Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1.1067 0.0002 0.02%
Thông tin
khai mạc 1.1064
phạm vi hàng ngày 1.1063 1.1071
phạm vi hàng tuần 1.1053 1.1078
phạm vi hàng năm 1.0879 1.157
tuần 0.06%
tháng 0.43%
năm -3.48%