ยูโร

EUR/AUD 1.593 -0.02 %
EUR/CAD 1.4634 -0.13 %
EUR/CHF 1.1015 -0.02 %
EUR/GBP 0.8991 0.19 %
EUR/JPY 120.99 0.1 %
EUR/NZD 1.6552 -0.22 %
EUR/USD 1.1218 -0.02 %

ดอลลาร์สหรัฐ

AUD/USD 0.7043 -0.01 %
EUR/USD 1.1218 -0.02 %
GBP/USD 1.2478 -0.2 %
NZD/USD 0.6777 0.2 %
USD/CAD 1.3045 -0.12 %
USD/CHF 0.9818 0.01 %
USD/JPY 107.85 0.12 %

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)

EUR/GBP 0.8991 0.19 %
GBP/AUD 1.7718 -0.2 %
GBP/CAD 1.6278 -0.31 %
GBP/CHF 1.2251 -0.2 %
GBP/JPY 134.58 -0.09 %
GBP/NZD 1.8411 -0.36 %
GBP/USD 1.2478 -0.2 %

ฟรังก์สวิส

AUD/CHF 0.6915 0 %
CAD/CHF 0.7526 0.12 %
CHF/JPY 109.85 0.13 %
EUR/CHF 1.1015 -0.02 %
GBP/CHF 1.2251 -0.2 %
NZD/CHF 0.6654 0.21 %
USD/CHF 0.9818 0.01 %

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD/CAD 0.9187 -0.09 %
AUD/CHF 0.6915 0 %
AUD/JPY 75.96 0.12 %
AUD/NZD 1.0391 -0.22 %
AUD/USD 0.7043 -0.01 %
EUR/AUD 1.593 -0.02 %
GBP/AUD 1.7718 -0.2 %

ดอลลาร์แคนาดา

AUD/CAD 0.9187 -0.09 %
CAD/CHF 0.7526 0.12 %
CAD/JPY 82.68 0.24 %
EUR/CAD 1.4634 -0.13 %
GBP/CAD 1.6278 -0.31 %
NZD/CAD 0.8841 0.06 %
USD/CAD 1.3045 -0.12 %

เยนญี่ปุ่น

AUD/JPY 75.96 0.12 %
CAD/JPY 82.68 0.24 %
CHF/JPY 109.85 0.13 %
EUR/JPY 120.99 0.1 %
GBP/JPY 134.58 -0.09 %
NZD/JPY 73.1 0.31 %
USD/JPY 107.85 0.12 %

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

AUD/NZD 1.0391 -0.22 %
EUR/NZD 1.6552 -0.22 %
GBP/NZD 1.8411 -0.36 %
NZD/CAD 0.8841 0.06 %
NZD/CHF 0.6654 0.21 %
NZD/JPY 73.1 0.31 %
NZD/USD 0.6777 0.2 %