Euro Đô la Mỹ (EUR/USD) EUR/USD

1.1876 -0.0072 -0.6%
Thông tin
khai mạc 1.1927
phạm vi hàng ngày 1.1869 1.1936
phạm vi hàng tuần 1.1869 1.1936
phạm vi hàng năm 1.0341 1.2093
tuần -0.6%
tháng -0.28%
năm 12.89%