ευρώ δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD) EUR/USD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.0202 1.0369 ημέρα 0.88%
εβδομαδιαία σειρά 1.0159 1.0369 εβδομάδα 1.14%
μηνιαίο εύρος 1.0123 1.0369 μήνας 0.7%
ετήσιο εύρος 0.9952 1.1495 έτος -9.45%
1.0298 0.009 0.88%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση