ยูโร

EUR 102.451 -0.37%
EUR/AUD 1.5082 -0.21%
EUR/CAD 1.3705 -0.42%
EUR/CHF 1.0288 -0.21%
EUR/GBP 0.8539 -0.22%
EUR/JPY 135.7 -0.24%
EUR/NZD 1.6507 -0.85%
EUR/USD 1.0675 -0.54%

ดอลลาร์สหรัฐ

USD 95.8733 0.24%
AUD/USD 0.7079 -0.32%
EUR/USD 1.0675 -0.54%
GBP/USD 1.2502 -0.32%
NZD/USD 0.6467 0.32%
USD/CAD 1.2838 0.11%
USD/CHF 0.9636 0.33%
USD/JPY 127.12 0.3%

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)

GBP 70.9069 -0.14%
EUR/GBP 0.8539 -0.22%
GBP/AUD 1.7661 0%
GBP/CAD 1.6049 -0.21%
GBP/CHF 1.2047 0.01%
GBP/JPY 158.92 -0.02%
GBP/NZD 1.9331 -0.63%
GBP/USD 1.2502 -0.32%

ฟรังก์สวิส

CHF 167.58 -0.12%
AUD/CHF 0.6822 0.02%
CAD/CHF 0.7506 0.22%
CHF/JPY 131.91 -0.03%
EUR/CHF 1.0288 -0.21%
GBP/CHF 1.2047 0.01%
NZD/CHF 0.6232 0.65%
USD/CHF 0.9636 0.33%

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD 104.54 -0.13%
AUD/CAD 0.9087 -0.22%
AUD/CHF 0.6822 0.02%
AUD/JPY 89.98 -0.02%
AUD/NZD 1.0945 -0.64%
AUD/USD 0.7079 -0.32%
EUR/AUD 1.5082 -0.21%
GBP/AUD 1.7661 0%

ดอลลาร์แคนาดา

CAD 109.775 0.12%
AUD/CAD 0.9087 -0.22%
CAD/CHF 0.7506 0.22%
CAD/JPY 99.02 0.19%
EUR/CAD 1.3705 -0.42%
GBP/CAD 1.6049 -0.21%
NZD/CAD 0.8302 0.42%
USD/CAD 1.2838 0.11%

เยนญี่ปุ่น

JPY 74.2628 -0.1%
AUD/JPY 89.98 -0.02%
CAD/JPY 99.02 0.19%
CHF/JPY 131.91 -0.03%
EUR/JPY 135.7 -0.24%
GBP/JPY 158.92 -0.02%
NZD/JPY 82.21 0.62%
USD/JPY 127.12 0.3%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

NZD 121.774 0.59%
AUD/NZD 1.0945 -0.64%
EUR/NZD 1.6507 -0.85%
GBP/NZD 1.9331 -0.63%
NZD/CAD 0.8302 0.42%
NZD/CHF 0.6232 0.65%
NZD/JPY 82.21 0.62%
NZD/USD 0.6467 0.32%
.
  เข้าสู่ระบบ