Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Coeficient de corelaţie evidenţiază similitudinea între două mişcări parităţi.

  • În cazul în care corelaţia este mare şi pozitiv atunci monedele sunt în mişcare, în acelaşi mod.
  • În cazul în care corelaţia este mare şi negative, atunci monedele sunt în mişcare în sens invers.
  • În cazul în corelaţie este mic valute nu se mişcă în acelaşi mod.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 67,6 -85,3 -74,1 -25,2 -82,6 80,1 -25,5 -39,5 29,7
GBPUSD 67,6 100 -85,5 -97 -84,6 -81,7 86,4 -68,5 -64,1 83,4
USDCHF -85,3 -85,5 100 89,3 54,8 83 -75,4 27,9 49,2 -63,6
USDJPY -74,1 -97 89,3 100 83,2 85,3 -84,1 57,8 67,2 -79
EURJPY -25,2 -84,6 54,8 83,2 100 56,6 -56 63,4 66,8 -89,5
USDCAD -82,6 -81,7 83 85,3 56,6 100 -85 51,5 70,7 -50,8
AUDUSD 80,1 86,4 -75,4 -84,1 -56 -85 100 -78,1 -48,2 50
EURAUD -25,5 -68,5 27,9 57,8 63,4 51,5 -78,1 100 35,6 -49,2
USDZAR -39,5 -64,1 49,2 67,2 66,8 70,7 -48,2 35,6 100 -66,3
USDHKD 29,7 83,4 -63,6 -79 -89,5 -50,8 50 -49,2 -66,3 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 85,1 -96 -89,5 -44,5 -74,6 87,2 -59,1 -73,8 -21,7
GBPUSD 85,1 100 -87,5 -86,8 -59,3 -51,6 96,6 -87,2 -85,4 -6,8
USDCHF -96 -87,5 100 95,7 62,2 67,5 -89,4 66,2 68,8 18,8
USDJPY -89,5 -86,8 95,7 100 79,7 52,2 -88,4 70 65,1 7,2
EURJPY -44,5 -59,3 62,2 79,7 100 3,6 -59,9 61 31,1 -15,9
USDCAD -74,6 -51,6 67,5 52,2 3,6 100 -54,3 26 34,8 41,7
AUDUSD 87,2 96,6 -89,4 -88,4 -59,9 -54,3 100 -91 -86,2 -12,1
EURAUD -59,1 -87,2 66,2 70 61 26 -91 100 79,6 1,1
USDZAR -73,8 -85,4 68,8 65,1 31,1 34,8 -86,2 79,6 100 -1,5
USDHKD -21,7 -6,8 18,8 7,2 -15,9 41,7 -12,1 1,1 -1,5 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 87,1 -69,6 -56,2 4,4 -70,4 42,7 -6,8 -64,8 63,7
GBPUSD 87,1 100 -48,7 -35,5 20,1 -47,5 22,4 10,4 -38,3 58,5
USDCHF -69,6 -48,7 100 92,9 61,9 86,5 -88,2 69,3 86,2 -48
USDJPY -56,2 -35,5 92,9 100 80,1 79 -92,9 79,8 83,9 -26
EURJPY 4,4 20,1 61,9 80,1 100 44,2 -81,4 91,5 54,3 14,7
USDCAD -70,4 -47,5 86,5 79 44,2 100 -80,6 60,6 85,3 -58
AUDUSD 42,7 22,4 -88,2 -92,9 -81,4 -80,6 100 -93,1 -86,6 30
EURAUD -6,8 10,4 69,3 79,8 91,5 60,6 -93,1 100 69,5 -7,7
USDZAR -64,8 -38,3 86,2 83,9 54,3 85,3 -86,6 69,5 100 -48,2
USDHKD 63,7 58,5 -48 -26 14,7 -58 30 -7,7 -48,2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 12,9 -88,8 -77,9 -0,4 -59,5 50,6 31,9 -12,6 -56,2
GBPUSD 12,9 100 25,2 29,2 62,3 54,7 -32,6 46,8 39,9 51,1
USDCHF -88,8 25,2 100 93,1 38,4 80,2 -68,2 -3 37,1 76,1
USDJPY -77,9 29,2 93,1 100 63 69,3 -64,3 2,2 26,6 72,3
EURJPY -0,4 62,3 38,4 63 100 36,6 -39,7 43 26,8 45,6
USDCAD -59,5 54,7 80,2 69,3 36,6 100 -74,7 29,8 71,2 85,7
AUDUSD 50,6 -32,6 -68,2 -64,3 -39,7 -74,7 100 -65,6 -53,9 -55,3
EURAUD 31,9 46,8 -3 2,2 43 29,8 -65,6 100 48,2 11,4
USDZAR -12,6 39,9 37,1 26,6 26,8 71,2 -53,9 48,2 100 55,4
USDHKD -56,2 51,1 76,1 72,3 45,6 85,7 -55,3 11,4 55,4 100

Instrumente de tranzactionare