ยูโร

EUR 106.6348 -0.49 %
EUR/AUD 1.5642 -0.61 %
EUR/CAD 1.5311 -0.86 %
EUR/CHF 1.0773 -0.08 %
EUR/GBP 0.8871 -0.29 %
EUR/JPY 125.38 -0.59 %
EUR/NZD 1.6908 -0.7 %
EUR/USD 1.2104 -0.29 %

ดอลลาร์สหรัฐ

USD 86.3517 -0.17 %
AUD/USD 0.7739 0.33 %
EUR/USD 1.2104 -0.29 %
GBP/USD 1.3644 0 %
NZD/USD 0.7159 0.42 %
USD/CAD 1.265 -0.57 %
USD/CHF 0.89 0.21 %
USD/JPY 103.58 -0.3 %

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)

GBP 70.6539 -0.18 %
EUR/GBP 0.8871 -0.29 %
GBP/AUD 1.7631 -0.33 %
GBP/CAD 1.7259 -0.57 %
GBP/CHF 1.2143 0.21 %
GBP/JPY 141.33 -0.31 %
GBP/NZD 1.9057 -0.42 %
GBP/USD 1.3644 0 %

ฟรังก์สวิส

CHF 165.5973 -0.39 %
AUD/CHF 0.6887 0.54 %
CAD/CHF 0.7036 0.78 %
CHF/JPY 116.39 -0.52 %
EUR/CHF 1.0773 -0.08 %
GBP/CHF 1.2143 0.21 %
NZD/CHF 0.6372 0.63 %
USD/CHF 0.89 0.21 %

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD 104.3906 0.2 %
AUD/CAD 0.9789 -0.25 %
AUD/CHF 0.6887 0.54 %
AUD/JPY 80.16 0.02 %
AUD/NZD 1.0808 -0.1 %
AUD/USD 0.7739 0.33 %
EUR/AUD 1.5642 -0.61 %
GBP/AUD 1.7631 -0.33 %

ดอลลาร์แคนาดา

CAD 100.733 0.48 %
AUD/CAD 0.9789 -0.25 %
CAD/CHF 0.7036 0.78 %
CAD/JPY 81.89 0.26 %
EUR/CAD 1.5311 -0.86 %
GBP/CAD 1.7259 -0.57 %
NZD/CAD 0.9057 -0.15 %
USD/CAD 1.265 -0.57 %

เยนญี่ปุ่น

JPY 84.9866 0.19 %
AUD/JPY 80.16 0.02 %
CAD/JPY 81.89 0.26 %
CHF/JPY 116.39 -0.52 %
EUR/JPY 125.38 -0.59 %
GBP/JPY 141.33 -0.31 %
NZD/JPY 74.16 0.11 %
USD/JPY 103.58 -0.3 %

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

NZD 123.3158 0.3 %
AUD/NZD 1.0808 -0.1 %
EUR/NZD 1.6908 -0.7 %
GBP/NZD 1.9057 -0.42 %
NZD/CAD 0.9057 -0.15 %
NZD/CHF 0.6372 0.63 %
NZD/JPY 74.16 0.11 %
NZD/USD 0.7159 0.42 %
  เข้าสู่ระบบ