Romen leyi / Bulgar levası Evrimi

RON

BGN / RON Evrimi

Romen leyi para birimini Bulgar levası para birimine dönüştürmek için en iyi gün . O tarihte söz konusu para birimi en yüksek değerine ulaşmıştı.

100 Romen leyi = 63.0740 Bulgar levası

Romen leyi para birimini Bulgar levası para birimine dönüştürmek için en kötü gün . Para birimi en düşük değerine düşmüştü.

100 Romen leyi = 39.1333 Bulgar levası