Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

Thông tin
phạm vi hàng ngày 1.1952 1.1987 ngày 0.23%
phạm vi hàng tuần 1.1872 1.1987 tuần 0.68%
phạm vi hàng tháng 1.1714 1.1987 tháng 2.17%
phạm vi hàng năm 1.1704 1.235 năm -1.92%
1.1981 0.0028 0.23%

Forex biến động

  Đăng nhập