ราคาทั้งหมด

price high low   %
EUR/USD 1.1358 1.1366 1.1326 0.11 %
USD/JPY 107.34 107.37 107.12 0.05 %
EUR/JPY 121.91 121.97 121.47 0.16 %
GBP/USD 1.2514 1.2559 1.2507 -0.3 %
AUD/USD 0.6948 0.6954 0.6922 0.17 %
USD/CAD 1.3629 1.3646 1.3607 0.13 %
USD/CHF 0.9399 0.9424 0.939 -0.21 %

ราคาฟอเร็กซ์สด

EUR/USD 1.1357 0.11%
USD/CHF 0.9398 -0.21%
EUR/CHF 1.0675 -0.1%
GBP/USD 1.2514 -0.3%
EUR/GBP 0.9076 0.41%
NZD/USD 0.6525 -0.16%
USD/JPY 107.34 0.05%
EUR/JPY 121.91 0.16%
USD/CAD 1.3629 0.13%
EUR/CAD 1.5479 0.24%
AUD/USD 0.6948 0.17%
EUR/AUD 1.6346 -0.06%

เครื่องมือการค้า

  เข้าสู่ระบบ