Εξέλιξη λέου Ρουμανίας / λεβ Βουλγαρίας

RON

Εξέλιξη BGN / RON

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λέου Ρουμανίας σε λεβ Βουλγαρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λέου Ρουμανίας = 63.0740 λεβ Βουλγαρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λέου Ρουμανίας σε λεβ Βουλγαρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λέου Ρουμανίας = 39.1333 λεβ Βουλγαρίας