ευρώ δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD) EUR/USD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.1255 1.1325 ημέρα 0.1%
εβδομαδιαία σειρά 1.1255 1.1325 εβδομάδα 0.1%
μηνιαίο εύρος 1.1185 1.1371 μήνας 0.59%
ετήσιο εύρος 1.0638 1.1496 έτος 0.79%
1.13 0.0012 0.1%
  Σύνδεση