Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Coeficient de corelaţie evidenţiază similitudinea între două mişcări parităţi.

  • În cazul în care corelaţia este mare şi pozitiv atunci monedele sunt în mişcare, în acelaşi mod.
  • În cazul în care corelaţia este mare şi negative, atunci monedele sunt în mişcare în sens invers.
  • În cazul în corelaţie este mic valute nu se mişcă în acelaşi mod.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -63.4 -85.5 -1.3 70.1 -49.4 58.8 -35.8 -49.2 -37.2
GBPUSD -63.4 100 76.7 12.2 -35.8 28.9 -22.2 3.2 20.8 25.7
USDCHF -85.5 76.7 100 16.1 -47.6 39.6 -32.2 9.4 27.3 25.1
USDJPY -1.3 12.2 16.1 100 70.3 -60 37.5 -53.2 -61.7 4.6
EURJPY 70.1 -35.8 -47.6 70.3 100 -77.7 68.7 -63.3 -79.3 -21.5
USDCAD -49.4 28.9 39.6 -60 -77.7 100 -74.3 75.5 90.2 -2.4
AUDUSD 58.8 -22.2 -32.2 37.5 68.7 -74.3 100 -91.6 -89.2 -2.8
EURAUD -35.8 3.2 9.4 -53.2 -63.3 75.5 -91.6 100 91.2 -6.5
USDZAR -49.2 20.8 27.3 -61.7 -79.3 90.2 -89.2 91.2 100 2.9
USDHKD -37.2 25.7 25.1 4.6 -21.5 -2.4 -2.8 -6.5 2.9 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 86.5 -98.3 -59.2 51.4 -64.4 19.3 58.7 -80.5 49.1
GBPUSD 86.5 100 -90.3 -73.6 20.6 -48.8 0.7 64.2 -70.2 58.5
USDCHF -98.3 -90.3 100 63.8 -44.8 54.9 -6.5 -68 74.7 -60.5
USDJPY -59.2 -73.6 63.8 100 38.7 25.2 -8.3 -37.8 46.1 -40.6
EURJPY 51.4 20.6 -44.8 38.7 100 -47.6 13.8 26.8 -44.2 12.1
USDCAD -64.4 -48.8 54.9 25.2 -47.6 100 -65.3 5.9 78.4 16.6
AUDUSD 19.3 0.7 -6.5 -8.3 13.8 -65.3 100 -68.1 -52.3 -67.2
EURAUD 58.7 64.2 -68 -37.8 26.8 5.9 -68.1 100 -16.9 92
USDZAR -80.5 -70.2 74.7 46.1 -44.2 78.4 -52.3 -16.9 100 -12.2
USDHKD 49.1 58.5 -60.5 -40.6 12.1 16.6 -67.2 92 -12.2 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 37.6 -93 -51.8 -17.1 23.3 61.2 -22.5 -76.4 -33.1
GBPUSD 37.6 100 -27.7 -85 -81.7 3.7 73.7 -70.8 -60.6 -68.6
USDCHF -93 -27.7 100 37.5 3.5 -29.9 -42.8 3.4 57 13.2
USDJPY -51.8 -85 37.5 100 93.2 -22 -91.2 85 71.3 88.5
EURJPY -17.1 -81.7 3.5 93.2 100 -15.4 -79.1 88.4 49.7 88.1
USDCAD 23.3 3.7 -29.9 -22 -15.4 100 11.9 -2.2 -7.2 -8.5
AUDUSD 61.2 73.7 -42.8 -91.2 -79.1 11.9 100 -90.8 -86.7 -90.8
EURAUD -22.5 -70.8 3.4 85 88.4 -2.2 -90.8 100 66.4 94.6
USDZAR -76.4 -60.6 57 71.3 49.7 -7.2 -86.7 66.4 100 67.5
USDHKD -33.1 -68.6 13.2 88.5 88.1 -8.5 -90.8 94.6 67.5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 63.3 -63.1 -65.4 74.5 -80.5 87.3 -39.7 -86.8 31.9
GBPUSD 63.3 100 -61.1 -64.4 27 -63.7 54.3 -23.1 -54.6 15.5
USDCHF -63.1 -61.1 100 45.3 -43.3 46 -32.6 -17.2 28.7 26.3
USDJPY -65.4 -64.4 45.3 100 1.7 41.1 -51.2 15.1 51.7 -2.7
EURJPY 74.5 27 -43.3 1.7 100 -70 70.3 -39.5 -69.4 39.7
USDCAD -80.5 -63.7 46 41.1 -70 100 -86.2 62 83.7 -38.2
AUDUSD 87.3 54.3 -32.6 -51.2 70.3 -86.2 100 -79.5 -96 48.2
EURAUD -39.7 -23.1 -17.2 15.1 -39.5 62 -79.5 100 72.6 -50.1
USDZAR -86.8 -54.6 28.7 51.7 -69.4 83.7 -96 72.6 100 -54.7
USDHKD 31.9 15.5 26.3 -2.7 39.7 -38.2 48.2 -50.1 -54.7 100

Instrumente de tranzactionare