Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1.0701 0.0042 0.39%
Thông tin
khai mạc 1.0659
phạm vi hàng ngày 1.0625 1.071
phạm vi hàng tuần 1.0579 1.0719
phạm vi hàng năm 1.0341 1.0719
tuần 0.54%
tháng 1.72%
năm 1.72%