ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) EUR/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.2071 1.213 วัน 0.28%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.2051 1.2182 สัปดาห์ -0.43%
ช่วงรายเดือน 1.1986 1.2182 เดือน 0.75%
ช่วงประจำปี 1.1704 1.235 ปี -0.86%
1.211 0.0033 0.28%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ