ยูโร สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EUR/USD) EUR/USD

1.1948 0.0003 0.02%
ข้อมูล
การเปิด 1.1945
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.1937 1.2004
ช่วงรายสัปดาห์ 1.1862 1.2035
ช่วงประจำปี 1.0341 1.2093
สัปดาห์ 0%
เดือน 0.32%
ปี 13.57%