สกุลเงิน ของไทย : บาทไทย ฿

ไทย

บาทไทย เป็นสกุลเงิน ของไทย. รหัส ของบาทไทย คือ THB. เราใช้ ฿ เป็นสัญลักษณ์ ของบาทไทย. บาทไทย แบ่งเป็น 100 satang. THB ได้รับการควบคุมโดย Bank of Thailand.

คุณรู้หรือไม่:

ข้อมูลเพิ่มเติม: ตัวแปลงสกุลเงิน.

อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ของบาทไทย , สกุลเงิน ของไทย

THB/สกุลเงิน แปลง
1 THB = 38.5404 KRW
1 THB = 290.5732 LAK
1 THB = 43.8279 MMK
1 THB = 744.7994 VND
1 THB = 3.4544 JPY
1 THB = 466.9619 IDR
1 THB = 1.5924 PHP
1 THB = 2.3996 INR
1 THB = 0.0448 SGD
1 THB = 0.0000 BTC
1 THB = 131.8145 KHR
1 THB = 0.1708 BRL
1 THB = 0.1180 AED
1 THB = 0.0304 CHF
1 THB = 0.0463 AUD
1 THB = 0.2205 TRY
1 THB = 2.2959 RUB
1 THB = 0.1275 PLN
1 THB = 0.0435 CAD
1 THB = 5.3846 PKR

สกุลเงิน/THB แปลง
1 USD = 31.1214 THB
1 EUR = 34.9960 THB
1 CNY = 4.4041 THB
1 MYR = 7.2586 THB
1 GBP = 38.8518 THB
1 KRW = 0.0259 THB
1 ILS = 9.0590 THB
1 SEK = 3.3402 THB
1 TWD = 1.0566 THB
1 NOK = 3.2844 THB
1 CAD = 22.9670 THB
1 AUD = 21.6138 THB
1 AED = 8.4730 THB
1 JPY = 0.2895 THB
1 TRY = 4.5347 THB
1 INR = 0.4167 THB
1 SGD = 22.3083 THB
1 IDR = 0.0021 THB
1 BTC = 282809.6716 THB
1 LAK = 0.0034 THB
1000 bahts thaïlandais
100 bahts thaïlandais
bahts thaïlandais
20 bahts thaïlandais
50 bahts thaïlandais