ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) EUR/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.1683 1.1698 วัน 0.09%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.1683 1.1756 สัปดาห์ -0.23%
ช่วงรายเดือน 1.1683 1.1909 เดือน -0.95%
ช่วงประจำปี 1.1664 1.235 ปี -4.24%
1.1698 0.001 0.09%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ