Forex Korelasyon

Aşağıdaki tablolarda piyasa döviz çeşitli paritesi temsil ilişki arasında. Korelasyon katsayısı paritesi arasında iki hareketlerinin benzerlik vurgulamaktadır.

  • yol varsa aynı ilişki ve yüksek pozitif sonra hareket para vardır.
  • Daha sonra ise negatif korelasyon yüksek ve döviz şekilde karşısında olan hareketli.
  • yol varsa aynı korelasyon içinde hareket etmiyor düşük para.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 73,8 -84,4 -54,4 87,8 24,5 77,9 61,6 -43,3 36,8
GBPUSD 73,8 100 -78,3 -74 47,2 44,3 51 55 -10,2 77,6
USDCHF -84,4 -78,3 100 67 -59,6 -23,1 -54,7 -59,6 11,3 -38,2
USDJPY -54,4 -74 67 100 -13,6 -47,1 -33,1 -51,8 -16,9 -59,9
EURJPY 87,8 47,2 -59,6 -13,6 100 2,8 75,8 45,8 -63 11,8
USDCAD 24,5 44,3 -23,1 -47,1 2,8 100 -5,5 42,7 32,4 69,3
AUDUSD 77,9 51 -54,7 -33,1 75,8 -5,5 100 -0,9 -47,5 14,5
EURAUD 61,6 55 -59,6 -51,8 45,8 42,7 -0,9 100 -15,7 40,8
USDZAR -43,3 -10,2 11,3 -16,9 -63 32,4 -47,5 -15,7 100 8,3
USDHKD 36,8 77,6 -38,2 -59,9 11,8 69,3 14,5 40,8 8,3 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 82,1 -92,7 -45,8 86,4 -75 82,6 -24,4 -88,8 -30,1
GBPUSD 82,1 100 -85,7 -28,1 76,5 -64,7 75,2 -33,1 -68,9 -27,1
USDCHF -92,7 -85,7 100 52,7 -74,1 74,5 -81,3 31 83,3 24,5
USDJPY -45,8 -28,1 52,7 100 5,1 50,4 -28,5 -3 56,2 -24,9
EURJPY 86,4 76,5 -74,1 5,1 100 -55,6 76 -29 -67,8 -47,7
USDCAD -75 -64,7 74,5 50,4 -55,6 100 -81,7 52,8 84 -7,8
AUDUSD 82,6 75,2 -81,3 -28,5 76 -81,7 100 -74,8 -90,5 -17,8
EURAUD -24,4 -33,1 31 -3 -29 52,8 -74,8 100 51,2 -5,1
USDZAR -88,8 -68,9 83,3 56,2 -67,8 84 -90,5 51,2 100 15
USDHKD -30,1 -27,1 24,5 -24,9 -47,7 -7,8 -17,8 -5,1 15 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 44,9 -69,7 -56,1 36,3 -21,9 -2,9 44,5 -0,3 6,5
GBPUSD 44,9 100 22,9 -71 -35,2 -34,4 46,5 -23 -73,2 -42
USDCHF -69,7 22,9 100 17,5 -49,8 -20,2 51,1 -75,1 -65,2 -50
USDJPY -56,1 -71 17,5 100 56,6 26,1 -27,2 0,8 38 18,1
EURJPY 36,3 -35,2 -49,8 56,6 100 7,3 -33,5 45,2 42,6 27
USDCAD -21,9 -34,4 -20,2 26,1 7,3 100 -71,8 54,9 56,7 59,6
AUDUSD -2,9 46,5 51,1 -27,2 -33,5 -71,8 100 -90,8 -84,7 -72,6
EURAUD 44,5 -23 -75,1 0,8 45,2 54,9 -90,8 100 76 67,5
USDZAR -0,3 -73,2 -65,2 38 42,6 56,7 -84,7 76 100 63,1
USDHKD 6,5 -42 -50 18,1 27 59,6 -72,6 67,5 63,1 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 71,9 -61,6 -67,9 69,8 -71,3 -42 75,4 24,1 38,2
GBPUSD 71,9 100 -3,9 -33,5 64,7 -81,3 -34,8 57,4 30,1 55,9
USDCHF -61,6 -3,9 100 51,3 -34,1 2,1 14,3 -38,2 9,8 20,5
USDJPY -67,9 -33,5 51,3 100 5,2 54,9 62 -75,6 -45,3 -45,3
EURJPY 69,8 64,7 -34,1 5,2 100 -43 3,6 28,6 -11,9 7,5
USDCAD -71,3 -81,3 2,1 54,9 -43 100 55,4 -72,2 -46,9 -75,2
AUDUSD -42 -34,8 14,3 62 3,6 55,4 100 -91,3 -84,6 -66,1
EURAUD 75,4 57,4 -38,2 -75,6 28,6 -72,2 -91,3 100 72 65
USDZAR 24,1 30,1 9,8 -45,3 -11,9 -46,9 -84,6 72 100 58,7
USDHKD 38,2 55,9 20,5 -45,3 7,5 -75,2 -66,1 65 58,7 100

Ticaret araçları

Partner hizmetlerimizi ve yatırım platformumuzu ücretsiz bir deneme hesabı ile 30 gün test edin

Dünya genelinde 200000'den fazla müşteri