Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0.8449 EUR
1 GBP = 1.1008 EUR
1 JPY = 0.0081 EUR
1 EUR = 123.9170 ALL
1 EUR = 9.4422 TRY
1 TRY = 0.1059 EUR
1 AUD = 0.6014 EUR
1 USD = 7.9773 TRY
1 CAD = 0.6423 EUR
1 EUR = 3.8172 GEL
1 SEK = 0.0964 EUR
1 EUR = 1.6629 AUD
1 RUB = 0.0111 EUR
1 EUR = 17355.1000 IDR
1 PLN = 0.2191 EUR
1 EUR = 1.5569 CAD
1 XAU = 1604.8067 EUR
1 EUR = 365.3870 HUF
1 EUR = 90.3439 RUB
1 USD = 0.7675 GBP
1 BRL = 0.1503 EUR
1 EUR = 4.3477 AED
1 ZAR = 0.0520 EUR
1 USD = 6.6812 CNY
1 KRW = 0.0007 EUR
1 CHF = 0.9337 EUR
1 EUR = 1.9518 BGN
1 IRR = 0.0000 EUR
1 EUR = 0.0001 BTC
1 UAH = 0.0298 EUR
1 EUR = 191.1090 PKR
1 USD = 104.8528 JPY
1 EUR = 570.0610 AMD
1 EUR = 33.5115 UAH
1 EUR = 4.4394 SAR
1 EUR = 57.4098 PHP
1 EUR = 3.9989 ILS
1 EUR = 69.1846 DOP
1 EUR = 0.8392 JOD
1 AED = 0.2300 EUR
1 KES = 0.0077 EUR
1 EUR = 1.1836 USD
1 HUF = 0.0027 EUR
1 EUR = 10.3745 SEK
1 EUR = 1.0711 CHF
1 CZK = 0.0367 EUR
1 EUR = 294120.0000 VEF
1 HKD = 0.1090 EUR
1 EUR = 0.9085 GBP
1 EUR = 1335.4900 KRW
1 EUR = 4.3128 QAR
1 EUR = 506.7380 KZT
1 EUR = 27.2130 CZK
1 EUR = 87.3083 INR
1 EUR = 18.6316 EGP
1 EUR = 24.7864 MXN
1 EUR = 37.0953 THB
1 EUR = 4.6054 XRP
1 ISK = 0.0061 EUR
1 EUR = 92.3815 ARS
1 MXN = 0.0403 EUR
1 TRY = 0.1254 USD
1 GBP = 136.4023 ALL
1 GBP = 1.8304 AUD
1 XRP = 0.2171 EUR