ยูโร

EUR 108.259 -0.71%
EUR/AUD 1.6307 -1.09%
EUR/CAD 1.4691 -0.51%
EUR/CHF 0.9457 -0.74%
EUR/GBP 0.8562 -0.71%
EUR/JPY 159.77 -0.89%
EUR/NZD 1.7528 -0.92%
EUR/USD 1.0883 -0.08%

ดอลลาร์สหรัฐ

USD 99.145 -0.63%
AUD/USD 0.6675 1.04%
EUR/USD 1.0883 -0.08%
GBP/USD 1.2711 0.63%
NZD/USD 0.621 0.86%
USD/CAD 1.3496 -0.45%
USD/CHF 0.8691 -0.65%
USD/JPY 146.81 -0.81%

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)

GBP 74.9127 0.09%
EUR/GBP 0.8562 -0.71%
GBP/AUD 1.9041 -0.41%
GBP/CAD 1.7155 0.18%
GBP/CHF 1.1045 -0.04%
GBP/JPY 186.6 -0.19%
GBP/NZD 2.0469 -0.23%
GBP/USD 1.2711 0.63%

ฟรังก์สวิส

CHF 193.353 0.11%
AUD/CHF 0.5801 0.38%
CAD/CHF 0.6439 -0.22%
CHF/JPY 168.92 -0.16%
EUR/CHF 0.9457 -0.74%
GBP/CHF 1.1045 -0.04%
NZD/CHF 0.5397 0.22%
USD/CHF 0.8691 -0.65%

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD 101.095 0.54%
AUD/CAD 0.9009 0.59%
AUD/CHF 0.5801 0.38%
AUD/JPY 98 0.22%
AUD/NZD 1.0749 0.17%
AUD/USD 0.6675 1.04%
EUR/AUD 1.6307 -1.09%
GBP/AUD 1.9041 -0.41%

ดอลลาร์แคนาดา

CAD 107.219 -0.13%
AUD/CAD 0.9009 0.59%
CAD/CHF 0.6439 -0.22%
CAD/JPY 108.78 -0.36%
EUR/CAD 1.4691 -0.51%
GBP/CAD 1.7155 0.18%
NZD/CAD 0.8383 0.43%
USD/CAD 1.3496 -0.45%

เยนญี่ปุ่น

JPY 64.6639 0.31%
AUD/JPY 98 0.22%
CAD/JPY 108.78 -0.36%
CHF/JPY 168.92 -0.16%
EUR/JPY 159.77 -0.89%
GBP/JPY 186.6 -0.19%
NZD/JPY 91.17 0.05%
USD/JPY 146.81 -0.81%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

NZD 120.243 0.34%
AUD/NZD 1.0749 0.17%
EUR/NZD 1.7528 -0.92%
GBP/NZD 2.0469 -0.23%
NZD/CAD 0.8383 0.43%
NZD/CHF 0.5397 0.22%
NZD/JPY 91.17 0.05%
NZD/USD 0.621 0.86%
.
  เข้าสู่ระบบ