ยูโร สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EUR/USD) EUR/USD

1.0701 0.0042 0.39%
ข้อมูล
การเปิด 1.0659
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.0625 1.071
ช่วงรายสัปดาห์ 1.0579 1.0719
ช่วงประจำปี 1.0341 1.0719
สัปดาห์ 0.54%
เดือน 1.72%
ปี 1.72%