Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.1787 1.1865 ngày 0.39%
phạm vi hàng tuần 1.1787 1.1865 tuần 0.39%
phạm vi hàng tháng 1.1689 1.1881 tháng 1.18%
phạm vi hàng năm 1.0638 1.2011 năm 5.79%
1.1861 0.0046 0.39%
  Đăng nhập