ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) EUR/USD

1.1079 -0.0012 -0.11%
ข้อมูล
การเปิด 1.1091
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.1073 1.1113
ช่วงรายสัปดาห์ 1.1066 1.1114
ช่วงประจำปี 1.1027 1.157
สัปดาห์ -0.11%
เดือน 0.06%
ปี -3.38%