Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1.1872 0.0021 0.18%
Thông tin
khai mạc 1.185
phạm vi hàng ngày 1.1837 1.1875
phạm vi hàng tuần 1.1713 1.1875
phạm vi hàng năm 1.0341 1.2093
tuần 0.68%
tháng 1.88%
năm 12.85%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới