Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Coeficient de corelaţie evidenţiază similitudinea între două mişcări parităţi.

  • În cazul în care corelaţia este mare şi pozitiv atunci monedele sunt în mişcare, în acelaşi mod.
  • În cazul în care corelaţia este mare şi negative, atunci monedele sunt în mişcare în sens invers.
  • În cazul în corelaţie este mic valute nu se mişcă în acelaşi mod.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 39.6 -47.6 -80.5 -27.5 -56.5 50 -4.3 -48 -50.6
GBPUSD 39.6 100 -62.9 3.3 46.4 -45.1 40.3 -24.8 1.8 -3.3
USDCHF -47.6 -62.9 100 12.8 -31.2 76.4 -69.4 55.8 21.8 -30.9
USDJPY -80.5 3.3 12.8 100 79.1 37.1 -39.8 2.6 54.2 69
EURJPY -27.5 46.4 -31.2 79.1 100 2.2 -13.1 0.3 45.1 62.8
USDCAD -56.5 -45.1 76.4 37.1 2.2 100 -86.8 70.2 50 -29.3
AUDUSD 50 40.3 -69.4 -39.8 -13.1 -86.8 100 -88.6 -67.8 17.1
EURAUD -4.3 -24.8 55.8 2.6 0.3 70.2 -88.6 100 53.3 -49.3
USDZAR -48 1.8 21.8 54.2 45.1 50 -67.8 53.3 100 12.7
USDHKD -50.6 -3.3 -30.9 69 62.8 -29.3 17.1 -49.3 12.7 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 59.6 -86.7 -90.3 -35.9 -68.5 60.4 -25.5 -44.6 -33.1
GBPUSD 59.6 100 -33.3 -56.4 -26.8 -36.4 34 -12.8 -17 -45.5
USDCHF -86.7 -33.3 100 90.8 58.3 89.8 -82.7 58.9 70.7 43
USDJPY -90.3 -56.4 90.8 100 72.5 81.6 -72.3 44.5 53.7 43.6
EURJPY -35.9 -26.8 58.3 72.5 100 67.5 -60.5 56.2 47.3 40.9
USDCAD -68.5 -36.4 89.8 81.6 67.5 100 -97.5 85.6 88.5 65.8
AUDUSD 60.4 34 -82.7 -72.3 -60.5 -97.5 100 -92.5 -93.6 -71.9
EURAUD -25.5 -12.8 58.9 44.5 56.2 85.6 -92.5 100 92.2 71.9
USDZAR -44.6 -17 70.7 53.7 47.3 88.5 -93.6 92.2 100 64
USDHKD -33.1 -45.5 43 43.6 40.9 65.8 -71.9 71.9 64 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 60.6 -18.7 -26.6 25.8 -42.2 49.3 21 0.2 7.2
GBPUSD 60.6 100 -20.9 -23.4 8.9 -28.7 48.3 -8.3 35.9 -31.8
USDCHF -18.7 -20.9 100 84.3 74.5 11 -9.8 -3.3 -60.2 67.3
USDJPY -26.6 -23.4 84.3 100 86.3 -5.4 7.9 -29.1 -61.9 53.1
EURJPY 25.8 8.9 74.5 86.3 100 -27.5 34 -18.4 -61.5 56.7
USDCAD -42.2 -28.7 11 -5.4 -27.5 100 -90.9 69.8 39.5 -18
AUDUSD 49.3 48.3 -9.8 7.9 34 -90.9 100 -74.7 -34.1 2.5
EURAUD 21 -8.3 -3.3 -29.1 -18.4 69.8 -74.7 100 38.2 2.8
USDZAR 0.2 35.9 -60.2 -61.9 -61.5 39.5 -34.1 38.2 100 -60.3
USDHKD 7.2 -31.8 67.3 53.1 56.7 -18 2.5 2.8 -60.3 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 81.2 -26.8 -40.4 83.3 -89.7 91.5 16.2 49.1 85.1
GBPUSD 81.2 100 -41.8 -5.9 84 -87.3 81.1 -3 31.6 54.2
USDCHF -26.8 -41.8 100 -24.6 -43.8 47 -35.7 22.2 8.3 -2.2
USDJPY -40.4 -5.9 -24.6 100 16.9 13.2 -40.4 2.8 13.7 -26.2
EURJPY 83.3 84 -43.8 16.9 100 -88.8 74.3 18.8 60.8 75.7
USDCAD -89.7 -87.3 47 13.2 -88.8 100 -93.4 12.9 -34.4 -67.9
AUDUSD 91.5 81.1 -35.7 -40.4 74.3 -93.4 100 -24.9 20.4 65.2
EURAUD 16.2 -3 22.2 2.8 18.8 12.9 -24.9 100 68 44.8
USDZAR 49.1 31.6 8.3 13.7 60.8 -34.4 20.4 68 100 73.4
USDHKD 85.1 54.2 -2.2 -26.2 75.7 -67.9 65.2 44.8 73.4 100

Instrumente de tranzactionare

Testați serviciile partenerului nostru și platforma de tranzacționare cu un cont gratuit demo timp de 30 de zile