Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Coeficient de corelaţie evidenţiază similitudinea între două mişcări parităţi.

  • În cazul în care corelaţia este mare şi pozitiv atunci monedele sunt în mişcare, în acelaşi mod.
  • În cazul în care corelaţia este mare şi negative, atunci monedele sunt în mişcare în sens invers.
  • În cazul în corelaţie este mic valute nu se mişcă în acelaşi mod.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 29,7 -43,3 -48,2 70,6 16,3 15,3 70,1 -47,4 60,5
GBPUSD 29,7 100 -9,9 17,9 33,8 -34,7 52,2 -3,5 -33,6 3,4
USDCHF -43,3 -9,9 100 68,4 16,7 12,3 -32,1 -5,1 64,9 -69
USDJPY -48,2 17,9 68,4 100 17,1 -32,7 -39,8 -32,4 43,5 -61,7
EURJPY 70,6 33,8 16,7 17,1 100 3,8 -5,2 49,7 -15,2 10,1
USDCAD 16,3 -34,7 12,3 -32,7 3,8 100 -86,2 70,1 43,9 15,5
AUDUSD 15,3 52,2 -32,1 -39,8 -5,2 -86,2 100 -72,5 -83,6 9,9
EURAUD 70,1 -3,5 -5,1 -32,4 49,7 70,1 -72,5 100 12 33,5
USDZAR -47,4 -33,6 64,9 43,5 -15,2 43,9 -83,6 12 100 -58
USDHKD 60,5 3,4 -69 -61,7 10,1 15,5 9,9 33,5 -58 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 64 -84,4 -68,9 -27 15,6 87,6 41,7 27,8 -30,2
GBPUSD 64 100 -43,9 -33,9 -4,4 -9,8 65 9,6 -11,5 8,4
USDCHF -84,4 -43,9 100 94,6 71,1 -58,4 -79,9 -24,1 -65,4 57
USDJPY -68,9 -33,9 94,6 100 88,3 -76,6 -67,5 -15,6 -81,1 63,7
EURJPY -27 -4,4 71,1 88,3 100 -91,7 -32,9 6,1 -89,9 65,2
USDCAD 15,6 -9,8 -58,4 -76,6 -91,7 100 17,8 -1 87,9 -70,4
AUDUSD 87,6 65 -79,9 -67,5 -32,9 17,8 100 -7,3 30,1 -13,9
EURAUD 41,7 9,6 -24,1 -15,6 6,1 -1 -7,3 100 0,4 -36,6
USDZAR 27,8 -11,5 -65,4 -81,1 -89,9 87,9 30,1 0,4 100 -63,5
USDHKD -30,2 8,4 57 63,7 65,2 -70,4 -13,9 -36,6 -63,5 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 82,8 -34,2 -76,1 -22,6 32 78,8 -29,3 -73,5 2,4
GBPUSD 82,8 100 12,6 -56,1 -8,5 26,3 78,3 -44,6 -84,5 29,8
USDCHF -34,2 12,6 100 55,8 52 -40,8 -18,3 -3,5 -18,6 51,3
USDJPY -76,1 -56,1 55,8 100 80,4 -69,3 -57,4 18,2 45,3 13,3
EURJPY -22,6 -8,5 52 80,4 100 -74,6 -13,8 0,3 0,7 21,7
USDCAD 32 26,3 -40,8 -69,3 -74,6 100 14,5 7,3 -0,6 -18,2
AUDUSD 78,8 78,3 -18,3 -57,4 -13,8 14,5 100 -82 -68,2 2
EURAUD -29,3 -44,6 -3,5 18,2 0,3 7,3 -82 100 37,5 -1,1
USDZAR -73,5 -84,5 -18,6 45,3 0,7 -0,6 -68,2 37,5 100 -33
USDHKD 2,4 29,8 51,3 13,3 21,7 -18,2 2 -1,1 -33 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 68,3 -62,1 15,2 64,9 -68,6 67,1 -32,9 -37,3 -9,5
GBPUSD 68,3 100 -40,1 33,7 62,4 -54,6 75,2 -60,5 -18,1 -13,6
USDCHF -62,1 -40,1 100 17,9 -19 57,8 -34,6 11,5 9,6 -34,2
USDJPY 15,2 33,7 17,9 100 85 -46,9 69,3 -80,2 -44,8 -57,5
EURJPY 64,9 62,4 -19 85 100 -72,3 88,9 -79 -53,8 -49,5
USDCAD -68,6 -54,6 57,8 -46,9 -72,3 100 -74,1 58,2 60,3 13,5
AUDUSD 67,1 75,2 -34,6 69,3 88,9 -74,1 100 -92,1 -56,4 -45,1
EURAUD -32,9 -60,5 11,5 -80,2 -79 58,2 -92,1 100 51,7 52,3
USDZAR -37,3 -18,1 9,6 -44,8 -53,8 60,3 -56,4 51,7 100 44,3
USDHKD -9,5 -13,6 -34,2 -57,5 -49,5 13,5 -45,1 52,3 44,3 100

Instrumente de tranzactionare