ราคาทั้งหมด

price high low   %
EUR/USD 1.1094 1.1095 1.1063 0.26 %
USD/JPY 108.67 108.75 108.51 0.07 %
EUR/JPY 120.55 120.58 120.12 0.34 %
GBP/USD 1.3174 1.319 1.3133 0.22 %
AUD/USD 0.6813 0.6837 0.6801 -0.2 %
USD/CAD 1.3235 1.325 1.3225 -0.02 %
USD/CHF 0.9854 0.9882 0.9853 -0.26 %

ราคาฟอเร็กซ์สด

EUR/USD 1.1094 0.27%
USD/CHF 0.9855 -0.25%
EUR/CHF 1.0933 0.03%
GBP/USD 1.3176 0.23%
EUR/GBP 0.842 0.04%
NZD/USD 0.6544 -0.08%
USD/JPY 108.66 0.07%
EUR/JPY 120.55 0.34%
USD/CAD 1.3235 -0.03%
EUR/CAD 1.4682 0.24%
AUD/USD 0.6813 -0.2%
EUR/AUD 1.6284 0.46%

เครื่องมือการค้า