ยูโร

EUR 106.4023 -0.01%
EUR/AUD 1.5635 0.11%
EUR/CAD 1.4963 -0.02%
EUR/CHF 1.1001 0.12%
EUR/GBP 0.8652 -0.1%
EUR/JPY 130.32 0.02%
EUR/NZD 1.6949 0.05%
EUR/USD 1.1894 -0.15%

ดอลลาร์สหรัฐ

USD 87.9268 0.16%
AUD/USD 0.7609 -0.25%
EUR/USD 1.1894 -0.15%
GBP/USD 1.3749 -0.03%
NZD/USD 0.7018 -0.19%
USD/CAD 1.2579 0.12%
USD/CHF 0.9249 0.26%
USD/JPY 109.57 0.18%

ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)

GBP 72.6511 0.12%
EUR/GBP 0.8652 -0.1%
GBP/AUD 1.807 0.21%
GBP/CAD 1.7296 0.1%
GBP/CHF 1.2715 0.23%
GBP/JPY 150.64 0.14%
GBP/NZD 1.9592 0.17%
GBP/USD 1.3749 -0.03%

ฟรังก์สวิส

CHF 161.5502 -0.13%
AUD/CHF 0.7036 0.01%
CAD/CHF 0.7352 0.14%
CHF/JPY 118.48 -0.08%
EUR/CHF 1.1001 0.12%
GBP/CHF 1.2715 0.23%
NZD/CHF 0.6491 0.07%
USD/CHF 0.9249 0.26%

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD 104.2176 -0.13%
AUD/CAD 0.9571 -0.13%
AUD/CHF 0.7036 0.01%
AUD/JPY 83.36 -0.08%
AUD/NZD 1.0841 -0.05%
AUD/USD 0.7609 -0.25%
EUR/AUD 1.5635 0.11%
GBP/AUD 1.807 0.21%

ดอลลาร์แคนาดา

CAD 103.1897 0.01%
AUD/CAD 0.9571 -0.13%
CAD/CHF 0.7352 0.14%
CAD/JPY 87.09 0.04%
EUR/CAD 1.4963 -0.02%
GBP/CAD 1.7296 0.1%
NZD/CAD 0.8828 -0.07%
USD/CAD 1.2579 0.12%

เยนญี่ปุ่น

JPY 81.0357 -0.05%
AUD/JPY 83.36 -0.08%
CAD/JPY 87.09 0.04%
CHF/JPY 118.48 -0.08%
EUR/JPY 130.32 0.02%
GBP/JPY 150.64 0.14%
NZD/JPY 76.9 -0.02%
USD/JPY 109.57 0.18%

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

NZD 122.7122 -0.07%
AUD/NZD 1.0841 -0.05%
EUR/NZD 1.6949 0.05%
GBP/NZD 1.9592 0.17%
NZD/CAD 0.8828 -0.07%
NZD/CHF 0.6491 0.07%
NZD/JPY 76.9 -0.02%
NZD/USD 0.7018 -0.19%
  เข้าสู่ระบบ