Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1.0863 0.0136 1.27%
Thông tin
khai mạc 1.0873
phạm vi hàng ngày 1.0821 1.0877
phạm vi hàng tuần 1.0821 1.0877
phạm vi hàng năm 1.0341 1.0906
tuần 1.27%
tháng 1.95%
năm 3.26%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày