Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0,8908 EUR
1 GBP = 1,0937 EUR
1 EUR = 6,4654 TRY
1 TRY = 0,1547 EUR
1 EUR = 121,9910 ALL
1 AUD = 0,6016 EUR
1 RUB = 0,0135 EUR
1 EUR = 1,6623 AUD
1 SEK = 0,0928 EUR
1 EUR = 4,7580 RON
1 CAD = 0,6690 EUR
1 EUR = 1,0940 CHF
1 BRL = 0,2162 EUR
1 EUR = 1,9716 BGN
1 EUR = 1,1226 USD
1 EUR = 62,2959 MKD
1 EUR = 3,2858 GEL
1 EUR = 118,8590 RSD
1 EUR = 7,4422 HRK
1 EUR = 26,0349 CZK
1 EUR = 1,4947 CAD
1 EUR = 3,9422 ILS
1 PLN = 0,2268 EUR
1 INR = 0,0124 EUR
1 EUR = 15691,3000 IDR
1 EUR = 61,3909 ARS
1 EUR = 4,1235 AED
1 EUR = 331,5670 HUF
1 EUR = 0,9143 GBP
1 HUF = 0,0030 EUR
1 EUR = 4,7048 MYR
1 EUR = 7,9659 CNY
1 UAH = 0,0355 EUR
1 CHF = 0,9141 EUR
1 USD = 0,8145 GBP
1 XAU = 1359,9799 EUR
1 USD = 7,0960 CNY
1 USD = 5,7594 TRY
1 ZAR = 0,0584 EUR
1 EUR = 80,6303 INR
1 JPY = 0,0085 EUR
1 RSD = 0,0084 EUR
1 KRW = 0,0007 EUR
1 DKK = 0,1331 EUR
1 CZK = 0,0384 EUR
1 EUR = 0,0001 BTC
1 EUR = 34,1047 THB
1 EUR = 28,1893 UAH
1 EUR = 1,5571 SGD
1 EUR = 1,1226 CUC
1 EUR = 4,4091 PLN
1 EUR = 1,9859 BAM
1 HKD = 0,1136 EUR
1 EUR = 4,6255 BRL
1 EUR = 10,0299 NOK
1 LBP = 0,0006 EUR
1 EUR = 278949,0000 VEF
1 EUR = 534,2110 AMD
1 EUR = 179,6590 PKR
1 EUR = 22,3645 MXN
1 AED = 0,2425 EUR
1 NOK = 0,0997 EUR
1 EUR = 10,7758 SEK
1 EUR = 58,7788 PHP
1 MKD = 0,0161 EUR
1 EUR = 74,1188 RUB
1 MYR = 0,2125 EUR
1 ALL = 0,0082 EUR
1 HRK = 0,1344 EUR
1 THB = 0,0293 EUR
1 EUR = 17,1214 ZAR
1 EUR = 7,5121 DKK
1 EUR = 3,2104 TND
1 EUR = 32,8445 ETB
1 EUR = 18,4963 EGP
1 EUR = 134,4300 DZD
1 AUD = 0,6753 USD
1 EUR = 4,0873 QAR
1 EUR = 0,7959 JOD
1 TRY = 0,1736 USD
1 EUR = 3743,2400 COP
1 EUR = 0,3414 KWD
1 JOD = 1,2564 EUR
1 USD = 1,3314 CAD
1 USD = 0,9745 CHF
1 XXC = 0,6116 EUR