Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0,8843 EUR
1 GBP = 1,1132 EUR
1 EUR = 6,0659 TRY
1 EUR = 123,5450 ALL
1 EUR = 1,5752 AUD
1 EUR = 323,7960 HUF
1 SEK = 0,0976 EUR
1 PLN = 0,2331 EUR
1 EUR = 4,6574 RON
1 EUR = 1,9566 BGN
1 EUR = 25,7915 CZK
1 RUB = 0,0132 EUR
1 EUR = 4,2903 PLN
1 EUR = 118,4960 RSD
1 AUD = 0,6348 EUR
1 EUR = 4,1536 AED
1 TRY = 0,1649 EUR
1 EUR = 1,5135 CAD
1 EUR = 1,1287 CHF
1 HUF = 0,0031 EUR
1 EUR = 0,8983 GBP
1 EUR = 10,2456 SEK
1 EUR = 61,6585 MKD
1 JPY = 0,0078 EUR
1 CAD = 0,6607 EUR
1 ZAR = 0,0615 EUR
1 DKK = 0,1339 EUR
1 EUR = 4,7326 MYR
1 EUR = 0,0003 BTC
1 INR = 0,0123 EUR
1 UAH = 0,0319 EUR
1 CHF = 0,8860 EUR
1 ISK = 0,0072 EUR
1 EUR = 4,2667 ILS
1 EUR = 1,1308 USD
1 EUR = 81,3804 INR
1 USD = 0,7943 GBP
1 EUR = 3,0165 GEL
1 EUR = 7,8115 CNY
1 EUR = 1,5572 SGD
1 EUR = 37,1179 THB
1 EUR = 75,5690 RUB
1 EUR = 22,8866 MXN
1 NOK = 0,1027 EUR
1 USD = 6,9076 CNY
1 LBP = 0,0006 EUR
1 EUR = 10,8689 MAD
1 RSD = 0,0084 EUR
1 EUR = 20,3061 EGP
1 EUR = 16493,3000 IDR
1 EUR = 4,4295 BRL
1 CZK = 0,0388 EUR
1 EUR = 31,3517 UAH
1 EUR = 0,8029 JOD
1 EUR = 4,1878 QAR
1 EUR = 7,3919 HRK
1 THB = 0,0269 EUR
1 BRL = 0,2258 EUR
1 EUR = 547,0200 AMD
1 ALL = 0,1344 NET