Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1,1184 -0,0041 -0,36%
Thông tin
khai mạc 1,1225
phạm vi hàng ngày 1,1182 1,1243
phạm vi hàng tuần 1,1182 1,1247
phạm vi hàng năm 1,1107 1,157
tuần -0,23%
tháng 0,13%
năm -2,46%