Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1.1647 0.0008 0.07%
Thông tin
khai mạc 1.1639
phạm vi hàng ngày 1.1631 1.1712
phạm vi hàng tuần 1.1626 1.1712
phạm vi hàng năm 1.0341 1.1712
tuần -0.15%
tháng 1.94%
năm 10.71%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày