Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 TRY = 0.0571 EUR
1 USD = 0.9473 EUR
1 GBP = 1.1625 EUR
1 CAD = 0.7356 EUR
1 EUR = 119.2580 ALL
1 MKD = 0.0163 EUR
1 EUR = 17.5205 TRY
1 BTC = 20014.2902 EUR
1 EUR = 56.0793 RUB
1 USD = 53.1250 RUB
1 AUD = 0.6559 EUR
1 EUR = 1.0556 USD
1 USD = 16.5975 TRY
1 SEK = 0.0935 EUR
1 UAH = 0.0321 EUR
1 EUR = 3.1035 GEL
1 EUR = 7.5298 HRK
1 EUR = 1.9544 BGN
1 EUR = 61.5039 MKD
1 ISK = 0.0072 EUR
1 EUR = 117.4590 RSD
1 RUB = 0.0178 EUR
1 KRW = 0.0007 EUR
1 BRL = 0.1807 EUR
1 EUR = 442.9890 AMD
1 EUR = 2652.2500 SYP
1 EUR = 3.6016 ILS
1 USD = 0.8149 GBP
1 EUR = 273544.0000 VEF
1 EUR = 97.8135 BDT
1 USD = 112.9754 ALL