แปลง บาทไทย

฿
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ของบาทไทย , สกุลเงิน ของไทย

THB/สกุลเงิน แปลง
1 THB = 34.1506 KRW
1 THB = 0.0316 USD
1 THB = 262.9111 LAK
1 THB = 0.0260 EUR
1 THB = 42.1650 MMK
1 THB = 3.4581 JPY
1 THB = 438.8052 IDR
1 THB = 0.1239 MYR
1 THB = 2.1167 INR
1 THB = 719.9884 VND
1 THB = 0.1161 AED
1 THB = 0.0000 BTC
1 THB = 0.1136 ILS
1 THB = 1.6523 PHP
1 THB = 1.9713 RUB
1 THB = 0.0420 SGD
1 THB = 3.6703 PKR
1 THB = 0.1186 SAR
1 THB = 0.1999 CNY
1 THB = 0.2556 MOP
1 THB = 0.1935 DKK
1 THB = 0.0122 OMR
1 THB = 0.1102 BRL
1 THB = 0.0448 NZD
1 THB = 0.1292 TRY
1 THB = 0.0406 CAD
1 THB = 0.2705 SEK
1 THB = 1184.1936 IRR
1 THB = 2.6817 BDT
1 THB = 0.1099 PLN
1 THB = 88.2413 COP
1 THB = 0.0311 CHF
1 THB = 8.1372 HUF
1 THB = 37.8505 IQD
1 THB = 0.0418 AUD
1 THB = 0.0420 BND
1 THB = 0.1151 QAR
1 THB = 0.0566 ANG
1 THB = 0.5968 MXN
1 THB = 0.0227 GBP
1 THB = 0.2518 NOK
1 THB = 128.3500 KHR
1 THB = 0.4888 MVR
1 THB = 0.3938 ZAR
1 THB = 0.0224 JOD
1 THB = 11.4111 NGN
1 THB = 4.9732 LKR
1 THB = 102.1659 MGA
1 THB = 0.5598 EGP
1 THB = 0.0095 KWD
1 THB = 0.2481 HKD
1 THB = 16.2830 SYP
1 THB = 0.6401 ARS
1 THB = 183.3393 PTS
1 THB = 6.1719 XDG
1 THB = 3.3912 NPR
1 THB = 0.1207 RON
1 THB = 0.0508 BGN
1 THB = 0.3746 TAG
1 THB = 6.5693 GYD

สกุลเงิน/THB แปลง
1 THB = 31.6274 USD
1 THB = 38.4959 EUR
1 THB = 0.0293 KRW
1 THB = 0.2892 JPY
1 THB = 5.0017 CNY
1 THB = 8.0682 MYR
1 THB = 44.0879 GBP
1 THB = 23.8177 SGD
1 THB = 1.0638 TWD
1 THB = 4.0301 HKD
1 THB = 0.0038 LAK
1 THB = 23.9373 AUD
1 THB = 279933.5360 BTC
1 THB = 3.6970 SEK
1 THB = 0.4724 INR
1 THB = 0.0023 IDR
1 THB = 7.7406 TRY
1 THB = 0.0014 VND
1 THB = 8.8038 ILS
1 THB = 32.1746 CHF

ใช้แปลง

ระบุจำนวนเงินที่จะแปลงที่ด้านบนและเลือกสกุลเงินที่สอง, นอกจากนี้คุณยังจะได้รับประวัติศาสตร์ของอัตราราคาได้โดยคลิกที่ปุ่ม "แปลง", หากคุณต้องการที่จะเห็นความเท่าเทียมกันของสกุลเงิน THB กับสกุลเงินอื่น ๆ ให้ไปที่ "ตารางอัตราแลกเปลี่ยน บาทไทย" ด้านล่าง
Homepage: ตัวแปลงสกุลเงิน.

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายที่จะ Mataf THB แปลงสกุลเงินเป็นวันที่จาก

สกุลเงิน ของไทย

100 bahts thaïlandais
20 bahts thaïlandais
bahts thaïlandais
50 bahts thaïlandais
1000 bahts thaïlandais