Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.1582 1.1648 ngày 0.36%
phạm vi hàng tuần 1.1582 1.1665 tuần -0.04%
phạm vi hàng tháng 1.1524 1.167 tháng 0.58%
phạm vi hàng năm 1.1524 1.235 năm -4.71%
1.1641 0.0042 0.36%

Forex biến động

  Đăng nhập