ราคาทั้งหมด

price high low   %
EUR/USD 1.121 1.1289 1.1203 -0.62 %
USD/JPY 108.56 108.59 108.16 0.21 %
EUR/JPY 121.69 122.26 121.59 -0.4 %
GBP/USD 1.259 1.2682 1.258 -0.71 %
AUD/USD 0.6871 0.6914 0.6862 -0.57 %
USD/CAD 1.3413 1.3423 1.3328 0.64 %
USD/CHF 0.9987 0.9995 0.9926 0.51 %

ราคาฟอเร็กซ์สด

EUR/USD 1.121 -0.62%
USD/CHF 0.9987 0.51%
EUR/CHF 1.1196 -0.11%
GBP/USD 1.259 -0.71%
EUR/GBP 0.8903 0.08%
NZD/USD 0.6491 -1.02%
USD/JPY 108.56 0.21%
EUR/JPY 121.69 -0.4%
USD/CAD 1.3413 0.64%
EUR/CAD 1.5035 0.01%
AUD/USD 0.6871 -0.57%
EUR/AUD 1.6313 -0.05%

เครื่องมือการค้า