ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) EUR/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.1319 1.1351 วัน 0.12%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.1315 1.1434 สัปดาห์ -0.64%
ช่วงรายเดือน 1.1272 1.1483 เดือน -0.27%
ช่วงประจำปี 1.1272 1.1483 ปี -0.27%
1.1342 0.0013 0.12%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ