Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Coeficient de corelaţie evidenţiază similitudinea între două mişcări parităţi.

  • În cazul în care corelaţia este mare şi pozitiv atunci monedele sunt în mişcare, în acelaşi mod.
  • În cazul în care corelaţia este mare şi negative, atunci monedele sunt în mişcare în sens invers.
  • În cazul în corelaţie este mic valute nu se mişcă în acelaşi mod.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -48,4 -75,4 -8,6 87,7 -76,6 71,3 24,7 17,4 33,8
GBPUSD -48,4 100 56,1 -48,8 -67,8 58,2 -27,5 -22,2 -73,9 -84,2
USDCHF -75,4 56,1 100 12,6 -63,4 75,3 -67,2 -0,9 -54,7 -51,5
USDJPY -8,6 -48,8 12,6 100 39,6 -13 -14,4 7,6 30,7 41
EURJPY 87,7 -67,8 -63,4 39,6 100 -76,3 58,1 27,6 30,2 50,1
USDCAD -76,6 58,2 75,3 -13 -76,3 100 -83,2 20,4 -31,5 -42,8
AUDUSD 71,3 -27,5 -67,2 -14,4 58,1 -83,2 100 -49,9 10,4 15,4
EURAUD 24,7 -22,2 -0,9 7,6 27,6 20,4 -49,9 100 5,8 19,6
USDZAR 17,4 -73,9 -54,7 30,7 30,2 -31,5 10,4 5,8 100 74,6
USDHKD 33,8 -84,2 -51,5 41 50,1 -42,8 15,4 19,6 74,6 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 61,7 -78,8 -65,8 -29,2 8,8 57,6 1 -66,6 4,3
GBPUSD 61,7 100 -59 -48 -27,1 10,6 83,6 -57,9 -85 -35,2
USDCHF -78,8 -59 100 72,1 48,9 -0,1 -52,8 8,3 76,1 35
USDJPY -65,8 -48 72,1 100 91,2 -60,6 -13,9 -30,1 71,8 25,4
EURJPY -29,2 -27,1 48,9 91,2 100 -72,1 13,7 -37,7 54,9 34,4
USDCAD 8,8 10,6 -0,1 -60,6 -72,1 100 -35,6 49,9 -17,9 2,4
AUDUSD 57,6 83,6 -52,8 -13,9 13,7 -35,6 100 -81,1 -67,5 -20,5
EURAUD 1 -57,9 8,3 -30,1 -37,7 49,9 -81,1 100 34,9 27,7
USDZAR -66,6 -85 76,1 71,8 54,9 -17,9 -67,5 34,9 100 36,5
USDHKD 4,3 -35,2 35 25,4 34,4 2,4 -20,5 27,7 36,5 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -70,1 -93,8 -84,6 39,3 -71,9 40,9 88,9 51,7 -86,8
GBPUSD -70,1 100 64,7 62,8 -21,7 65,9 -2,2 -75,6 -56,2 71,5
USDCHF -93,8 64,7 100 91,1 -16,5 59,2 -39,9 -82,7 -41,7 81,1
USDJPY -84,6 62,8 91,1 100 15,8 45,7 -44,6 -70,1 -29,4 67,2
EURJPY 39,3 -21,7 -16,5 15,8 100 -54,2 -0,7 43,6 44,8 -44,9
USDCAD -71,9 65,9 59,2 45,7 -54,2 100 -35,7 -60,9 -24 67,5
AUDUSD 40,9 -2,2 -39,9 -44,6 -0,7 -35,7 100 -5,4 -7,3 -17,3
EURAUD 88,9 -75,6 -82,7 -70,1 43,6 -60,9 -5,4 100 60,3 -86,4
USDZAR 51,7 -56,2 -41,7 -29,4 44,8 -24 -7,3 60,3 100 -50,1
USDHKD -86,8 71,5 81,1 67,2 -44,9 67,5 -17,3 -86,4 -50,1 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 25 -82,2 -62,9 -41,6 4,1 -21,8 50,8 -12,9 49,7
GBPUSD 25 100 9,4 -13,9 -8,7 -58,7 40,5 -27,9 -65,5 52,2
USDCHF -82,2 9,4 100 75,5 61,2 -33,8 51,7 -71,1 -7,3 -38,5
USDJPY -62,9 -13,9 75,5 100 97 -24,2 61,1 -74 1,7 -74,3
EURJPY -41,6 -8,7 61,2 97 100 -26,9 64,3 -70 -1,6 -71,2
USDCAD 4,1 -58,7 -33,8 -24,2 -26,9 100 -83,8 75,5 81,6 -5,3
AUDUSD -21,8 40,5 51,7 61,1 64,3 -83,8 100 -95,1 -69,5 -35,8
EURAUD 50,8 -27,9 -71,1 -74 -70 75,5 -95,1 100 57,3 47,3
USDZAR -12,9 -65,5 -7,3 1,7 -1,6 81,6 -69,5 57,3 100 -18,3
USDHKD 49,7 52,2 -38,5 -74,3 -71,2 -5,3 -35,8 47,3 -18,3 100

Instrumente de tranzactionare

Testați serviciile partenerului nostru și platforma de tranzacționare cu un cont gratuit demo timp de 30 de zile

Peste 200000 de clienți în toată lumea