Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.2074 1.2163 ngày -0.58%
phạm vi hàng tuần 1.2074 1.2163 tuần -0.58%
phạm vi hàng tháng 1.2074 1.235 tháng -1.11%
phạm vi hàng năm 1.2074 1.235 năm -1.11%
1.208 -0.007 -0.58%

Forex biến động

  Đăng nhập