Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Coeficient de corelaţie evidenţiază similitudinea între două mişcări parităţi.

  • În cazul în care corelaţia este mare şi pozitiv atunci monedele sunt în mişcare, în acelaşi mod.
  • În cazul în care corelaţia este mare şi negative, atunci monedele sunt în mişcare în sens invers.
  • În cazul în corelaţie este mic valute nu se mişcă în acelaşi mod.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 58.4 -85.8 1.8 88.9 -64.4 90.5 73.8 -87.4 41.3
GBPUSD 58.4 100 -73.5 -50.9 20.7 -46.1 66.1 37.6 -66.5 3.2
USDCHF -85.8 -73.5 100 6.9 -78 54.8 -79.6 -59.1 90.2 -36.3
USDJPY 1.8 -50.9 6.9 100 53.1 19.2 -20.4 -3.2 1.8 25.3
EURJPY 88.9 20.7 -78 53.1 100 -49.3 82.5 66 -74.6 55.7
USDCAD -64.4 -46.1 54.8 19.2 -49.3 100 -47.9 -63.6 54.1 -20.5
AUDUSD 90.5 66.1 -79.6 -20.4 82.5 -47.9 100 40.3 -85.8 37.5
EURAUD 73.8 37.6 -59.1 -3.2 66 -63.6 40.3 100 -57.5 43.6
USDZAR -87.4 -66.5 90.2 1.8 -74.6 54.1 -85.8 -57.5 100 -45.6
USDHKD 41.3 3.2 -36.3 25.3 55.7 -20.5 37.5 43.6 -45.6 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 84.7 -85.5 50.5 92.1 -49.3 -80.8 93.7 76.3 -68.1
GBPUSD 84.7 100 -72.6 47.2 80 -29.6 -75.7 83.6 74.7 -63.8
USDCHF -85.5 -72.6 100 -69.1 -90.5 74.5 79.4 -86.4 -84.8 70.7
USDJPY 50.5 47.2 -69.1 100 80.1 -61.5 -35.6 44.3 64.6 -26.3
EURJPY 92.1 80 -90.5 80.1 100 -62.3 -72.1 84.9 82 -59.1
USDCAD -49.3 -29.6 74.5 -61.5 -62.3 100 37.7 -45.4 -52.7 49
AUDUSD -80.8 -75.7 79.4 -35.6 -72.1 37.7 100 -96.3 -85 76
EURAUD 93.7 83.6 -86.4 44.3 84.9 -45.4 -96.3 100 85.5 -76.4
USDZAR 76.3 74.7 -84.8 64.6 82 -52.7 -85 85.5 100 -66.6
USDHKD -68.1 -63.8 70.7 -26.3 -59.1 49 76 -76.4 -66.6 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 67.9 -91.3 -78.3 2.6 -55.2 81.4 -22.9 -7.5 17.9
GBPUSD 67.9 100 -76.3 -77.5 -37.3 -76.8 59.4 -22.5 23 -12.4
USDCHF -91.3 -76.3 100 90.7 28.5 48 -81.7 33.3 -8.8 -2.4
USDJPY -78.3 -77.5 90.7 100 60.1 38.7 -80.4 45.8 1.1 -8
EURJPY 2.6 -37.3 28.5 60.1 100 -8.7 -24.3 43.7 -8.3 10.2
USDCAD -55.2 -76.8 48 38.7 -8.7 100 -40.8 5.7 -12.8 3.5
AUDUSD 81.4 59.4 -81.7 -80.4 -24.3 -40.8 100 -75.2 -37.4 40.7
EURAUD -22.9 -22.5 33.3 45.8 43.7 5.7 -75.2 100 54.1 -47.8
USDZAR -7.5 23 -8.8 1.1 -8.3 -12.8 -37.4 54.1 100 -61.6
USDHKD 17.9 -12.4 -2.4 -8 10.2 3.5 40.7 -47.8 -61.6 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 61.8 -69.5 27.3 76.6 -76.1 75.3 -11.1 -39.5 12.7
GBPUSD 61.8 100 -47.3 73.2 85 -37.9 58.6 -25.4 -74 -55
USDCHF -69.5 -47.3 100 8.4 -35 35.6 -57.9 16.1 9.4 3.3
USDJPY 27.3 73.2 8.4 100 82.7 -30.7 41.2 -34.6 -70.6 -53.8
EURJPY 76.6 85 -35 82.7 100 -65 71.6 -29.7 -70.3 -28.5
USDCAD -76.1 -37.9 35.6 -30.7 -65 100 -64.1 18.7 40.1 -31.7
AUDUSD 75.3 58.6 -57.9 41.2 71.6 -64.1 100 -73.7 -34.9 -18.5
EURAUD -11.1 -25.4 16.1 -34.6 -29.7 18.7 -73.7 100 12.7 41.2
USDZAR -39.5 -74 9.4 -70.6 -70.3 40.1 -34.9 12.7 100 41.1
USDHKD 12.7 -55 3.3 -53.8 -28.5 -31.7 -18.5 41.2 41.1 100

Instrumente de tranzactionare