ευρώ δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD) EUR/USD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.2063 1.2087 ημέρα -0.1%
εβδομαδιαία σειρά 1.2063 1.2087 εβδομάδα -0.1%
μηνιαίο εύρος 1.2063 1.235 μήνας -1.2%
ετήσιο εύρος 1.2063 1.235 έτος -1.2%
1.2068 -0.0012 -0.1%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση