Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1.0893 0.0013 0.12%
Thông tin
khai mạc 1.088
phạm vi hàng ngày 1.0863 1.0897
phạm vi hàng tuần 1.0805 1.0897
phạm vi hàng năm 1.0778 1.1225
tuần 0.42%
tháng -1.82%
năm -2.85%