ราคาทั้งหมด

price high low   %
EUR/USD 1.0864 1.0864 1.0845 0.14 %
USD/JPY 110.89 111.04 110.81 0.03 %
EUR/JPY 120.47 120.54 120.24 0.18 %
GBP/USD 1.2941 1.2942 1.2914 0.13 %
AUD/USD 0.6622 0.6623 0.6607 0.17 %
USD/CAD 1.3283 1.3297 1.3281 -0.03 %
USD/CHF 0.9785 0.9805 0.9785 -0.15 %

ราคาฟอเร็กซ์สด

EUR/USD 1.0862 0.12%
USD/CHF 0.9786 -0.14%
EUR/CHF 1.0629 -0.02%
GBP/USD 1.294 0.12%
EUR/GBP 0.8394 0%
NZD/USD 0.6355 0.21%
USD/JPY 110.89 0.03%
EUR/JPY 120.44 0.15%
USD/CAD 1.3285 -0.02%
EUR/CAD 1.443 0.1%
AUD/USD 0.6621 0.15%
EUR/AUD 1.6405 -0.03%

เครื่องมือการค้า