Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.0467 1.0479 ngày -0.06%
phạm vi hàng tuần 1.0382 1.0615 tuần -0.79%
phạm vi hàng tháng 1.0467 1.0479 tháng -0.06%
phạm vi hàng năm 1.0349 1.1495 năm -7.92%
1.0473 -0.0006 -0.06%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập