กราฟ ยูโร สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EUR/USD) EUR/USD

1.1256 -0.006 -0.53 %

Information sur les cours
Ouverture 1.1317
Daily range 1.1214 1.1333
Weekly range 1.1087 1.1377
Yearly range 1.1087 1.1377
Week 0.88%
Month 3.97%
Year 3.55%