ยูโร

EUR 108.114 -0.05 %
EUR/AUD 1.6581 -0.08 %
EUR/CAD 1.5583 -0.08 %
EUR/CHF 1.0729 0.05 %
EUR/GBP 0.9074 0.01 %
EUR/JPY 123.65 -0.12 %
EUR/NZD 1.7666 -0.14 %
EUR/USD 1.1814 0.04 %

ดอลลาร์สหรัฐ

USD 90.0876 -0.09 %
AUD/USD 0.7125 0.11 %
EUR/USD 1.1814 0.04 %
GBP/USD 1.3019 0.03 %
NZD/USD 0.6687 0.18 %
USD/CAD 1.3191 -0.12 %
USD/CHF 0.9082 0.01 %
USD/JPY 104.67 -0.16 %

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)

GBP 69.7746 -0.06 %
EUR/GBP 0.9074 0.01 %
GBP/AUD 1.8273 -0.08 %
GBP/CAD 1.7174 -0.09 %
GBP/CHF 1.1825 0.05 %
GBP/JPY 136.27 -0.13 %
GBP/NZD 1.9469 -0.14 %
GBP/USD 1.3019 0.03 %

ฟรังก์สวิส

CHF 168.525 -0.1 %
AUD/CHF 0.6471 0.13 %
CAD/CHF 0.6885 0.13 %
CHF/JPY 115.24 -0.18 %
EUR/CHF 1.0729 0.05 %
GBP/CHF 1.1825 0.05 %
NZD/CHF 0.6073 0.19 %
USD/CHF 0.9082 0.01 %

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD 99.0373 0.04 %
AUD/CAD 0.9398 -0.01 %
AUD/CHF 0.6471 0.13 %
AUD/JPY 74.57 -0.05 %
AUD/NZD 1.0655 -0.06 %
AUD/USD 0.7125 0.11 %
EUR/AUD 1.6581 -0.08 %
GBP/AUD 1.8273 -0.08 %

ดอลลาร์แคนาดา

CAD 100.109 0.05 %
AUD/CAD 0.9398 -0.01 %
CAD/CHF 0.6885 0.13 %
CAD/JPY 79.35 -0.04 %
EUR/CAD 1.5583 -0.08 %
GBP/CAD 1.7174 -0.09 %
NZD/CAD 0.8821 0.06 %
USD/CAD 1.3191 -0.12 %

เยนญี่ปุ่น

JPY 87.6042 0.09 %
AUD/JPY 74.57 -0.05 %
CAD/JPY 79.35 -0.04 %
CHF/JPY 115.24 -0.18 %
EUR/JPY 123.65 -0.12 %
GBP/JPY 136.27 -0.13 %
NZD/JPY 69.99 0.01 %
USD/JPY 104.67 -0.16 %

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

NZD 119.01 0.11 %
AUD/NZD 1.0655 -0.06 %
EUR/NZD 1.7666 -0.14 %
GBP/NZD 1.9469 -0.14 %
NZD/CAD 0.8821 0.06 %
NZD/CHF 0.6073 0.19 %
NZD/JPY 69.99 0.01 %
NZD/USD 0.6687 0.18 %
  เข้าสู่ระบบ