Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.1813 1.1826 ngày 0.04%
phạm vi hàng tuần 1.1764 1.1841 tuần 0.46%
phạm vi hàng tháng 1.1752 1.1895 tháng -0.26%
phạm vi hàng năm 1.1704 1.235 năm -3.19%
1.1826 0.0005 0.04%

Forex biến động

  Đăng nhập