Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.1255 1.1325 ngày 0.1%
phạm vi hàng tuần 1.1247 1.1371 tuần 0.46%
phạm vi hàng tháng 1.1185 1.1371 tháng 0.59%
phạm vi hàng năm 1.0638 1.1496 năm 0.79%
1.13 0.0012 0.1%
  Đăng nhập