แปลง Afghani อัฟกานิสถาน ไนร่าไนจีเรีย

؋

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / ไนร่าไนจีเรีย

ตารางการแปลง

1 afghani อัฟกานิสถาน = 4.58 ₦
2 afghani อัฟกานิสถาน = 9.16 ₦
3 afghani อัฟกานิสถาน = 13.74 ₦
4 afghani อัฟกานิสถาน = 18.31 ₦
5 afghani อัฟกานิสถาน = 22.89 ₦
6 afghani อัฟกานิสถาน = 27.47 ₦
7 afghani อัฟกานิสถาน = 32.05 ₦
8 afghani อัฟกานิสถาน = 36.63 ₦
9 afghani อัฟกานิสถาน = 41.21 ₦
10 afghani อัฟกานิสถาน = 45.79 ₦
15 afghani อัฟกานิสถาน = 68.68 ₦
20 afghani อัฟกานิสถาน = 91.57 ₦
25 afghani อัฟกานิสถาน = 114.47 ₦
30 afghani อัฟกานิสถาน = 137.36 ₦
40 afghani อัฟกานิสถาน = 183.15 ₦
50 afghani อัฟกานิสถาน = 228.94 ₦
60 afghani อัฟกานิสถาน = 274.72 ₦
70 afghani อัฟกานิสถาน = 320.51 ₦
80 afghani อัฟกานิสถาน = 366.30 ₦
90 afghani อัฟกานิสถาน = 412.08 ₦
100 afghani อัฟกานิสถาน = 457.87 ₦

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

ไนร่าไนจีเรีย currency

  • iso 4217: NGN
  • ไนจีเรีย

แปลง Afghani อัฟกานิสถาน / ไนร่าไนจีเรีย

2016-09-28 ► 1 AFN = 4.5787 NGN ► แปลง Afghani อัฟกานิสถาน ไนร่าไนจีเรีย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน ไนร่าไนจีเรีย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-28

1 AFN = 4.5787 NGN

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ