ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) EUR/USD

1.126 0.0024 0.22%
ข้อมูล
การเปิด 1.1236
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.1235 1.1266
ช่วงรายสัปดาห์ 1.1181 1.1266
ช่วงประจำปี 1.1107 1.157
สัปดาห์ 0.45%
เดือน 0.82%
ปี -1.79%