Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Coeficient de corelaţie evidenţiază similitudinea între două mişcări parităţi.

  • În cazul în care corelaţia este mare şi pozitiv atunci monedele sunt în mişcare, în acelaşi mod.
  • În cazul în care corelaţia este mare şi negative, atunci monedele sunt în mişcare în sens invers.
  • În cazul în corelaţie este mic valute nu se mişcă în acelaşi mod.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 86,3 -91,6 -24,8 78,7 -84,9 87 -39,1 -29,5 37
GBPUSD 86,3 100 -81 -14,4 72,9 -69,9 82,6 -48,5 -45 20,6
USDCHF -91,6 -81 100 55,2 -53,5 74,4 -74,5 25,8 12,3 -30,8
USDJPY -24,8 -14,4 55,2 100 40,1 14,5 2,2 -34,9 -53,2 8,3
EURJPY 78,7 72,9 -53,5 40,1 100 -71,8 83,7 -59,2 -64,4 44
USDCAD -84,9 -69,9 74,4 14,5 -71,8 100 -85,8 54,3 12,6 3
AUDUSD 87 82,6 -74,5 2,2 83,7 -85,8 100 -79,3 -43,2 31,6
EURAUD -39,1 -48,5 25,8 -34,9 -59,2 54,3 -79,3 100 44,9 8,2
USDZAR -29,5 -45 12,3 -53,2 -64,4 12,6 -43,2 44,9 100 -52,3
USDHKD 37 20,6 -30,8 8,3 44 3 31,6 8,2 -52,3 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 34,4 -93,4 -66,8 78,5 -11,3 90,9 -67,7 -73,4 -6,9
GBPUSD 34,4 100 -37,4 -53,9 1,3 23,4 43,6 -45 -54,3 2,5
USDCHF -93,4 -37,4 100 65,2 -71 11,5 -88,8 70,2 62,6 9,8
USDJPY -66,8 -53,9 65,2 100 -6,3 -33,4 -52 30 77,9 -18,5
EURJPY 78,5 1,3 -71 -6,3 100 -42,4 78,4 -65,5 -33,6 -24,5
USDCAD -11,3 23,4 11,5 -33,4 -42,4 100 -22,9 29,7 -13 43,4
AUDUSD 90,9 43,6 -88,8 -52 78,4 -22,9 100 -92,2 -65,8 -21,6
EURAUD -67,7 -45 70,2 30 -65,5 29,7 -92,2 100 48,1 32
USDZAR -73,4 -54,3 62,6 77,9 -33,6 -13 -65,8 48,1 100 -1,7
USDHKD -6,9 2,5 9,8 -18,5 -24,5 43,4 -21,6 32 -1,7 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 76,7 -92,6 48,1 94,4 -77,8 72,7 41,8 -27,9 -27,2
GBPUSD 76,7 100 -71,1 53,6 78,7 -73,8 63,8 21,3 1,6 -31,1
USDCHF -92,6 -71,1 100 -49,7 -89,3 72,2 -62,7 -44,6 1,7 31,3
USDJPY 48,1 53,6 -49,7 100 74,3 -20,8 6,1 58,3 -11,2 -35,6
EURJPY 94,4 78,7 -89,3 74,3 100 -67,2 57,8 53,8 -25,4 -34,1
USDCAD -77,8 -73,8 72,2 -20,8 -67,2 100 -83,1 2,6 -16,7 18,9
AUDUSD 72,7 63,8 -62,7 6,1 57,8 -83,1 100 -32 -9,7 -13,1
EURAUD 41,8 21,3 -44,6 58,3 53,8 2,6 -32 100 -25,5 -20,1
USDZAR -27,9 1,6 1,7 -11,2 -25,4 -16,7 -9,7 -25,5 100 -1,5
USDHKD -27,2 -31,1 31,3 -35,6 -34,1 18,9 -13,1 -20,1 -1,5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -20,5 -89,2 -76,6 -17,8 -58,3 81,3 -11,4 -65,4 -77,8
GBPUSD -20,5 100 33,2 59,3 70,4 6,7 -22,4 12,4 33,9 63,4
USDCHF -89,2 33,2 100 81,5 36,2 32,2 -64,7 -3,3 48,4 86,8
USDJPY -76,6 59,3 81,5 100 76,9 34 -71,4 24,3 73,4 89,1
EURJPY -17,8 70,4 36,2 76,9 100 -6 -28,5 25,9 47,1 59,1
USDCAD -58,3 6,7 32,2 34 -6 100 -75,1 53,9 65 23,8
AUDUSD 81,3 -22,4 -64,7 -71,4 -28,5 -75,1 100 -67,1 -76 -60,9
EURAUD -11,4 12,4 -3,3 24,3 25,9 53,9 -67,1 100 46,1 4,8
USDZAR -65,4 33,9 48,4 73,4 47,1 65 -76 46,1 100 53,2
USDHKD -77,8 63,4 86,8 89,1 59,1 23,8 -60,9 4,8 53,2 100

Instrumente de tranzactionare