มูลค่าความเสี่ยง (VAR)

  • มูลค่าความเสี่ยงของ
  • การคำนวณจะอยู่บนพื้นฐานข้อมูลนับจาก วันที่ผ่านมา
  • ความน่าจะเป็นของวิวัฒนาการตลอดช่วงระยะเวลาทุกๆ ถัดไปจะเริ่มต้นขึ้นที่เวลา น.ตามเวลามาตรฐานสากล

การวิเคราะห์แบบปรับแต่งส่วนตัวของบัญชีการเทรดของคุณ

  • การวิเคราะห์รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
  • เคล็ดลับในการจำกัดการขาดทุนของคุณ
  • ข้อสรุปของจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ

การรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

  • บัญชีของคุณนั้นเป็นส่วนตัวและนิรนามตามค่าเริ่มต้น
  • ข้อมูลของคุณจะเป็นของคุณและสามารถลบได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อร้องขอ
  • ความปลอดภัยของคุณคือความสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

การคำนวณของมูลค่าความเสี่ยง (VaR) จะช่วยให้เกิดความน่าจะเป็นที่ทำให้สินทรัพย์ (คู่สกุลเงิน, หุ้น, หลักทรัพย์การลงทุน, อื่นๆ) สูงกว่าการสูญเสียดังกล่าวตลอดช่วงเวลาที่กำหนด ในเครื่องมือของเรานี้มีการคำนวณความน่าจะเป็นที่มีพื้นฐานมาจากวิวัฒนาการที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น หากเราพบว่าคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์ ลดต่ำลง 3 ครั้งจากทั้งหมด 10 ครั้ง เป็น 40 จุด ภายใน 10 ชั่วโมง หรือนานกว่าตลอดช่วง 100 วันที่ผ่านมา เราก็จะสามารถกล่าวได้ว่าความน่าจะเป็นที่สต็อป (stop) ที่จุด –40 จะแตะถึงเป็น 30% ในเวลา 10 ชั่วโมงข้างหน้า

ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการคำนวณยังคงมีข้อจำกัด เพื่อให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ การแจกแจงความคลาดเคลื่อนจึงจำต้องดำเนินการตาม การแจกแจงแบบปกติ ซึ่งไม่ใช่กรณีในทางปฏิบัติ ดังนั้นแล้วจึงสามารถแนะนำให้ทำการตีความผลลัพธ์ด้วยความระมัดระวังและไม่ควรใช้วิธีอื่นใดนอกเหนือจากเครื่องมือที่สมบูรณ์พร้อม

ในเครื่องมือด้านล่างนี้ คุณจำเป็นจะต้องใส่คู่สกุลเงินเพื่อการศึกษา กรอบเวลา ปริมาณของข้อมูลประวัติที่ต้องใช้สำหรับการศึกษา เช่นเดียวกันกับระยะเวลาในการเทรดตามหน่วยเวลา โดยเราจะให้การแจกแจงความคลาดเคลื่อนกับคุณ

การคำนวณจะเสร็จสิ้นตามเวลาจริง

เครื่องมือการค้า

  เข้าสู่ระบบ