Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0.9201 EUR
1 GBP = 1.1959 EUR
1 EUR = 6.6851 TRY
1 TRY = 0.1496 EUR
1 EUR = 122.1780 ALL
1 USD = 6.1510 TRY
1 AUD = 0.6073 EUR
1 EUR = 338.7010 HUF
1 CAD = 0.6928 EUR
1 EUR = 1.6465 AUD
1 EUR = 3.9922 AED
1 SEK = 0.0946 EUR
1 EUR = 1.0617 CHF
1 EUR = 1.0868 USD
1 EUR = 3.7248 ILS
1 RUB = 0.0141 EUR
1 EUR = 1.9545 BGN
1 EUR = 0.8362 GBP
1 EUR = 4.8102 RON
1 EUR = 3.0214 GEL
1 TRY = 0.1626 USD
1 HUF = 0.0030 EUR
1 JPY = 0.0083 EUR
1 USD = 0.7694 GBP
1 EUR = 117.5410 RSD
1 PLN = 0.2324 EUR
1 EUR = 1.4435 CAD
1 EUR = 61.5433 MKD
1 BRL = 0.2097 EUR
1 DKK = 0.1339 EUR
1 EUR = 34.6124 THB
1 EUR = 25.2559 CZK
1 EUR = 4.6098 MYR
1 EUR = 71.0125 RUB
1 UAH = 0.0376 EUR
1 EUR = 4.3034 PLN
1 INR = 0.0128 EUR
1 EUR = 0.0001 BTC
1 CHF = 0.9419 EUR
1 EUR = 78.1059 INR
1 KRW = 0.0008 EUR
1 EUR = 7.6494 CNY
1 EUR = 4.0784 SAR
1 EUR = 10.5694 SEK
1 XRP = 0.2341 EUR
1 EUR = 16.9335 EGP
1 ZAR = 0.0605 EUR
1 EUR = 55.4330 PHP
1 CZK = 0.0396 EUR
1 AED = 0.2505 EUR
1 EUR = 67.1279 ARS
1 XDG = 0.0023 EUR
1 EUR = 0.7706 JOD
1 EUR = 26.5689 UAH
1 EUR = 10.1762 NOK
1 EUR = 4.7693 BRL
1 MKD = 0.0162 EUR
1 LBP = 0.0006 EUR
1 EUR = 3717.3000 COP
1 GBP = 146.1167 ALL
1 IRR = 0.0000 EUR
1 VND = 0.0000 EUR
1 ISK = 0.0072 EUR
1 MYR = 0.2169 EUR
1 EUR = 5.7840 GHS
1 EUR = 518.0130 AMD
1 EUR = 1.5200 SGD
1 EUR = 15144.8000 IDR
1 USD = 0.9769 CHF
1 EUR = 3.1084 TND
1 EUR = 0.3325 KWD
1 IQD = 0.0008 EUR
1 KES = 0.0091 EUR