Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1,1245 0,001 0,09%
Thông tin
khai mạc 1,1235
phạm vi hàng ngày 1,1232 1,1248
phạm vi hàng tuần 1,1226 1,1324
phạm vi hàng năm 1,1176 1,157
tuần -0,47%
tháng 0,25%
năm -1,92%