Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1.1181 -0.0029 -0.26%
Thông tin
khai mạc 1.121
phạm vi hàng ngày 1.1161 1.1235
phạm vi hàng tuần 1.1161 1.1268
phạm vi hàng năm 1.0341 1.1268
tuần -0.23%
tháng 2.62%
năm 6.29%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày