Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 GBP = 1.1677 EUR
1 USD = 0.8495 EUR
1 EUR = 122.2770 ALL
1 TRY = 0.0993 EUR
1 EUR = 10.0719 TRY
1 CAD = 0.6750 EUR
1 AUD = 0.6244 EUR
1 EUR = 3.6317 GEL
1 USD = 8.5558 TRY
1 SEK = 0.0977 EUR
1 USD = 0.7275 GBP
1 EUR = 1.6015 AUD
1 BRL = 0.1634 EUR
1 EUR = 1.4816 CAD
1 EUR = 573.6810 AMD
1 ISK = 0.0067 EUR
1 EUR = 10.4578 NOK
1 EUR = 59.1218 PHP
1 EUR = 1.1772 USD
1 RUB = 0.0115 EUR
1 EUR = 360.2890 HUF
1 EUR = 1.6902 NZD
1 EUR = 21.3018 MDL
1 EUR = 10.2361 SEK
1 USD = 103.8710 ALL
1 GBP = 142.7834 ALL
1 EUR = 4.9225 RON
1 EUR = 442953000000.0000 VEF
1 EUR = 1.1772 CUC