ยูโร

EUR 105.866 0.02 %
EUR/AUD 1.625 0.06 %
EUR/CAD 1.534 0.01 %
EUR/CHF 1.0629 0.02 %
EUR/GBP 0.898 -0.11 %
EUR/JPY 121.35 0.05 %
EUR/NZD 1.7239 0.13 %
EUR/USD 1.1278 0.03 %

ดอลลาร์สหรัฐ

USD 93.0407 -0.01 %
AUD/USD 0.694 -0.03 %
EUR/USD 1.1278 0.03 %
GBP/USD 1.2558 0.13 %
NZD/USD 0.6542 -0.1 %
USD/CAD 1.3603 -0.02 %
USD/CHF 0.9425 -0.01 %
USD/JPY 107.6 0.02 %

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)

GBP 69.09 0.15 %
EUR/GBP 0.898 -0.11 %
GBP/AUD 1.8095 0.16 %
GBP/CAD 1.7082 0.11 %
GBP/CHF 1.1835 0.13 %
GBP/JPY 135.12 0.15 %
GBP/NZD 1.9196 0.24 %
GBP/USD 1.2558 0.13 %

ฟรังก์สวิส

CHF 166.873 -0.01 %
AUD/CHF 0.6541 -0.03 %
CAD/CHF 0.6928 0.01 %
CHF/JPY 114.17 0.03 %
EUR/CHF 1.0629 0.02 %
GBP/CHF 1.1835 0.13 %
NZD/CHF 0.6165 -0.11 %
USD/CHF 0.9425 -0.01 %

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD 99.2227 -0.04 %
AUD/CAD 0.944 -0.05 %
AUD/CHF 0.6541 -0.03 %
AUD/JPY 74.67 -0.01 %
AUD/NZD 1.0609 0.07 %
AUD/USD 0.694 -0.03 %
EUR/AUD 1.625 0.06 %
GBP/AUD 1.8095 0.16 %

ดอลลาร์แคนาดา

CAD 99.7843 0.01 %
AUD/CAD 0.944 -0.05 %
CAD/CHF 0.6928 0.01 %
CAD/JPY 79.1 0.04 %
EUR/CAD 1.534 0.01 %
GBP/CAD 1.7082 0.11 %
NZD/CAD 0.8899 -0.12 %
USD/CAD 1.3603 -0.02 %

เยนญี่ปุ่น

JPY 87.6341 -0.04 %
AUD/JPY 74.67 -0.01 %
CAD/JPY 79.1 0.04 %
CHF/JPY 114.17 0.03 %
EUR/JPY 121.35 0.05 %
GBP/JPY 135.12 0.15 %
NZD/JPY 70.39 -0.08 %
USD/JPY 107.6 0.02 %

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

NZD 119.803 -0.13 %
AUD/NZD 1.0609 0.07 %
EUR/NZD 1.7239 0.13 %
GBP/NZD 1.9196 0.24 %
NZD/CAD 0.8899 -0.12 %
NZD/CHF 0.6165 -0.11 %
NZD/JPY 70.39 -0.08 %
NZD/USD 0.6542 -0.1 %
  เข้าสู่ระบบ