Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 USD = 22934.9244 VND
1 KRW = 20.5409 VND
1 TWD = 829.2966 VND
1 CNY = 3584.3220 VND
1 EUR = 27771.9000 VND
1 JPY = 209.1069 VND
1 USD = 27.6559 TWD
1 IDR = 1.6124 VND
1 MYR = 5583.0097 VND
1 PHP = 480.0127 VND
1 GBP = 32355.5488 VND
1 CAD = 18867.4208 VND
1 INR = 313.1836 VND
1 THB = 738.1236 VND
1 AUD = 17678.2986 VND
1 BTC = 820765088.6909 VND
1 AED = 6244.0475 VND
1 USD = 1116.5497 KRW
1 SGD = 17300.4541 VND
1 USD = 71.9487 RUB
1 AOA = 35.7243 VND
1 XDG = 6959.2945 VND
1 USD = 6.3987 CNY
1 LAK = 2.4244 VND
1 GBP = 1.1650 EUR
1 XAU = 51906.8765 TWD
1 CNH = 3588.8658 VND
1 RON = 5645.9574 VND
1 BRL = 4482.7369 VND
1 USD = 20.9699 CZK
1 USD = 3.7176 PLN
1 GBP = 1.4108 USD
1 USD = 641.9977 AOA
1 NOK = 2750.7825 VND
1 USD = 4.1080 MYR
1 USD = 109.6804 JPY
1 CZK = 1093.7091 VND
1 USD = 1.2156 CAD
1 EUR = 1.2109 USD
1 HKD = 2955.0516 VND
1 PLN = 6169.2164 VND
1 EUR = 25.3924 CZK
1 SEK = 2754.2471 VND
1 NZD = 16346.7968 VND
1 THB = 304.4545 LAK
1 JPY = 0.0091 USD
1 RUB = 318.7677 VND
1 TMT = 6534.1957 VND
1 TRY = 2734.6659 VND
1 USD = 287.5365 HUF
1 MOP = 2867.1586 VND
1 CHF = 25531.5100 VND
1 USD = 9459.9884 LAK
1 SAR = 6115.4075 VND
1 ZAR = 1670.4299 VND
1 KHR = 5.6179 VND
1 DKK = 3734.3181 VND
1 KWD = 76290.1409 VND
1 USD = 31.0719 THB
1 CAD = 0.8227 USD
1 BND = 17314.7998 VND
1 EGP = 1466.5417 VND
1 MMK = 13.9223 VND
1 CNY = 0.1563 USD
1 VND = 0.0000 USD
1 XCP = 323991460.3701 VND
1 USD = 8.3376 NOK
1 HUF = 79.7635 VND
1 USD = 1.2973 AUD
1 USD = 1.3257 SGD
1 NGN = 55.6675 VND
1 MXN = 1154.1473 VND
1 ARS = 241.0839 VND
1 KRW = 0.0009 USD
1 USD = 0.8258 EUR
1 OMR = 59572.0629 VND
1 CNY = 4.3221 TWD
1 KPW = 25.4832 VND
1 VND = 0.4125 LAK
1 PKR = 147.1133 VND
1 VEF = 0.0951 VND
1 BTN = 313.6190 VND
1 SGD = 3.0988 MYR
1 CNY = 17.1411 JPY
1 USD = 73.2316 INR
1 JPY = 0.0583 CNY
1 USD = 3.6731 AED
1 INR = 0.0137 USD
1 XAU = 43046197.4844 VND
1 USD = 4082.4841 KHR
1 PEN = 5889.8293 VND
1 USD = 1647.3532 MMK
1 UZS = 2.1653 VND
1 BTC = 35786.6925 USD
1 HKD = 0.1288 USD
1 USD = 47.7798 PHP
1 AZN = 13484.7779 VND
1 QAR = 6299.0970 VND
1 USD = 62.1248 MZN
1 USD = 4.0622 RON