Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0,8674 EUR
1 GBP = 1,1339 EUR
1 EUR = 6,5105 TRY
1 EUR = 125,1380 ALL
1 TRY = 0,1536 EUR
1 EUR = 1,6191 AUD
1 SEK = 0,0965 EUR
1 EUR = 1,1482 CHF
1 EUR = 323,4920 HUF
1 EUR = 0,8819 GBP
1 EUR = 4,6749 RON
1 RUB = 0,0132 EUR
1 EUR = 61,7784 MKD
1 EUR = 10,3628 SEK
1 PLN = 0,2325 EUR
1 EUR = 1,9612 BGN
1 USD = 5,6475 TRY
1 EUR = 118,5860 RSD
1 EUR = 25,8881 CZK
1 AUD = 0,6176 EUR
1 EUR = 1,1528 USD
1 JPY = 0,0077 EUR
1 EUR = 1,5119 CAD
1 EUR = 4,2344 AED
1 EUR = 4,3014 PLN
1 EUR = 7,9886 CNY
1 INR = 0,0118 EUR
1 CAD = 0,6614 EUR
1 EUR = 4,7934 MYR
1 EUR = 4,3245 SAR
1 USD = 0,7650 GBP
1 EUR = 84,7015 INR
1 EUR = 0,0002 BTC
1 EUR = 2,8209 GEL
1 EUR = 20,6256 EGP
1 EUR = 4,2171 ILS
1 DKK = 0,1339 EUR
1 CHF = 0,8710 EUR
1 IDR = 0,0001 EUR
1 EUR = 22,2147 MXN
1 MKD = 0,0162 EUR
1 EUR = 4,2803 BRL
1 EUR = 42,0675 ARS
1 EUR = 17499,8000 IDR
1 CZK = 0,0386 EUR
1 EUR = 9,4800 NOK
1 EUR = 37,5213 THB
1 HUF = 0,0031 EUR
1 UAH = 0,0309 EUR
1 EUR = 1,7483 NZD
1 EUR = 75,5065 RUB
1 RSD = 0,0084 EUR
1 BRL = 0,2336 EUR
1 EUR = 0,8179 JOD
1 EUR = 153,7220 PKR
1 THB = 0,0267 EUR
1 ZAR = 0,0602 EUR
1 EUR = 1,5878 SGD
1 ISK = 0,0074 EUR
1 EUR = 4,1974 QAR
1 EUR = 3543,3700 COP
1 EUR = 286443,0000 VEF
1 EUR = 61,8415 PHP
1 AED = 0,2362 EUR
1 EUR = 3,2704 TND
1 IRR = 0,0000 EUR
1 EUR = 4052,1500 MGA
1 EUR = 10,9241 MAD
1 USD = 3,6581 ILS
1 AUD = 16555,9282 VND