ราคาทั้งหมด

price high low   %
Dow Jones 38684 38782 38675 -0.22%
S&P500 5289 5306 5287 -0.3%
Nasdaq 100 18815 18880 18804 -0.32%
Euro Stoxx 50 5022 5039 5021 -0.25%
FTSE 100 8218 8266 8217 -0.5%
CAC40 8053 8153 8034 -1.14%
DAX 18611 18674 18610 -0.28%
Hong Kong HSI 18482 18676 18464 -1.19%
Nikkei 225 38460 39078 38443 -0.86%

ราคาตลาดหุ้นสด

Dow Jones 38687 -0.21%
S&P500 5290 -0.28%
Nasdaq 100 18815 -0.32%
Nikkei 225 38443 -0.9%
DAX 18610 -0.28%
FTSE 100 8218 -0.5%
CAC40 8053 -1.14%
Euro Stoxx 50 5022 -0.25%
.
  เข้าสู่ระบบ