Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Coeficient de corelaţie evidenţiază similitudinea între două mişcări parităţi.

  • În cazul în care corelaţia este mare şi pozitiv atunci monedele sunt în mişcare, în acelaşi mod.
  • În cazul în care corelaţia este mare şi negative, atunci monedele sunt în mişcare în sens invers.
  • În cazul în corelaţie este mic valute nu se mişcă în acelaşi mod.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 12.9 -84.1 -38.7 80.4 -73.8 68.2 68.5 53.5 -38.2
GBPUSD 12.9 100 -43.8 -31.8 -2.3 2.7 14.8 4.5 -36.4 30.2
USDCHF -84.1 -43.8 100 59.4 -50.2 52.8 -56.8 -58.1 -30.3 27.7
USDJPY -38.7 -31.8 59.4 100 33.2 16.5 -11 -43.4 -8.1 26.5
EURJPY 80.4 -2.3 -50.2 33.2 100 -67 63.3 39.4 53.8 -22.7
USDCAD -73.8 2.7 52.8 16.5 -67 100 -78.4 -22.8 -47.4 59.4
AUDUSD 68.2 14.8 -56.8 -11 63.3 -78.4 100 -6.4 13.2 -59.1
EURAUD 68.5 4.5 -58.1 -43.4 39.4 -22.8 -6.4 100 57.8 6.6
USDZAR 53.5 -36.4 -30.3 -8.1 53.8 -47.4 13.2 57.8 100 -7.1
USDHKD -38.2 30.2 27.7 26.5 -22.7 59.4 -59.1 6.6 -7.1 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 70.3 -87.8 -48.2 48.3 54.8 -60.4 87.3 -35.4 -20
GBPUSD 70.3 100 -63.1 7.5 75.5 35.8 -58.8 71.2 -43.1 2
USDCHF -87.8 -63.1 100 51.5 -37.2 -34 67.8 -85.7 43.8 30.3
USDJPY -48.2 7.5 51.5 100 53.4 -21.9 18.1 -35.2 15.9 60.3
EURJPY 48.3 75.5 -37.2 53.4 100 31.8 -40.8 49.4 -19.2 40.5
USDCAD 54.8 35.8 -34 -21.9 31.8 100 -17.7 38.5 28.9 17.2
AUDUSD -60.4 -58.8 67.8 18.1 -40.8 -17.7 100 -91.7 52.3 25.3
EURAUD 87.3 71.2 -85.7 -35.2 49.4 38.5 -91.7 100 -49.1 -25
USDZAR -35.4 -43.1 43.8 15.9 -19.2 28.9 52.3 -49.1 100 41.9
USDHKD -20 2 30.3 60.3 40.5 17.2 25.3 -25 41.9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 53.1 -84.8 -82.4 -55.1 -33.4 11.6 55.9 -86.8 -60.1
GBPUSD 53.1 100 -16.9 -33.5 -14.1 -60.6 53.5 -10 -65.5 -16.3
USDCHF -84.8 -16.9 100 77.4 57.7 8 34.3 -84.2 65.4 62.6
USDJPY -82.4 -33.5 77.4 100 92.7 12.5 6.4 -59.3 86.9 44.6
EURJPY -55.1 -14.1 57.7 92.7 100 -3.4 16.9 -50.1 70.5 25.7
USDCAD -33.4 -60.6 8 12.5 -3.4 100 -54.3 23.3 44 31.2
AUDUSD 11.6 53.5 34.3 6.4 16.9 -54.3 100 -75.8 -21.2 13.5
EURAUD 55.9 -10 -84.2 -59.3 -50.1 23.3 -75.8 100 -39.2 -50.2
USDZAR -86.8 -65.5 65.4 86.9 70.5 44 -21.2 -39.2 100 47.7
USDHKD -60.1 -16.3 62.6 44.6 25.7 31.2 13.5 -50.2 47.7 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 8.7 -92.6 -3.6 78.9 -40.2 5.3 86.1 -65.6 78.5
GBPUSD 8.7 100 8.8 44.9 34.7 66.9 -63.8 40.1 36.4 -32.5
USDCHF -92.6 8.8 100 36.5 -52.7 56.8 -28.9 -67.6 76.4 -69
USDJPY -3.6 44.9 36.5 100 58.6 59.8 -68.6 31.6 53.8 7.1
EURJPY 78.9 34.7 -52.7 58.6 100 4.2 -37.9 89.3 -20.1 67.8
USDCAD -40.2 66.9 56.8 59.8 4.2 100 -74.1 1.9 73 -54.2
AUDUSD 5.3 -63.8 -28.9 -68.6 -37.9 -74.1 100 -46.2 -52.2 19.2
EURAUD 86.1 40.1 -67.6 31.6 89.3 1.9 -46.2 100 -31.8 59.8
USDZAR -65.6 36.4 76.4 53.8 -20.1 73 -52.2 -31.8 100 -62.6
USDHKD 78.5 -32.5 -69 7.1 67.8 -54.2 19.2 59.8 -62.6 100

Instrumente de tranzactionare

Testați serviciile partenerului nostru și platforma de tranzacționare cu un cont gratuit demo timp de 30 de zile