ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) EUR/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.1956 1.1969 วัน -0.02%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.1956 1.2113 สัปดาห์ -0.9%
ช่วงรายเดือน 1.1956 1.2113 เดือน -0.9%
ช่วงประจำปี 1.1952 1.235 ปี -2.05%
1.1965 -0.0002 -0.02%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ