR = 4.2952 PLN
1 CZK = 0.1963 RON
1 GBP = 5.8215 RON
1 GBP = 0.0005 XAU
1 ILS = 1.2395 RON
1 KRW = 0.0007 EUR
1 USD = 3.6723 AED
1 BRL = 0.9130 RON
1 RON = 257.0997 NGN
1 THB = 0.1287 RON
1 MKD = 0.0810 RON
1 NPR = 0.0351 RON
1 IDR = 0.0001 EUR
1 XAU = 10956.8161 RON
1 RUB = 0.0101 EUR
1 RON = 0.7784 QAR
1 CNY = 0.1297 EUR
1 USD = 47.5802 EGP
1 IDR = 0.0003 RON
1 EUR = 41.9731 UAH
1 BTC = 1111159.1363 MDL
1 CHF = 0.0005 XAU
1 LKR = 0.0032 EUR
1 BTC = 50658.9971 GBP
1 XAU = 41282.6035 MDL
1 GBP = 40.3141 TRY
1 ALL = 0.0493 RON
1 SGD = 3.4337 RON
1 RUB = 0.1887 MDL
1 BTC = 59209.0850 EUR
1 EUR = 4.9809 RON
1 RSD = 0.0425 RON
1 HUF = 0.0127 RON
1 CZK = 0.0394 EUR
1 MDL = 0.0568 USD
1 TND = 1.5004 RON
1 PLN = 1.1596 RON
1 EUR = 3.3197 TND
1 MXN = 0.2808 RON
1 INR = 0.0112 EUR
1 RON = 3448.9156 IDR
1 EUR = 26672.0000 VND
1 EGP = 0.0197 EUR
1 EUR = 38.7039 THB
1 IQD = 0.0036 RON
1 RON = 1.5485 CNY
1 RON = 0.1517 JOD