ยูโร

EUR/AUD 1.6399 0.51 %
EUR/CAD 1.4337 0.21 %
EUR/CHF 1.0614 0.01 %
EUR/GBP 0.837 -0.06 %
EUR/JPY 120.88 0.07 %
EUR/NZD 1.7137 0.6 %
EUR/USD 1.0815 0.26 %

ดอลลาร์สหรัฐ

AUD/USD 0.6595 -0.25 %
EUR/USD 1.0815 0.26 %
GBP/USD 1.2922 0.32 %
NZD/USD 0.6311 -0.34 %
USD/CAD 1.3256 -0.04 %
USD/CHF 0.9814 -0.25 %
USD/JPY 111.76 -0.19 %

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)

EUR/GBP 0.837 -0.06 %
GBP/AUD 1.9593 0.57 %
GBP/CAD 1.7129 0.27 %
GBP/CHF 1.2681 0.06 %
GBP/JPY 144.42 0.13 %
GBP/NZD 2.0475 0.66 %
GBP/USD 1.2922 0.32 %

ฟรังก์สวิส

AUD/CHF 0.6472 -0.5 %
CAD/CHF 0.7403 -0.21 %
CHF/JPY 113.89 0.06 %
EUR/CHF 1.0614 0.01 %
GBP/CHF 1.2681 0.06 %
NZD/CHF 0.6193 -0.59 %
USD/CHF 0.9814 -0.25 %

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD/CAD 0.8743 -0.29 %
AUD/CHF 0.6472 -0.5 %
AUD/JPY 73.71 -0.44 %
AUD/NZD 1.045 0.08 %
AUD/USD 0.6595 -0.25 %
EUR/AUD 1.6399 0.51 %
GBP/AUD 1.9593 0.57 %

ดอลลาร์แคนาดา

AUD/CAD 0.8743 -0.29 %
CAD/CHF 0.7403 -0.21 %
CAD/JPY 84.31 -0.14 %
EUR/CAD 1.4337 0.21 %
GBP/CAD 1.7129 0.27 %
NZD/CAD 0.8366 -0.38 %
USD/CAD 1.3256 -0.04 %

เยนญี่ปุ่น

AUD/JPY 73.71 -0.44 %
CAD/JPY 84.31 -0.14 %
CHF/JPY 113.89 0.06 %
EUR/JPY 120.88 0.07 %
GBP/JPY 144.42 0.13 %
NZD/JPY 70.54 -0.52 %
USD/JPY 111.76 -0.19 %

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

AUD/NZD 1.045 0.08 %
EUR/NZD 1.7137 0.6 %
GBP/NZD 2.0475 0.66 %
NZD/CAD 0.8366 -0.38 %
NZD/CHF 0.6193 -0.59 %
NZD/JPY 70.54 -0.52 %
NZD/USD 0.6311 -0.34 %