ευρώ δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD) EUR/USD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.1683 1.1733 ημέρα 0.23%
εβδομαδιαία σειρά 1.1683 1.1756 εβδομάδα -0.08%
μηνιαίο εύρος 1.1683 1.1909 μήνας -0.81%
ετήσιο εύρος 1.1664 1.235 έτος -4.1%
1.1714 0.0027 0.23%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση