Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0,8892 EUR
1 GBP = 1,1557 EUR
1 EUR = 6,5350 TRY
1 TRY = 0,1530 EUR
1 EUR = 124,1500 ALL
1 EUR = 1,5713 AUD
1 SEK = 0,0956 EUR
1 EUR = 4,7574 RON
1 USD = 5,8112 TRY
1 EUR = 1,1409 CHF
1 EUR = 1,9685 BGN
1 RUB = 0,0139 EUR
1 CAD = 0,6636 EUR
1 EUR = 320,1090 HUF
1 EUR = 4,2822 PLN
1 EUR = 61,5193 MKD
1 EUR = 1,5068 CAD
1 PLN = 0,2335 EUR
1 EUR = 0,8653 GBP
1 EUR = 4,0423 ILS
1 HUF = 0,0031 EUR
1 EUR = 10,4598 SEK
1 AUD = 0,6364 EUR
1 EUR = 1,1245 USD
1 EUR = 3,0307 GEL
1 EUR = 15803,7000 IDR
1 JPY = 0,0079 EUR
1 EUR = 25,6993 CZK
1 EUR = 118,1230 RSD
1 EUR = 7,5394 CNY
1 EUR = 4,1307 AED
1 INR = 0,0128 EUR
1 EUR = 19,3265 EGP
1 EUR = 78,0325 INR
1 DKK = 0,1339 EUR
1 CHF = 0,8765 EUR
1 EUR = 0,0002 BTC
1 UAH = 0,0331 EUR
1 EUR = 9,5707 NOK
1 BRL = 0,2259 EUR
1 USD = 0,7695 GBP
1 EUR = 10,8142 MAD
1 EUR = 4,2172 SAR
1 EUR = 4,6472 MYR
1 EUR = 4,4262 BRL
1 EUR = 543,4960 AMD
1 EUR = 46,8465 ARS
1 ZAR = 0,0633 EUR
1 EUR = 35,7933 THB
1 CZK = 0,0389 EUR
1 EUR = 7,4470 HRK
1 XAU = 1134,3862 EUR
1 AED = 0,2421 EUR
1 KRW = 0,0008 EUR
1 ISK = 0,0074 EUR
1 EUR = 58,1147 PHP
1 MKD = 0,0163 EUR
1 EUR = 21,1082 MXN
1 EUR = 9502,4400 UZS
1 EUR = 1,5236 SGD
1 EUR = 3553,7800 COP
1 LBP = 0,0006 EUR
1 ALL = 0,0081 EUR
1 USD = 0,0002 BTC
1 TRY = 0,1721 USD
1 EUR = 32,4995 ETB
1 EUR = 71,9848 RUB
1 EUR = 30,2014 UAH
1 EUR = 404,8380 NGN
1 EUR = 1278,1400 KRW
1 EUR = 0,3420 KWD
1 USD = 3,5945 ILS
1 EUR = 125,8600 JPY
1 EUR = 279437,0000 VEF
1 MYR = 0,2152 EUR
1 EUR = 1,9546 BAM
1 HKD = 0,1134 EUR
1 THB = 0,0279 EUR
1 EUR = 5,7633 GHS
1 EUR = 3997,7700 MGA
1 RUB = 0,4196 UAH
1 EUR = 1,9145 AZN
1 GBP = 1,3185 CHF
1 EUR = 17,3743 MVR