Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0.8750 EUR
1 EUR = 6.9202 TRY
1 GBP = 1.1151 EUR
1 TRY = 0.1445 EUR
1 USD = 6.0553 TRY
1 TRY = 0.1651 USD
1 EUR = 125.4940 ALL
1 RUB = 0.0130 EUR
1 EUR = 0.8968 GBP
1 EUR = 4.6497 RON
1 EUR = 1.5651 AUD
1 EUR = 1.1364 CHF
1 EUR = 1.1428 USD
1 SEK = 0.0954 EUR
1 CAD = 0.6698 EUR
1 PLN = 0.2325 EUR
1 AUD = 0.6389 EUR
1 EUR = 61.6517 MKD
1 EUR = 1.9537 BGN
1 EUR = 4.1837 ILS
1 EUR = 1.4930 CAD
1 EUR = 2.8288 GEL
1 CHF = 0.8799 EUR
1 EUR = 322.8250 HUF
1 EUR = 117.9410 RSD
1 JPY = 0.0079 EUR
1 EUR = 20.4693 EGP
1 EUR = 7.4110 HRK
1 EUR = 161794.0000 VEF
1 EUR = 76.7467 RUB
1 EUR = 7.8456 CNY
1 USD = 0.7847 GBP
1 EUR = 4.1978 AED
1 EUR = 25.7180 CZK
1 UAH = 0.0314 EUR
1 DKK = 0.1341 EUR
1 INR = 0.0125 EUR
1 EUR = 79.8098 INR
1 EUR = 16387.6000 IDR
1 ZAR = 0.0649 EUR
1 EUR = 4.3015 PLN
1 EUR = 0.3469 KWD
1 HUF = 0.0031 EUR
1 EUR = 21.6257 MXN
1 EUR = 9.6718 NOK
1 EUR = 588.5490 SYP
1 EUR = 37.8787 THB
1 TRY = 1.1337 CNY
1 ISK = 0.0081 EUR