Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 TRY = 0.0300 EUR
1 USD = 0.9231 EUR
1 GBP = 1.1705 EUR
1 EUR = 33.3843 TRY
1 CAD = 0.6845 EUR
1 AUD = 0.6051 EUR
1 EUR = 38.8643 THB
1 MKD = 0.0162 EUR
1 NOK = 0.0876 EUR
1 EUR = 389.4440 HUF
1 EUR = 103.8290 ALL
1 HUF = 0.0026 EUR
1 CZK = 0.0394 EUR
1 XAU = 1879.1482 EUR
1 VEF = 0.0000 EUR
1 EUR = 0.0001 XCP
1 EUR = 1.0833 BSD
1 KRW = 0.0007 EUR
1 AED = 0.2513 EUR
1 IRR = 0.0000 EUR
1 EUR = 1.0833 CUC
1 EUR = 283463.0000 VEF
1 USD = 1.3486 CAD
1 EUR = 907.6350 ARS
1 EUR = 26690.8000 VND
1 EUR = 18.5411 MXN
1 INR = 0.0111 EUR
1 EUR = 2.1665 BBD
1 EUR = 25.3784 CZK
1 UAH = 0.0241 EUR
1 EUR = 11.1897 SEK
1 PLN = 0.2320 EUR
1 EUR = 1.6525 AUD
1 EUR = 2.8706 GEL
1 CHF = 1.0483 EUR
1 EUR = 117.3570 RSD
1 GEL = 0.3484 EUR
1 EUR = 33.4393 EGP
1 EUR = 4912.5300 MGA
1 MDL = 0.0518 EUR
1 EUR = 3.9787 AED
1 USD = 24639.5569 VND
1 USD = 30.8186 TRY
1 EUR = 24.8925 ZMW
1 CNY = 0.1283 EUR
1 LBP = 0.0000 EUR
1 USD = 22.9795 ZMW
1 EUR = 2762.2800 TZS
1 EUR = 63.6950 DOP
1 USD = 95.8495 ALL
1 USD = 261678.2829 VEF