Forex Korelasyon

Aşağıdaki tablolarda piyasa döviz çeşitli paritesi temsil ilişki arasında. Korelasyon katsayısı paritesi arasında iki hareketlerinin benzerlik vurgulamaktadır.

  • yol varsa aynı ilişki ve yüksek pozitif sonra hareket para vardır.
  • Daha sonra ise negatif korelasyon yüksek ve döviz şekilde karşısında olan hareketli.
  • yol varsa aynı korelasyon içinde hareket etmiyor düşük para.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 56,2 -84,9 72 90,3 -86,3 92,8 -71,7 -77,9 -42,1
GBPUSD 56,2 100 -52,4 -5,7 23,4 -38,8 72,2 -78,4 -61 14,3
USDCHF -84,9 -52,4 100 -51,1 -71,2 88,5 -81,4 64,3 63,7 36,5
USDJPY 72 -5,7 -51,1 100 94 -66,9 56,3 -30,9 -47,4 -62,6
EURJPY 90,3 23,4 -71,2 94 100 -82,9 77,7 -51,8 -66,6 -57,7
USDCAD -86,3 -38,8 88,5 -66,9 -82,9 100 -78,5 58 58,9 47,1
AUDUSD 92,8 72,2 -81,4 56,3 77,7 -78,5 100 -91,4 -86,5 -23,1
EURAUD -71,7 -78,4 64,3 -30,9 -51,8 58 -91,4 100 82,6 0,4
USDZAR -77,9 -61 63,7 -47,4 -66,6 58,9 -86,5 82,6 100 14,5
USDHKD -42,1 14,3 36,5 -62,6 -57,7 47,1 -23,1 0,4 14,5 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -59,4 40 -25,1 96,4 -66,9 -57,7 81,7 83,7 -34,1
GBPUSD -59,4 100 -83,2 -18,1 -69 70,8 81,2 -81,7 -81,2 -14,7
USDCHF 40 -83,2 100 22,5 50,4 -57,5 -74,5 69 68,4 18,5
USDJPY -25,1 -18,1 22,5 100 1 11 9,2 -16,6 -16,5 44,1
EURJPY 96,4 -69 50,4 1 100 -69,3 -61,5 82,9 85,1 -20,6
USDCAD -66,9 70,8 -57,5 11 -69,3 100 74,2 -79,8 -80,9 -2
AUDUSD -57,7 81,2 -74,5 9,2 -61,5 74,2 100 -94,2 -87,5 -3,8
EURAUD 81,7 -81,7 69 -16,6 82,9 -79,8 -94,2 100 96,2 -11,7
USDZAR 83,7 -81,2 68,4 -16,5 85,1 -80,9 -87,5 96,2 100 -10,8
USDHKD -34,1 -14,7 18,5 44,1 -20,6 -2 -3,8 -11,7 -10,8 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 82,4 -74,5 16,8 81,7 -53,8 67,1 28,7 -60,3 -62,7
GBPUSD 82,4 100 -95,3 -24,3 45,6 -32,7 45,7 35,6 -74,1 -74,4
USDCHF -74,5 -95,3 100 37,6 -35,7 36,3 -29,7 -47,2 73,6 67,7
USDJPY 16,8 -24,3 37,6 100 69,8 -8 29,4 -20,3 30,4 23,7
EURJPY 81,7 45,6 -35,7 69,8 100 -43,1 64,2 10,6 -23,9 -22,3
USDCAD -53,8 -32,7 36,3 -8 -43,1 100 -48,7 1,5 44,1 19,2
AUDUSD 67,1 45,7 -29,7 29,4 64,2 -48,7 100 -52,1 -53,1 -20,3
EURAUD 28,7 35,6 -47,2 -20,3 10,6 1,5 -52,1 100 1,2 -35,6
USDZAR -60,3 -74,1 73,6 30,4 -23,9 44,1 -53,1 1,2 100 36,8
USDHKD -62,7 -74,4 67,7 23,7 -22,3 19,2 -20,3 -35,6 36,8 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 44,7 -31,4 -27,4 57,9 -61,7 28,8 52 -25,6 9,5
GBPUSD 44,7 100 -42,3 -3,2 34 -5,1 -22 54,3 29,2 30,6
USDCHF -31,4 -42,3 100 55,2 20,2 10,8 3,6 -27,6 -23,2 -25,6
USDJPY -27,4 -3,2 55,2 100 62,6 27,2 -3,4 -17,9 -15 -21
EURJPY 57,9 34 20,2 62,6 100 -26,8 19,9 27,5 -32,8 -9,4
USDCAD -61,7 -5,1 10,8 27,2 -26,8 100 -49,7 -3,5 58,9 -7,9
AUDUSD 28,8 -22 3,6 -3,4 19,9 -49,7 100 -66,8 -75,1 -55,3
EURAUD 52 54,3 -27,6 -17,9 27,5 -3,5 -66,8 100 47 57,1
USDZAR -25,6 29,2 -23,2 -15 -32,8 58,9 -75,1 47 100 49
USDHKD 9,5 30,6 -25,6 -21 -9,4 -7,9 -55,3 57,1 49 100

Ticaret araçları