ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) EUR/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.191 1.1964 วัน 0.44%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.191 1.1964 สัปดาห์ 0.44%
ช่วงรายเดือน 1.1603 1.1964 เดือน 2.71%
ช่วงประจำปี 1.0638 1.2011 ปี 6.7%
1.1963 0.0053 0.44%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ