Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0.8214 EUR
1 GBP = 1.1267 EUR
1 EUR = 123.6440 ALL
1 TRY = 0.1114 EUR
1 AUD = 0.6362 EUR
1 EUR = 4.0297 GEL
1 EUR = 0.0000 BTC
1 EUR = 8.9734 TRY
1 CAD = 0.6486 EUR
1 RUB = 0.0111 EUR
1 JPY = 0.0079 EUR
1 EUR = 1.5719 AUD
1 SEK = 0.0993 EUR
1 XRP = 0.2143 EUR
1 BTC = 25199.5807 EUR
1 USD = 7.3709 TRY
1 IRR = 0.0000 EUR
1 EUR = 4.4718 AED
1 PLN = 0.2206 EUR
1 EUR = 1.2174 USD
1 HKD = 0.1060 EUR
1 KRW = 0.0007 EUR
1 BRL = 0.1535 EUR
1 EUR = 0.8875 GBP
1 EUR = 4.6659 XRP
1 EUR = 36.4683 THB
1 EUR = 4.8743 RON
1 INR = 0.0113 EUR