Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Coeficient de corelaţie evidenţiază similitudinea între două mişcări parităţi.

  • În cazul în care corelaţia este mare şi pozitiv atunci monedele sunt în mişcare, în acelaşi mod.
  • În cazul în care corelaţia este mare şi negative, atunci monedele sunt în mişcare în sens invers.
  • În cazul în corelaţie este mic valute nu se mişcă în acelaşi mod.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 78.9 -95.7 -66.5 58.7 -53.1 89.1 -64.4 -75.5 31.1
GBPUSD 78.9 100 -71.9 -44.7 67.7 -51.5 53.9 -22.8 -76.5 33.6
USDCHF -95.7 -71.9 100 77.7 -47.8 47.4 -92.3 73.3 66.5 -22.4
USDJPY -66.5 -44.7 77.7 100 13.4 48.2 -69.9 61.2 34.7 -24.8
EURJPY 58.7 67.7 -47.8 13.4 100 -20.7 44.6 -19.8 -57.7 0.7
USDCAD -53.1 -51.5 47.4 48.2 -20.7 100 -55.4 45 53.9 -52.1
AUDUSD 89.1 53.9 -92.3 -69.9 44.6 -55.4 100 -92 -71.1 56.6
EURAUD -64.4 -22.8 73.3 61.2 -19.8 45 -92 100 45.1 -49.5
USDZAR -75.5 -76.5 66.5 34.7 -57.7 53.9 -71.1 45.1 100 -58
USDHKD 31.1 33.6 -22.4 -24.8 0.7 -52.1 56.6 -49.5 -58 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 34.4 4.9 39.7 68.1 -77.2 67 54.9 42.7 39
GBPUSD 34.4 100 -62.3 -38.2 -17.7 10.9 57.3 -19.3 -46.8 -2.8
USDCHF 4.9 -62.3 100 89.4 73.1 -45 -49.8 62.7 87.8 11.6
USDJPY 39.7 -38.2 89.4 100 94.2 -70.9 -22.4 77.4 96.6 17.4
EURJPY 68.1 -17.7 73.1 94.2 100 -84.7 6.5 81.8 92.5 28.2
USDCAD -77.2 10.9 -45 -70.9 -84.7 100 -35.6 -60.8 -71.7 -26.4
AUDUSD 67 57.3 -49.8 -22.4 6.5 -35.6 100 -25.1 -18 12.2
EURAUD 54.9 -19.3 62.7 77.4 81.8 -60.8 -25.1 100 76.1 37.2
USDZAR 42.7 -46.8 87.8 96.6 92.5 -71.7 -18 76.1 100 18.1
USDHKD 39 -2.8 11.6 17.4 28.2 -26.4 12.2 37.2 18.1 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 57.1 -80 -36.3 64.8 -77.7 23.7 40.1 -33 9.9
GBPUSD 57.1 100 -55.8 -71.5 -4.6 -44.1 70.6 -30.8 -75.3 39.5
USDCHF -80 -55.8 100 68 -20.1 40.6 -10.8 -39.8 32.5 14.5
USDJPY -36.3 -71.5 68 100 47.4 3.9 -53.8 28 71.9 -24.6
EURJPY 64.8 -4.6 -20.1 47.4 100 -70 -21.7 60.9 27.6 -10.6
USDCAD -77.7 -44.1 40.6 3.9 -70 100 -34.2 -16.2 25.4 -25.2
AUDUSD 23.7 70.6 -10.8 -53.8 -21.7 -34.2 100 -79.5 -91.7 77.3
EURAUD 40.1 -30.8 -39.8 28 60.9 -16.2 -79.5 100 65.9 -66.7
USDZAR -33 -75.3 32.5 71.9 27.6 25.4 -91.7 65.9 100 -71.1
USDHKD 9.9 39.5 14.5 -24.6 -10.6 -25.2 77.3 -66.7 -71.1 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 22.1 -76 -47.1 7.8 -73.9 81.4 -7.4 -69.4 9.4
GBPUSD 22.1 100 22.3 61.3 82.8 -53.6 7.4 16.9 33.5 -72.5
USDCHF -76 22.3 100 84.8 49.6 48.7 -81.9 40.1 83.3 -55
USDJPY -47.1 61.3 84.8 100 84.3 15.7 -65.2 49.7 81.7 -76
EURJPY 7.8 82.8 49.6 84.3 100 -27.2 -23.9 51.5 48.8 -79.2
USDCAD -73.9 -53.6 48.7 15.7 -27.2 100 -71 23.8 42.5 25.5
AUDUSD 81.4 7.4 -81.9 -65.2 -23.9 -71 100 -64 -83.9 30.6
EURAUD -7.4 16.9 40.1 49.7 51.5 23.8 -64 100 51.7 -40.4
USDZAR -69.4 33.5 83.3 81.7 48.8 42.5 -83.9 51.7 100 -63.2
USDHKD 9.4 -72.5 -55 -76 -79.2 25.5 30.6 -40.4 -63.2 100

Instrumente de tranzactionare

Testați serviciile partenerului nostru și platforma de tranzacționare cu un cont gratuit demo timp de 30 de zile

Peste 200000 de clienți în toată lumea