ευρώ δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD) EUR/USD

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 1.1011 1.1023 ημέρα 0.1%
εβδομαδιαία σειρά 1.0802 1.1033 εβδομάδα 1.43%
μηνιαίο εύρος 1.0852 1.1033 μήνας 1.5%
ετήσιο εύρος 1.0483 1.1033 έτος 2.98%
1.1023 0.0011 0.1%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση