ราคาทั้งหมด

price high low   %
EUR/USD 1.1245 1.1248 1.1232 0.09 %
USD/JPY 111.93 112.01 111.9 -0.06 %
EUR/JPY 125.84 125.88 125.72 0.02 %
GBP/USD 1.2993 1.301 1.2986 0.01 %
AUD/USD 0.7152 0.7159 0.7144 0.08 %
USD/CAD 1.3392 1.3393 1.3366 0.12 %
USD/CHF 1.0146 1.0154 1.0131 -0.04 %

ราคาฟอเร็กซ์สด

EUR/USD 1.1245 0.09%
USD/CHF 1.0146 -0.04%
EUR/CHF 1.1408 0.04%
GBP/USD 1.2993 0.01%
EUR/GBP 0.865 0.03%
NZD/USD 0.6685 -0.02%
USD/JPY 111.93 -0.06%
EUR/JPY 125.84 0.02%
USD/CAD 1.3392 0.12%
EUR/CAD 1.5058 0.19%
AUD/USD 0.7152 0.08%
EUR/AUD 1.5723 0.01%

เครื่องมือการค้า