Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.0805 1.094 ngày -0.85%
phạm vi hàng tuần 1.0802 1.1033 tuần -0.51%
phạm vi hàng tháng 1.0805 1.1033 tháng -0.45%
phạm vi hàng năm 1.0483 1.1033 năm 1.01%
1.0812 -0.0093 -0.85%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập