Ευρώ Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών (EUR/USD) EUR/USD

1.0701 0.0042 0.39%
Πληροφορίες
άνοιγμα 1.0659
το εύρος της ημερήσιας 1.0625 1.071
εβδομαδιαία σειρά 1.0579 1.0719
ετήσιο εύρος 1.0341 1.0719
εβδομάδα 0.54%
μήνας 1.72%
έτος 1.72%