евро амерички долар (EUR/USD) EUR/USD

informacije
дневни распон 1.1301 1.1345 дан 0.18%
недељно опсег 1.1301 1.1434 Недеља -0.72%
мјесечна 1.1272 1.1483 месец -0.35%
годишњи опсег 1.1272 1.1483 година -0.35%
1.1333 0.002 0.18%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Форекс волатилност

  Пријава