สกุลเงิน ของไทย : บาทไทย ฿

ไทย

บาทไทย เป็นสกุลเงิน ของไทย. รหัส ของบาทไทย คือ THB. เราใช้ ฿ เป็นสัญลักษณ์ ของบาทไทย. บาทไทย แบ่งเป็น 100 satang. THB ได้รับการควบคุมโดย Bank of Thailand.

คุณรู้หรือไม่:

ข้อมูลเพิ่มเติม: ตัวแปลงสกุลเงิน.

อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ของบาทไทย , สกุลเงิน ของไทย

THB/สกุลเงิน แปลง
1 THB = 37.5188 KRW
1 THB = 294.2192 LAK
1 THB = 42.4736 MMK
1 THB = 0.1186 AED
1 THB = 746.9474 VND
1 THB = 474.9256 IDR
1 THB = 0.0438 SGD
1 THB = 131.8099 KHR
1 THB = 3.3676 JPY
1 THB = 312.5650 GNF
1 THB = 1.5618 PHP
1 THB = 0.0000 BTC
1 THB = 2.3715 INR
1 THB = 0.7277 CZK
1 THB = 0.1742 BRL
1 THB = 0.0294 CHF
1 THB = 0.2441 TRY
1 THB = 0.0441 AUD
1 THB = 2.4400 RUB
1 THB = 5.3439 PKR

สกุลเงิน/THB แปลง
1 USD = 30.9800 THB
1 EUR = 36.7386 THB
1 CNY = 4.5826 THB
1 MYR = 7.5405 THB
1 ILS = 9.0664 THB
1 GBP = 40.1318 THB
1 SEK = 3.5413 THB
1 KRW = 0.0267 THB
1 IDR = 0.0021 THB
1 TWD = 1.0693 THB
1 NOK = 3.4136 THB
1 SGD = 22.8481 THB
1 AUD = 22.6601 THB
1 BTC = 339270.6419 THB
1 CAD = 23.5079 THB
1 AED = 8.4341 THB
1 JPY = 0.2969 THB
1 TRY = 4.0963 THB
1 LAK = 0.0034 THB
1 INR = 0.4217 THB
1000 bats
100 bats
bats
20 bats
50 bats