Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0.8893 EUR
1 GBP = 1.1102 EUR
1 EUR = 124.2010 ALL
1 SEK = 0.0954 EUR
1 AUD = 0.6176 EUR
1 TRY = 0.1296 EUR
1 EUR = 7.7174 TRY
1 EUR = 3.4354 GEL
1 EUR = 1.6192 AUD
1 USD = 6.8630 TRY
1 EUR = 4.8365 RON
1 EUR = 1.9568 BGN
1 RUB = 0.0124 EUR
1 EUR = 10.4772 SEK
1 CAD = 0.6563 EUR
1 USD = 0.8010 GBP
1 EUR = 1.5237 CAD
1 EUR = 10.6551 NOK
1 GBP = 137.8853 ALL
1 EUR = 26.6701 CZK
1 EUR = 0.9008 GBP
1 KRW = 0.0007 EUR
1 JPY = 0.0083 EUR
1 DKK = 0.1342 EUR
1 XRP = 0.1575 EUR
1 AUD = 0.6945 USD
1 EUR = 0.0001 BTC
1 EUR = 145.1960 DZD
1 EUR = 1.0634 CHF
1 EUR = 6.3492 XRP
1 EUR = 4.1303 AED
1 EUR = 3.8631 ILS
1 EUR = 18.1330 EGP
1 HUF = 0.0028 EUR
1 BRL = 0.1673 EUR
1 XAU = 1578.7313 EUR
1 EUR = 80.3477 RUB
1 EUR = 1.1245 USD
1 NOK = 0.0939 EUR
1 UAH = 0.0327 EUR
1 MYR = 0.2074 EUR
1 EUR = 16341.8000 IDR
1 EUR = 188.4380 PKR
1 EUR = 4.8213 MYR
1 RSD = 0.0085 EUR
1 EUR = 0.3463 KWD
1 EUR = 7.9462 CNY
1 MKD = 0.0162 EUR
1 EUR = 30.5373 UAH
1 LBP = 0.0006 EUR
1 EUR = 279424.0000 VEF
1 EUR = 83.9771 INR
1 CHF = 0.9404 EUR
1 EUR = 353.2790 HUF
1 EUR = 4.4617 PLN
1 PLN = 0.2241 EUR
1 EUR = 117.5890 RSD
1 ALL = 0.0081 EUR
1 BTC = 8081.1999 EUR
1 EUR = 4.2182 SAR
1 INR = 0.0119 EUR
1 EUR = 576.7450 SYP
1 EUR = 25.1732 MXN
1 EUR = 61.6995 MKD
1 EUR = 5.9770 BRL
1 EUR = 34.9960 THB
1 EUR = 4095.9600 COP
1 EUR = 1348.7600 KRW
1 ISK = 0.0064 EUR