ราคาทั้งหมด

price high low   %
EUR/USD 1.1118 1.1153 1.111 -0.22 %
USD/JPY 105.88 105.99 104.85 0.45 %
EUR/JPY 117.72 117.88 116.84 0.22 %
GBP/USD 1.2238 1.2285 1.2234 -0.42 %
AUD/USD 0.6763 0.6768 0.6706 0.14 %
USD/CAD 1.3303 1.3316 1.3286 0.14 %
USD/CHF 0.9796 0.98 0.9729 0.49 %

ราคาฟอเร็กซ์สด

EUR/USD 1.1119 -0.22%
USD/CHF 0.9795 0.48%
EUR/CHF 1.089 0.24%
GBP/USD 1.224 -0.4%
EUR/GBP 0.9084 0.17%
NZD/USD 0.6378 -0.33%
USD/JPY 105.87 0.45%
EUR/JPY 117.72 0.22%
USD/CAD 1.3303 0.14%
EUR/CAD 1.4792 -0.08%
AUD/USD 0.6763 0.14%
EUR/AUD 1.6441 -0.37%

เครื่องมือการค้า