ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) EUR/USD

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.1782 1.1851 วัน 0.23%
ช่วงรายสัปดาห์ 1.1711 1.1864 สัปดาห์ 0.48%
ช่วงรายเดือน 1.1696 1.1917 เดือน 0.54%
ช่วงประจำปี 1.0638 1.1917 ปี 5.62%
1.1843 0.0027 0.23%
  เข้าสู่ระบบ