ευρώ δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD) EUR/USD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.1398 1.1483 ημέρα -0.36%
εβδομαδιαία σειρά 1.1398 1.1483 εβδομάδα -0.36%
μηνιαίο εύρος 1.1272 1.1483 μήνας 0.37%
ετήσιο εύρος 1.1272 1.1483 έτος 0.37%
1.1415 -0.0041 -0.36%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση