Forex Korelasyon

Aşağıdaki tablolarda piyasa döviz çeşitli paritesi temsil ilişki arasında. Korelasyon katsayısı paritesi arasında iki hareketlerinin benzerlik vurgulamaktadır.

  • yol varsa aynı ilişki ve yüksek pozitif sonra hareket para vardır.
  • Daha sonra ise negatif korelasyon yüksek ve döviz şekilde karşısında olan hareketli.
  • yol varsa aynı korelasyon içinde hareket etmiyor düşük para.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -24.9 -79.9 -59.8 73.9 -77 -26.6 84.4 -58.6 0.2
GBPUSD -24.9 100 7.3 -28.8 -54.9 34.1 -28.3 -1.2 9.5 10.8
USDCHF -79.9 7.3 100 56.3 -54.2 71.3 17.2 -78.4 55.7 -11.7
USDJPY -59.8 -28.8 56.3 100 9.5 20.7 26.4 -24.6 4.4 17
EURJPY 73.9 -54.9 -54.2 9.5 100 -72.8 -10.2 76.3 -65.5 13.5
USDCAD -77 34.1 71.3 20.7 -72.8 100 1.2 -64.1 70.9 -27.1
AUDUSD -26.6 -28.3 17.2 26.4 -10.2 1.2 100 -49.6 3.4 -0.6
EURAUD 84.4 -1.2 -78.4 -24.6 76.3 -64.1 -49.6 100 -51.5 10.2
USDZAR -58.6 9.5 55.7 4.4 -65.5 70.9 3.4 -51.5 100 -44.2
USDHKD 0.2 10.8 -11.7 17 13.5 -27.1 -0.6 10.2 -44.2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 33.6 -84.7 41.5 94.6 -92.5 42.6 85.3 3.7 24
GBPUSD 33.6 100 -35.4 -10.1 23.4 -18.5 -37.7 58.6 11.1 -29.2
USDCHF -84.7 -35.4 100 -40.5 -82 89.3 -29.2 -76.2 -37.5 -17.8
USDJPY 41.5 -10.1 -40.5 100 68.7 -49 29.8 28.8 29.5 44.2
EURJPY 94.6 23.4 -82 68.7 100 -91.2 44.4 78.5 13.4 34.8
USDCAD -92.5 -18.5 89.3 -49 -91.2 100 -54.1 -70.4 -24.6 -29.2
AUDUSD 42.6 -37.7 -29.2 29.8 44.4 -54.1 100 -10.8 -2.8 48.3
EURAUD 85.3 58.6 -76.2 28.8 78.5 -70.4 -10.8 100 6 -1.7
USDZAR 3.7 11.1 -37.5 29.5 13.4 -24.6 -2.8 6 100 -15
USDHKD 24 -29.2 -17.8 44.2 34.8 -29.2 48.3 -1.7 -15 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 72.1 -93.7 -83.3 3.1 -57.7 90.6 -51.1 -62.5 54.8
GBPUSD 72.1 100 -76.8 -81.2 -36 -79.8 73.5 -53.4 -31.7 33.8
USDCHF -93.7 -76.8 100 94 25.8 51.8 -93.7 65.7 52 -49.1
USDJPY -83.3 -81.2 94 100 52.8 43.2 -87 66 44.4 -44.1
EURJPY 3.1 -36 25.8 52.8 100 -10.3 -17.9 40.5 -15.6 4.4
USDCAD -57.7 -79.8 51.8 43.2 -10.3 100 -47.8 20.2 13.6 -15.7
AUDUSD 90.6 73.5 -93.7 -87 -17.9 -47.8 100 -82.6 -66.4 58.2
EURAUD -51.1 -53.4 65.7 66 40.5 20.2 -82.6 100 51.7 -45.4
USDZAR -62.5 -31.7 52 44.4 -15.6 13.6 -66.4 51.7 100 -47.5
USDHKD 54.8 33.8 -49.1 -44.1 4.4 -15.7 58.2 -45.4 -47.5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 64.7 -70.9 32.9 78.3 -77.6 77.2 -16.2 -44.6 9.1
GBPUSD 64.7 100 -46 77.8 87.8 -43.4 64.4 -33.3 -77.8 -55.3
USDCHF -70.9 -46 100 3.3 -38 39.9 -61.2 21.4 13 1.7
USDJPY 32.9 77.8 3.3 100 84.5 -34.7 46.6 -38.7 -73.9 -56.5
EURJPY 78.3 87.8 -38 84.5 100 -66.9 74.5 -34.8 -74 -32.1
USDCAD -77.6 -43.4 39.9 -34.7 -66.9 100 -65.8 21.7 44 -27
AUDUSD 77.2 64.4 -61.2 46.6 74.5 -65.8 100 -75.2 -42.1 -23.1
EURAUD -16.2 -33.3 21.4 -38.7 -34.8 21.7 -75.2 100 19.7 45.6
USDZAR -44.6 -77.8 13 -73.9 -74 44 -42.1 19.7 100 43.8
USDHKD 9.1 -55.3 1.7 -56.5 -32.1 -27 -23.1 45.6 43.8 100

Ticaret araçları