ευρώ δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD) EUR/USD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.1885 1.1903 ημέρα -0.08%
εβδομαδιαία σειρά 1.1885 1.1904 εβδομάδα -0.1%
μηνιαίο εύρος 1.1714 1.1926 μήνας 1.38%
ετήσιο εύρος 1.1704 1.235 έτος -2.68%
1.1889 -0.0009 -0.08%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση