Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0.9513 EUR
1 GBP = 1.1639 EUR
1 TRY = 0.0510 EUR
1 MKD = 0.0162 EUR
1 CAD = 0.7075 EUR
1 EUR = 57.4013 DOP
1 AUD = 0.6473 EUR
1 EUR = 2.8435 GEL
1 EUR = 25.8132 EGP
1 HUF = 0.0024 EUR
1 CHF = 1.0139 EUR
1 SEK = 0.0922 EUR
1 BTC = 16086.2480 EUR
1 EUR = 116.6880 ALL
1 RUB = 0.0155 EUR
1 RSD = 0.0085 EUR
1 USD = 18.6392 TRY
1 KRW = 0.0007 EUR
1 EUR = 36.5475 THB
1 JPY = 0.0070 EUR
1 ALL = 0.0086 EUR
1 EUR = 3.5662 ILS
1 EUR = 3.8274 QAR
1 EUR = 3.8611 AED
1 USD = 61.2149 RUB
1 XAU = 1710.5333 EUR
1 ISK = 0.0067 EUR