Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 GBP = 1.1881 EUR
1 USD = 0.9032 EUR
1 EUR = 122.8780 ALL
1 EUR = 6.4333 TRY
1 TRY = 0.1554 EUR
1 EUR = 331.6720 HUF
1 SEK = 0.0948 EUR
1 EUR = 1.1072 USD
1 EUR = 1.6202 AUD
1 EUR = 4.7798 RON
1 AUD = 0.6172 EUR
1 EUR = 1.9562 BGN
1 EUR = 25.5263 CZK
1 EUR = 3.2329 GEL
1 UAH = 0.0381 EUR
1 EUR = 61.6545 MKD
1 RUB = 0.0142 EUR
1 CAD = 0.6826 EUR
1 EUR = 4.0668 AED
1 INR = 0.0127 EUR
1 EUR = 3.8404 ILS
1 HUF = 0.0030 EUR
1 EUR = 117.5680 RSD
1 PLN = 0.2331 EUR
1 DKK = 0.1338 EUR
1 EUR = 0.8417 GBP
1 EUR = 33.5572 THB
1 EUR = 1.4649 CAD
1 EUR = 4.2899 PLN
1 USD = 5.8107 TRY
1 EUR = 4.6070 MYR
1 BRL = 0.2180 EUR
1 EUR = 10.5437 SEK
1 EUR = 26.2574 UAH
1 JPY = 0.0083 EUR
1 EUR = 78.5471 INR
1 EUR = 1.0936 CHF
1 EUR = 66.3374 ARS
1 EUR = 17.8471 EGP
1 USD = 0.7602 GBP
1 CHF = 0.9144 EUR
1 EUR = 7.4740 DKK
1 KRW = 0.0008 EUR
1 ZAR = 0.0616 EUR
1 CZK = 0.0392 EUR
1 EUR = 10.1188 NOK
1 EUR = 56.1866 PHP
1 EUR = 7.4396 HRK
1 EUR = 0.7850 JOD
1 IDR = 0.0001 EUR
1 THB = 0.0298 EUR
1 EUR = 7.7932 CNY
1 EUR = 570.1770 SYP
1 EUR = 15502.3000 IDR
1 EUR = 70.3904 RUB
1 EUR = 10554.0000 UZS
1 EUR = 21.2651 MXN
1 USD = 1.7669 BGN
1 VND = 0.0000 EUR
1 EUR = 4.5866 BRL
1 EUR = 0.0002 BTC
1 EUR = 1.5055 SGD
1 EUR = 1.1072 CUC
1 XAU = 1319.6094 EUR
1 EUR = 25662.7000 VND
1 EUR = 171.7770 PKR
1 EUR = 275113.0000 VEF
1 EUR = 427.6140 KZT
1 MKD = 0.0162 EUR
1 EUR = 4.1520 SAR
1 ISK = 0.0074 EUR
1 TRY = 0.1721 USD
1 GBP = 145.9964 ALL
1 EUR = 1675.3600 LBP
1 USD = 0.9877 CHF