Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0,8852 EUR
1 GBP = 1,1413 EUR
1 EUR = 5,9545 TRY
1 EUR = 124,3740 ALL
1 EUR = 1,5808 AUD
1 SEK = 0,0955 EUR
1 TRY = 0,1679 EUR
1 RUB = 0,0134 EUR
1 EUR = 25,6723 CZK
1 AUD = 0,6326 EUR
1 EUR = 318,3690 HUF
1 CAD = 0,6683 EUR
1 USD = 0,7756 GBP
1 JPY = 0,0080 EUR
1 PLN = 0,2307 EUR
1 EUR = 4,7417 RON
1 EUR = 1,4963 CAD
1 EUR = 80,5836 INR
1 EUR = 10,4758 SEK
1 EUR = 35,3174 THB
1 EUR = 1,1358 CHF
1 EUR = 1,9574 BGN
1 EUR = 118,0500 RSD
1 EUR = 4,0896 ILS
1 DKK = 0,1340 EUR
1 EUR = 4,1492 AED
1 HUF = 0,0031 EUR
1 CHF = 0,8805 EUR
1 EUR = 7,4114 HRK
1 EUR = 280704,0000 VEF
1 EUR = 19,8101 EGP
1 EUR = 4,3351 PLN
1 UAH = 0,0325 EUR
1 INR = 0,0124 EUR
1 EUR = 61,8404 MKD
1 EUR = 7,6512 CNY
1 EUR = 2,9766 GEL
1 ZAR = 0,0629 EUR
1 ISK = 0,0075 EUR
1 RSD = 0,0085 EUR
1 EUR = 9,7562 NOK
1 EUR = 10,7740 MAD
1 EUR = 0,4349 OMR
1 USD = 5,2711 TRY
1 BRL = 0,2391 EUR
1 EUR = 74,8814 RUB
1 KRW = 0,0008 EUR
1 EUR = 550,0000 AMD
1 EUR = 21,7376 MXN
1 EUR = 1,9594 BAM
1 EUR = 4,1824 BRL
1 RUB = 0,4109 UAH
1 EUR = 0,8762 GBP
1 EUR = 15935,9000 IDR
1 AED = 0,2410 EUR
1 EUR = 1,5327 SGD
1 EUR = 0,4258 BHD
1 USD = 3,6202 ILS