แปลง Afghani อัฟกานิสถาน ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

؋
LUF

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

ตารางการแปลง

1 afghani อัฟกานิสถาน = 0.54 LUF
2 afghani อัฟกานิสถาน = 1.08 LUF
3 afghani อัฟกานิสถาน = 1.62 LUF
4 afghani อัฟกานิสถาน = 2.16 LUF
5 afghani อัฟกานิสถาน = 2.70 LUF
6 afghani อัฟกานิสถาน = 3.24 LUF
7 afghani อัฟกานิสถาน = 3.77 LUF
8 afghani อัฟกานิสถาน = 4.31 LUF
9 afghani อัฟกานิสถาน = 4.85 LUF
10 afghani อัฟกานิสถาน = 5.39 LUF
15 afghani อัฟกานิสถาน = 8.09 LUF
20 afghani อัฟกานิสถาน = 10.78 LUF
25 afghani อัฟกานิสถาน = 13.48 LUF
30 afghani อัฟกานิสถาน = 16.18 LUF
40 afghani อัฟกานิสถาน = 21.57 LUF
50 afghani อัฟกานิสถาน = 26.96 LUF
60 afghani อัฟกานิสถาน = 32.35 LUF
70 afghani อัฟกานิสถาน = 37.74 LUF
80 afghani อัฟกานิสถาน = 43.14 LUF
90 afghani อัฟกานิสถาน = 48.53 LUF
100 afghani อัฟกานิสถาน = 53.92 LUF

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก currency

  • iso 4217: LUF

แปลง Afghani อัฟกานิสถาน / ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก

2016-09-29 ► 1 AFN = 0.5392 LUF ► แปลง Afghani อัฟกานิสถาน ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-29

1 AFN = 0.5392 LUF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ