ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) EUR/USD

1.1121 -0.0063 -0.56%
ข้อมูล
การเปิด 1.1183
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.1112 1.1186
ช่วงรายสัปดาห์ 1.1053 1.12
ช่วงประจำปี 1.0879 1.157
สัปดาห์ 0.55%
เดือน 0.92%
ปี -3.01%