Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.0813 1.086 ngày 0.24%
phạm vi hàng tuần 1.0813 1.086 tuần 0.24%
phạm vi hàng tháng 1.0695 1.0898 tháng 0.4%
phạm vi hàng năm 1.0695 1.1045 năm -1.73%
1.0847 0.0026 0.24%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập