ευρώ δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD) EUR/USD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.0813 1.0887 ημέρα -0.64%
εβδομαδιαία σειρά 1.0813 1.0887 εβδομάδα -0.64%
μηνιαίο εύρος 1.0813 1.0913 μήνας -0.72%
ετήσιο εύρος 1.0449 1.1276 έτος 1.02%
1.0813 -0.007 -0.64%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση