Sự phát triển của Leu Romania / Lev Bulgaria

RON

Sự phát triển của BGN / RON

Ngày tốt nhất để đổi từ Leu Romania sang Lev Bulgaria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Leu Romania = 63.0740 Lev Bulgaria

Ngày xấu nhất để đổi từ Leu Romania sang Lev Bulgaria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Leu Romania = 39.1333 Lev Bulgaria